Maandelijks archief: mei 2014

“Energieneutraliteit moet de normaalste zaak van de wereld zijn!”

Mariëlle Wieman deed aan topsport, studeerde bedrijfskunde, was investment manager en is nu directeur van het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP). NeVaP is hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. De aangesloten leden zijn beleggers als Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Corio, Pensioenuitvoerder MN, Bouwfonds Investment Management, vastgoedmanagers als WPM, Jones Lang LaSalle, DTZ en CBRE en corporate real estate. Maar ook corporaties, adviesbureaus, brancheorganisaties, hogescholen en universiteiten. 

Wieman2

“Mijn visie op energieneutraliteit? Just do it.”

Waarom verbindt NeVaP zich aan Kantoor vol Energie?
“We passen bij elkaar. Toen ik werd gevraagd om in de jury te gaan zitten die het Excellent Expertteam* selecteerde, kreeg ik meteen te horen dat er meer bij kwam kijken. Juist dát maakte dat ik het wilde doen. Kantoor vol Energie – en ook Energiesprong en Platform 31 – zijn net zoals NeVaP aanjagers. Aanjagers in innovatie. Daarom verbind ik NeVaP en mijzelf heel graag aan dit initiatief én dit gedachtengoed.”

Wat beteken jij persoonlijk voor de transitie?
Het is mijn passie om mensen duurzaam met elkaar te verbinden, zodat ze ook samen ergens naartoe gaan werken en over hun individuele belangen heen kijken. Mijn kracht is het om mensen bij elkaar te brengen, ook op hoog niveau. Daar krijg ik energie van en ik hoop dat ik Kantoor vol Energie daarmee verder breng. Duurzaamheid is niet voor niets een van de kernthema’s van NeVaP. Op het moment dat er daadwerkelijk projecten vanuit Kantoor vol Energie gerealiseerd worden, kan ik ons platform inzetten om daar ruchtbaarheid aan te geven en energieneutraliteit nog hoger op de agenda te krijgen. Ik kom met veel koplopers in het vastgoed in aanraking. Als ik die bij elkaar kan brengen rond dit thema, dan zal ik dat zéker doen!”

Mogen wij je een autoriteit noemen?
“Ik sta wel in lijstjes. Behoor tot de 150 meest invloedrijke beslissers in het vastgoed, sta in de top 100 van beste netwerkers in het vastgoed. Daar doen we ons voordeel mee, om de innovatie in de sector aan te jagen.”

Waarom is de transitie naar energieneutrale kantoren belangrijk?
“Waarom dat belangrijk is? Omdat we samen op deze planeet leven. We moeten ervoor zorgen dat die in stand blijft en ook een leefbare plek blijft voor de generaties na ons. Niet alleen voor de mens overigens. Voor alle levende wezens. We nemen een groot risico met de aarde. De natuur geeft duidelijke signalen en daar is iedereen zich inmiddels wel van bewust. Ook op CEO-niveau. Misschien juist op dat niveau. Energieneutraliteit moet de normaalste zaak van de wereld worden! Dat kost tijd, dat weet ik. Maar die tijd begint wel te dringen.”

Wat verwacht je van Kantoor vol Energie?
“Ik verwacht veel te horen over alle projecten die nu in het hele land gaande zijn. Via de website, via de pers, in de vorm van films, artikelen, interviews… Ik verwacht dat Kantoor vol Energie succesverhalen maar ook de knelpunten in beeld kan brengen, zodat de stakeholders, waaronder onze leden, daar hun voordeel mee kunnen doen. Ze zouden dit hele proces op een dusdanig inspirerende manier in beeld moeten brengen, dat het aanjaagt. Maar er is meer nodig dan aanjagen. Kantoor vol Energie moet kennisoverdracht stimuleren, bijeenkomsten en paneldiscussies organiseren en veel, heel veel communiceren.”
Wieman1

Waarom gaat de transitie er komen?
“Technologisch is bijna alles al mogelijk … Bovendien worden de beschikbare oplossingen steeds goedkoper. En gelukkig is het bewustzijn er al bij veel organisaties. Bij koplopers die het verschil willen én ook kunnen maken, de kar kunnen trekken. Als zij blijven volharden en hun verhaal blijven vertellen via alle platforms die hun ter beschikking staan… Dan gaat het werken! Dat kan niet anders. Zeker nu er ook steeds meer duidelijkheid ontstaat omtrent de waardering van duurzame panden. Dat is een ontwikkeling waar we heel blij mee mogen zijn. Dus zou ik willen zeggen: doe het en vertel dat je het doet. Dat is ook mijn visie op energieneutraliteit. Just do it.”

* Het team van experts dat vaart zet achter de transitie naar energieneutrale kantoren in Nederland.

