Maandelijks archief: januari 2014

Verslag informatiemiddag Excellente Expertteams

Donderdag 16 januari waren we bij elkaar om uitleg te geven over de oproep voor Excellente Expertteams. Een groot aantal vragen en onderwerpen passeerden de revue, zoals

  • Wat is het eindproduct dat gevraagd wordt aan het team? Nieuwe deals tussen eigenaren – gebruikers – aanbieders en alles wat daar tussenin zit moet gemaakt worden zodanig dat dit leidt tot opschaling. Het EET moet faciliterend zijn naar de markt zodat schaalgrootte ontstaat en daarmee een kanteling naar een nieuw systeem wordt bereikt.
  • Wordt het team afgerekend op het aantal deals? Nee, het moet omarmd worden en dat moet gekwantificeerd worden. Dit is onderdeel van de transitie. Belangrijk is dat je aantoont in 2014 dat het repeteerbaar is. Het gaat voor een belangrijk deel ook om de inspanning en je bent met elkaar gedreven om het resultaat te halen.
  • Als je 10 vastgoeddeals wil concretiseren is dit wel heel ambitieus? Wij kiezen de MVO partijen heel bewust omdat ze veel kantoren hebben en al voorop lopen. Als zij het omarmen dan spreid het uit na 2014. Waar zitten de krachtige partijen in de markt, deze moeten we identificeren. We gaan wel echt op zoek naar de koplopers.

Lees hier het hele verslag van de informatiemiddag voor de aangemelde Excellente Expertteams.

Grote belangstelling van Excellente Expertteams

Maar liefst 30 teams hebben zich aangemeld op de oproep voor Excellente Expertteams die Energiesprong helpen met de transitie naar energieneutrale kantoren. Daarmee is duidelijk dat energieneutrale kantoren op de warme belangstelling van veel professionals kunnen rekenen.

Op 5 februari maakt de jury een selectie uit de voorstellen. Donderdag 13 februari pitchen de geselecteerde teams om de opdracht.

Lees hier de oorspronkelijke tekst voor de oproep.

Zie hier de deelnemende teams selectieprocedure Excellent Expertteam

 

Kennismaking MVO-koplopers

Kennismaking MVO koplopers die huisvestingsvraagstuk gaan herdefiniëren!

Energiesprong doet een oproep aan MVO bedrijven die als koplopers het vraagstuk rondom HUISVESTING willen gaan herdefiniëren. Huisvesting niet als kostenpost maar als bijdrage aan het optimaal functioneren van de onderneming. Voor optimaal functionerende medewerkers, voor de beleidsmatige toekomstvisie en uitstraling van de onderneming.

Uitgebreide informatie over de oproep leest u in oproep (pdf).

De uitvoering van het MVO- koplopersprogramma vindt plaats gedurende de periode van januari 2014 tot einde april 2014. Indicatief kan worden aangegeven dat uw bijdrage 3-4 dagdelen betreft waarbij alle MVO-koplopers bij elkaar komen om te werken aan de value case en de uitwerking van het formuleren van een nieuw huisvestingsvraagstuk aan de eigenaar/ belegger. Aanvullend kan iedere onderneming gebruik maken van ondersteuning van Energiesprong in de eigen onderneming voor het creëren van draagvlak voor het nieuwe huisvestingsvraagstuk om deze ook beleidsmatig te kunnen implementeren.

Aanmelden

De eerste MVO-koplopers hebben zich aangemeld. De koplopersgroep kan uit maximaal 10 bedrijven bestaan.
Op 13 februari 2014 wordt het Excellente Expertteam, wat de MVO-koplopers gaat ondersteunen, geselecteerd.
Als u zich wilt aanmelden als deelnemer dan kan dat tot 13 februari door een email te sturen aan wytze.kuijper@platform31.nl
Voor verdere informatie kunt u bellen met Wytze Kuijper: 06-22968568.