Maandelijks archief: maart 2014

In gesprek met procescoaches

mensenpitch

Kantoor vol Energie zocht tot 21-3 drie procescoaches. Ja, wij zochten 3 procescoaches en kregen er 34 aangeboden! Is het een teken dat veel professionals het vandaag de dag te rustig hebben en dus reageren op alles wat los en vast zit of raakt het onderwerp van extreme sprongen op het gebied van energiebesparing naar energieneutraal meer mensen dan je zou denken? Gezien het kaliber en de motivaties van de kandidaten geloven wij in het laatste.

Op 28 maart hebben we 11 van de 34 kandidaten uitgenodigd voor een open dialoog. Op het eerste gezicht een vreemde situatie. Je bent in de race voor een opdracht en je wordt vervolgens uitgenodigd om met de andere mededingers in overleg te gaan over de opgave en hoe we die het best kunnen aanpakken. Al snel was het ijs gebroken en ontstond in twee groepen van 5 en 6 kandidaten veel energie. Zonder enige vorm van gevoel van concurrentie is in alle openheid gesproken over de motieven, over de stakeholders en de tegengestelde belangen die de coaches in het proces zullen ervaren. De weg van de procescoaches zal hobbelig zijn. Immers de ambities zijn hoog en op z’n tijd zullen gebruikers, eigenaren en andere belanghebbenden de neiging hebben om terug te keren naar de gebaande paden. Maar de route naar comfortabele, productieve en bovendien energieneutrale kantoren loopt niet via de gebaande paden. Het gaat over transitie en radicale verandering van vastgeroeste gewoontes in de kantorenmarkt en bij de verantwoordelijke partijen die gaan over de huisvestingsopgave van organisaties. De kandidaat coaches zijn zich ervan bewust dat het kosten-denken en het financiële construct wat de vastgoedmarkt in zijn greep houdt, gekraakt moet worden. Geen eenvoudige opgave en dus de moeite waard om het samen over te hebben.

De open dialoog om tot de best mogelijke keuze voor 3 procescoaches te komen, past goed bij de genen van Kantoor Vol Energie. In één middag zijn we meer aan de weet gekomen van elkaar dan we in 11 individuele gesprekken hadden kunnen bereiken. In één middag hebben we 11 intrinsiek gemotiveerde mensen met elkaar verbonden die elkaar anders niet op de deze vrijdagmiddag hadden ontmoet. Op één middag hebben we van 11 procescoaches de visies, inspiratie en inzichten kunnen delen en 11 mensen verrijkt. Het is een selectie die uiteindelijk geen winnaars en verliezers kent en door een open en transparantie aanpak zeker 70% minder tijd vergt.

Zo zetten we binnen Kantoor Vol Energie de experimenten en innovatie op alle fronten in. We vragen niet alleen aan de markt om buiten de gebaande paden te gaan, maar zullen ook zelf permanent ‘buiten de lijntjes kleuren’ om aan te tonen dat het loont. 

Eelco Ouwerkerk, Aanjager van Kantoor vol Energie

MVO koplopers: op weg naar een nieuwe kijk op huisvesting

Donderdag 20 maart was de kennismakingsbijeenkomst van de MVO koplopers. Een verslag: 

De weg naar energieneutrale kantoren ligt vol vraagstukken. Die zijn lang niet altijd technologisch of energetisch van aard. Wat willen we met onze kantoren? Wat betekenen ze voor ons en onze omgeving en wat zouden ze kunnen betekenen? Vertegenwoordigers van zeven MVO-koplopers ontmoetten elkaar in een bijeenkomst, met als doel het vraagstuk rondom huisvesting opnieuw te definiëren. Over ambities, baten en baathouders.

Verschil maken
Op 20 maart 2014 verzamelt zich in de Observant in Amersfoort een selecte groep managers van zeven aansprekende bedrijven: USGPeople, ANWB, PWC, ATOS, BDO, VeBeGo en TNO. De aanwezigen zijn (mede) verantwoordelijk voor de vastgoedstrategie of het facility management binnen hun organisatie: mensen die verschil kunnen maken als het gaat om huisvestingvraagstukken. En dus ook in de transitie naar een kantorenwereld waar comfortabel, productief en energieneutraal de nieuwe norm vormen. De vraag is hoe we daar komen. Welke richting kiezen we als koplopergroep en vanuit welke visie maken we onze keuzes? En hoe beïnvloeden we onze omgeving?