Gesprekken met Verbinders: De Verbinders zijn invloedrijke branche-, kennis- en koepelorganisaties binnen of ‘naast’ het vastgoed. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het speelveld van de stakeholders in de wereld van corporate real estate: partijen die aan de zijde staan van de eigenaren, de gebruikers en daar tussenin. Door zich te verbinden aan Kantoor vol Energie dragen ze bij aan draagvlak voor structurele veranderingen in het werkveld van hun leden. Kantoor vol Energie maakt een serie met Verbinders van Corenet, NeVaP, FMN, IVBN, MVO NL en RICS. Dit gesprek is het 2e uit de serie: Mariëlle Wieman van NeVaP.

Tekst: Teun Boumans, Fotografie: Ellis Regina

 

Eerste EETcafé groot succes

Dinsdag 27 mei vond het eerste EETcafé plaats. Met het EETcafé faciliteert Kantoor vol Energie maandelijks  een inspirerende ontmoetingsplaats waar bouw en vastgoed professionals samenkomen en werken aan de transitie naar energieneutrale kantoorrenovaties. Het Excellent Expertteam (EET) brengt tijdens deze bijeenkomsten verslag uit van haar vorderingen en de ontwikkelingen rondom haar samenwerking met Kantoor vol Energie.

Het eerste EETcafé vond plaats in Café de Ceuvel, een café gelegen op voormalig scheepswerf De Ceuvel.  Deze Amsterdamse scheepswerf is inmiddels thuishaven geworden van een groot aantal oude woonboten die op het land zijn getild en zijn uitgerust met de meest duurzame technieken. Hiermee is De Ceuvel het afgelopen jaar getransformeerd tot een zelfvoorzienend kantorenpark voor sociale en creatieve ondernemingen.

EETcafe

Het enthousiaste team van Café de Ceuvel zorgde voor een gastvrije ontvangst. Een uitleg over waar ze allemaal mee bezig zijn liet zien dat het allemaal echt anders kan! (Voor meer informatie zie www.cafedeceuvel.nl)

Vervolgens was het de beurt aan Machiel Karels, lid van het Excellent Expertteam. Hij gaf een toelichting op de contouren van de value case. Het ontwikkelen van een model om de value case voor kantoorgebruikers te bepalen vormt een van de door het Excellent Expertteam op te leveren deliverables. De presentatie bleek voor de deelnemers een goede basis om met elkaar zienswijzen hierop te delen. Klik hier voor de presentatie.

Na een lekker en verantwoord voorgerecht startte er een gesprek met een eigenaar van kantoren in Groningen. De eigenaar, welke een aantal gebouwen in het gebied Corpus den Hoorn bezit, is samen met andere eigenaren en/of gebruikers in het gebied bezig het gebied en de gebouwen waarin zij werkzaam zijn energieneutraal te maken. Hierin worden zij dagelijks begeleid door Kantoor vol Energie. Het Excellent Expertteam is hun innovatieve kennis-ontwikkelaar in dit vernieuwende proces.

Na een (h)eerlijk hoofdgerecht was er afsluitend voor de deelnemers nog de mogelijkheid voor een rondleiding over De Ceuvel.

Wil je er de volgende keer ook/weer bij zijn? Dinsdag 24 juni zal het volgende EETcafé plaatsvinden, meer informatie volgt snel!

Corporate Real Estate 2020

The Future of Corporate Real Estate and the Workplace.
Een uitgave van CoreNet Global, Primary Author & Editor Richard Kadzis, CoreNet Global.

“Look around, near or far, and you will observe or
more likely experience change as never before.
Regardless of industry or profession, we are seeing a
lot happening in a compressed time frame:

  • Multiple Generations collide in the workplace the first time in history.
  • At the same time, many employers have reduced the size of their work forces in the aftermath of the 2009 recession, cutting space but accentuating productivity increases, in part, through wider adoption of flexible and mobile work practices.
  • Economics are expanding, even booming in some parts of the world. But in others, uncertainty caused by fiscal and sovereign debt issues is holding back growth.
  • Bottom-up consumerism changed the paradigm of how companies and products maintain their reputations, thanks to social media.
  • Oil prices, quality and sustainabilty are redefining the way supply chains are managed, leading to a return of on-shore manufacturing, especially in more economically challenged Western nations.
  • Cities that don’t even exist today will reshape the urban map of tomorrow’s world, thanks partly to the preferences of younger generations.
  • Carbon footprint reduction is one of many forms of corporate social responsibility now considered an embedded business practice that is held at the same level of accountability as financial results and shareholder value.
  • And, in the midst of it all, technology’s relentless advance has only become more concentrated, in part because of its “consumerization.”

It’s more challenging then ever to navigate effectively in a redefined world. (…)

CoreNet Global’s Corporate Real Estate 2020 transformational research study can help inform an otherwise uncertain future. CoreNet Global’s Corporate Real Estate 2020 has brought together more then 280 of the industry’ s top thinkers.