Place to be
Gloedvolle betogen van dwarsdenker Glenn van de Burg (“Wanneer krijgen mensen de beste ideeën? Onder de douche. Niet op kantoor.”) en Phlip Boswinkel (“Hak de gebruiksduur van een gebouw in stukken en kijk wie voor welk deel verantwoordelijk is.”) moeten de toon zetten voor het vervolg. Het gaat om anders durven en wíllen denken. De aanwezigen zijn echter voorzichtig. Een brainstormrondje, waarin de aanwezigen de baten formuleren van een gezonde, energieneutrale werkomgeving, levert resultaten op als ‘meer arbeidsproductiviteit’, ‘kostenbesparing’ en ‘minder ziekteverzuim’. Enig aandringen brengt meer tot de verbeelding sprekende baten op, zoals creativiteit, innovatie en plezier. Het kantoor als place to be. De vraag is nu welke van die baten de aanwezigen daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. En of daar ‘laaghangend fruit’ bij is: resultaten die al vanaf morgen geboekt kunnen worden.

Voor wie
Een andere denkexercitie gaat over: voor wie doen we dit? Wie zijn de baathouders van een energieneutrale kantooromgeving en wie van hen is het belangrijkst? Shareholders, beleggers, bestuur, klanten, medewerkers, hun thuisfront?
Twee flapovers staan inmiddels boordevol kleurige post-its. Daar staan nog geen antwoorden op. Ze brengen het krachtenveld van belangen en belanghouders in beeld. En vormen zo de eerste input voor een nieuwe value case. Waarin huisvesting transformeert van kostenpost tot bijdrage. Bijdrage aan een onderneming, haar mensen en haar omgeving.
Als wegbereiders van die transformatie worden de koplopers de komende maanden ondersteund door het Excellente Expertteam van Kantoor vol Energie.  Bovendien krijgen de MVO-koplopers een procescoach toegewezen, die hen coacht bij het creëren van draagvlak en meewind in hun eigen onderneming en voor het uitwisselen van bevindingen en ervaringen tussen de koplopers onderling.

Meer informatie: Wytze Kuijper 06-22968568 | Kantoor vol energie – Energiesprong

Wat we wel durven met windmolens

We doen het wel met windmolens maar niet met de aanpak van de bestaande voorraad: een gedurfde aanname over een kostprijsreductie van 40 procent voor een beter product dan we nu kennen. Het is een van de weinige passages uit het Energieakkoord waar enige visie uit straalt, alhoewel ik vermoed dat de meeste betrokkenen hebben ingestemd vanuit puur opportunisme.

Tekst: Jan-Willem van de Groep, Programmamanager Energiesprong, Platform31|Energiesprong

revolt-house_jan-willem-van-de-groepDe gebouwde omgeving heeft nu een probleem. Het remmende regime is niet alleen de traditionele belangenbehartiger van aannemer en installateur, maar ook de partijen die zich al geruime tijd bezig houden met het programmeren van de energietransitie. En dan wordt het vervelend….want wie kan er nou tegen de spotjes van Natuur en Milieu zijn die beloftevol het vullen van spouwmuren tot ultiem doel verheffen? Het oude labelstap-denken is funest voor het behalen van de doelstellingen die we hopen te halen in 2050.

Halen we de doelen van 2050
In de doorrekening van het E-akkoord wordt voor de gebouwde omgeving uitgegaan van een besparing van gemiddeld 41 Peta Joule in 6 jaar. Als je weet dat het primaire energieverbruik in de gebouwde omgeving zo rond de 900 PetaJoule ligt dan kunnen we op de achterkant van een sigarendoos uitrekenen dat we op een doodlopend spoor zitten. Rekenen we daarbij dat de gebouwde omgeving een langzaam transformerende massa is en mensen na een paar maatregelen een flink aantal jaren op hun handen blijven zitten, dan zie ik weinig perspectief.

Het blijft problematisch dat onderzoeken en activiteiten van nu uitgaan van een “traditionele” verduurzamingsbenadering: maatregellijsten samenstellen, fondsen bouwen rondom die maatregelen, energieloketten inrichten, adviseurs die maatregelen op elkaar laten stapelen tot een zogenaamd maatregelenpakket en vervolgens de lokale aannemers en installateurs vragen daarvoor een offerte aan te leveren.

Ga je vanuit dat perspectief onderzoek doen naar de verduurzamingsbereidheid en de manier waarop je mensen “meekrijgt”, dan blijkt het allemaal een hell of a job.

Een disruptieve aanpak is nodig
Er is echter een alternatief. Een alternatief dat nu wordt weggezet als ‘iets voor later’. Het alternatief is een bouwsector die zelf renovatie verkoopt als product. Producten die industrieel worden geproduceerd waardoor kostprijsreducties kunnen worden gehaald van meer dan 50%. Daarmee is het mogelijk om grote stappen te zetten, stappen naar woningen die over een heel jaar genoeg energie opwekken voor eigen gebruik, de zogenaamde “Nul Op De Meter” benadering.

Die grote stappen zijn superieur aan de kleine stappen, ze zijn disruptief. Zelfs zo disruptief dat het een nieuwe werkelijkheid schept voor marktonderzoekers die denken te weten wat woningeigenaren wel en niet willen rondom het verduurzamen van hun woning. Er is immers nog nooit onderzocht wat mensen vinden van een propositie waarbij je na drie dagen vakantie terugkomt in een totaal vernieuwde woning waarbij je vanaf die dag je energierekening niet meer betaalt aan het energiebedrijf maar als een maandelijks stabiel hypotheekbedrag aan je eigen bank. Niet out-of-pocket maar als waardevolle investering in je eigen huis. Een stabiele woonlast die de komende jaren niet meer afhankelijk is van het grillige fossiele energieregime.

De “Nul Op De Meter” route is de afgelopen jaren een alternatieve verduurzamingstrategie geworden naast stapsgewijze verduurzaming van woningen, andere vormen van decentrale energieopwekking, centrale duurzame energieopwekking, warmtenetten en zelfs routes via nucleair en schaliegas. Nul Op De Meter verrijkt niet het afwegingskader, het biedt nu al voldoende perspectief om het beleid er radicaal op aan te passen. Voorsorteren op een werkelijkheid die nog niet helemaal bestaat zoals we dat ook met wind op zee hebben gedaan. De koplopers in de bouw geven aan dat het kan. Optimale condities waaronder financiering met hypotheekvormen en zekerheden rondom saldering zullen een boost zijn voor zowel de schaal als het ambitieniveau van de oplossingen waarvoor woningeigenaren gaan kiezen.

It’s all about a deal…stupid!
Vergeet fondsen, energieloketten en geldverslindende verduurzamingsprogramma’s. Sluit een deal met de banken, de top 50 bouwers en hun componentleveranciers en schep de condities waardoor de markt het voortouw kan nemen. Leg de zorg over de afname van duurzame renovaties bij de partijen die er van afhankelijk zijn: de bouwindustrie. En die kleine stapjes, dat lijkt me nou typisch ‘iets voor later’.

Oproep: 6 ambassadeurs gezocht

Kantoor vol Energie zoekt 6 Ambassadeurs.

De Ambassadeurs die Kantoor Vol Energie zoekt, gaan ervan uit dat comfortabel, productief en bovendien energieneutraal de nieuwe norm is. Ambassadeurs hebben het enthousiasme, de visie en de aanstekelijke drive om gebruikers en hun kantooreigenaar te verleiden om de aanpak van Kantoor Vol Energie in praktijk te brengen. Het team neemt de gebruiker en de eigenaar via de value case, hospitality en de nieuwe business case mee naar een performance gestuurde vraag aan de markt om zo een excellent aanbod te krijgen voor de gebruiker en de eigenaar.

De Ambassadeur nemen de juiste vertegenwoordiging van de huurder/ gebruiker mee in dit perspectief. De gevraagde vertegenwoordiger acteert binnen zijn of haar organisatie op management- of directieniveau en is bereid om de stakeholders binnen de eigen onderneming mee te nemen in de ambitie naar comfortabele, productieve en energieneutrale huisvesting als nieuwe standaard te implementeren.

Lees hier de hele oproep.

Aanmelden?

Ambassadeurs die zich hierin herkennen, kunnen zich voor 1 april aanmelden.

– vermeld de gebruiker(s) en de eigenaar en hun vertegenwoordiging;

– omschrijf het belangrijkste argument van de gebruiker(s) en eigenaar om deel te nemen;

– beschrijf summier het kantoorgebouw, de locatie, het bouwjaar en de grootte. N.B. minimaal 2.500 m2

– vermeld je team met opgave van de centrale contactpersoon, de deelnemende bedrijven en contactpersonen (naam, telefoon en e-mailadressen)

N.B. Alleen de eerste 6 aanmelders worden gehonoreerd. 

Lees de hele oproep en contactgegevens voor vragen en aanmelden hier.

 

 

Wij zochten 3 procescoaches

Inmiddels is de deadline verstreken. Lees hier het vervolg van deze oproep. 

Kantoor vol Energie zoekt drie procescoaches. Ben jij een ENTHOUSIASTE, GEDREVEN, COMMUNICATIEVE en VOLHARDENDE teamspeler? Die per 1 april 2 a 3 dagen in de week (tot uiterlijk eind 2014) ons team komt versterken? Laat het ons uiterlijk 21 maart as horen!

De feitelijke taken van de procescoach kunnen geformuleerd worden als:

  1. Het stimuleren van een sterke teamgeest (geeft kracht en vertrouwen)
  2. Het ondersteunen van een strak plan (geeft richting en houvast)
  3. Het bevorderen van perfecte uitvoering (geeft betrokkenheid)
  4. Het helpen bij een duidelijk verhaal (geeft geloof)

Voor twee programmaonderdelen zoeken we procescoaches

A. Eén procescoach voor de MVO koplopers:

Om het aanbod voor energieneutrale kantoren  te stimuleren, nodigen we de vraagzijde (de gebruikers) uit om hun huisvestingsvraag opnieuw te definiëren op basis van de toegevoegde waarde die de huisvesting biedt aan het primaire proces van de onderneming. Hierbij wordt de verandering ingezet van ‘huisvesting als kostenpost’ naar ‘huisvesting als bedrijfsmiddel’. Deze benadering wordt gevolgd door MVO-koplopers die de meerwaarde van comfortabele, productieve en bovendien energieneutrale huisvesting herkennen. De eerste 6 gemotiveerde koplopers zijn er inmiddels omdat het MVO bloed al door de aderen stroomt. Ga jij deze koplopers verder helpen? Lees hier de hele oproep, aan wie je je vragen kunt stellen en hoe je je aanmeldt.

B. Twee procescoaches voor de 6 Ambassadeurs Kantoor vol Energie:

Om het aanbod te stimuleren, nodigen we de vraagzijde (de gebruikers) uit om hun huisvestingsvraag opnieuw te definiëren op basis van de toegevoegde waarde die de huisvesting biedt aan het primaire proces van de gebruiker. Hierbij wordt de verandering ingezet van ‘huisvesting als kostenpost’ naar ‘huisvesting als bedrijfsmiddel’. Deze benadering wordt gevolgd door gebruikers die de meerwaarde van comfortabele, productieve en bovendien energieneutrale huisvesting herkennen. 6 gemotiveerde koplopers die dat willen, zijn meegebracht door 6 Ambassadeurs en hun teams. Zij werken vanuit de breedte aan het vraagstuk van de value case naar een nieuwe business case en een uitvraag aan de markt om dit werkelijk te realiseren.

Om de Ambassadeurs en hun klanten op een goede manier te kunnen ondersteunen bij zowel het interne als het externe proces en voor het organiseren en regisseren van de 4 programmadagdelen hebben wij twee procescoaches nodig die gaande het proces alle intern en extern betrokkenen mee kan nemen naar het einddoel, waarbij ook de belangen van de eigen organisaties gediend worden. De coaches begeleiden de stakeholders bij het uitvinden en borgen van nieuwe samenwerkingsvormen rondom het nieuwe huisvestingsvraagstuk van de gebruikers. Ben jij dat?

Lees hier de hele oproep, aan wie je je vragen kunt stellen en hoe je je aanmeldt.

 

Kantoren in een sketch

Edwin Stoop hoorde, zag en …tekende. Zie hier zijn 7 meter lange tekening waar hij kort en puntig op papier ving wat de 18 teams aan de pitch Excellente Expertteams presenteerden.

Sketch_kantoorvolenergie

 

De tekening is hier ook in delen opgeknipt te vinden.