Want to read it all? Download the rapport here.

Interview: “Zoals we nu energie verbruiken, kan het niet doorgaan”

Jos Teunissen is sinds 2009 bestuurslid van CoreNet Global Benelux Chapter. CoreNet is wereldwijd de grootste organisatie van corporate real estate managers, met in totaal 8000 leden. De belangrijkste voordelen voor de leden zijn hun netwerk versterken, kennis delen, opleidingen volgen en professioneel groeien. Het Benelux Chapter telt 110 leden, waaronder bedrijven als Philips, SAP en Shell. Maar ook de grote serviceverleners, beleggers en projectontwikkelaars, zoals JonesLang LaSalle, DTZ, OVG en CB Richard Ellis. “Steeds meer bedrijven willen huisvesting die past bij hun duurzame imago.”

Jos2

Waarom verbindt CoreNet zich aan Kantoor vol Energie?

“Voorheen was CoreNet uitsluitend een kennisnetwerk. Nu worden we meer en meer gevraagd als belangenbehartiger van de eindgebruiker. Vanuit die hoedanigheid verbinden we ons nu ook met Kantoor vol energie. Onze achterban stemt daarmee in; onze leden zijn zich er terdege van bewust dat hun kantoren een asset zijn voor hun organisatie. CoreNet heeft bovendien zelf een groot onderzoek gedaan naar huisvesting van de toekomst, Core 2020. De conclusies daarvan passen naadloos in het programma van Kantoor vol energie. Ook het meerjarenonderzoek van CoreNet en FMN ‘Wat wil de eindgebruiker’, in het kader van de kantorentop, laat zien dat duurzaamheid bovenaan de agenda staat. Wij zien het als een privilege dat we als CoreNet de mening van onze leden mogen laten horen.”

Wat beteken jij persoonlijk voor de transitie?

“Ik zet binnen ons bestuur de transitie naar energieneutraal op de agenda en verspreid de boodschap via netwerkbijeenkomsten, kennisdeling en social media. Verder breng ik leveranciers en dienstverleners die interessant kunnen zijn voor het programma in contact met organisaties die voor de transitie willen gaan. Via mijn eigen advies en consultancy bedrijf CRE & More ondersteun ik het transitieproces desgewenst met raad en daad.”

Waarom is de transitie naar energieneutrale kantoren belangrijk?

“Als ik kijk naar onze doelgroep: bedrijven hebben niet alleen de plicht wat terug te geven aan de maatschappij waar ze aan verdienen, ze moeten duurzaam ondernemen. Dat is hun verantwoordelijkheid. En vergeet niet: als een organisatie haar huisvesting energieneutraal of zelfs energieleverend maakt, heeft dat een enorme impact op hoe de klanten het bedrijf zien.

Kijkend naar de belegger: steeds meer bedrijven willen huisvesting die past bij hun duurzame imago. Als je niet luistert naar die wens, kun je het straks vergeten want dan heb je vastgoed waar niemand in geïnteresseerd is. Daar ben ik van overtuigd. En kijkend naar ons allen: we kunnen niet doorgaan met energie verbruiken zoals we nu doen. Wat is het alternatief? Maar doorgaan en doorgaan?”

Wat verwacht je van Kantoor vol Energie?

“Wat ze nu doen. Partijen met elkaar in contact brengen, voorwaarden scheppen en mensen écht bewegen: ‘Ga het doen! Huisvestingsverantwoordelijke, ga naar je directie en praat met ze hoe je het wilt gaan aanpakken.’ Daar helpt Kantoor vol energie bij met coaches, begeleiders, aanjagers en verbinders. Goed! Je ziet dat er nu echt stappen worden gezet. Ik hoop dat dat leidt tot een aantal succesvolle projecten, waar onze leden bij betrokken zijn.”

Jos1

Waar liggen de grootste kansen?

“Niet in een specifiek thema. Het gaat om flexibiliteit, imago, aantrekkelijkheid, productiviteit… Je moet je totale huisvestingsplaatje bekijken als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Wat wil je met je huisvesting bereiken: is het een marketing instrument, moet het bijdragen aan het imago, moet het een middel worden om medewerkers te behouden of aan te trekken? Zodra je die vragen beantwoordt, tekent zich een duidelijk verhaal af. Als je dat verhaal bespreekt met de eigenaar of de belegger, dan liggen dáár de kansen. Omdat je dan praat vanuit het bedrijfsbelang. En je hebt nu eenmaal een belangrijke hobbel te nemen: de Raad van Bestuur, die winst wil zien. Die moeten we dus voorzien van een goede business case, waaruit blijkt dat de huisvesting daaraan bijdraagt.”

Gesprekken met Verbinders: De Verbinders zijn invloedrijke branche-, kennis- en koepelorganisaties binnen of ‘naast’ het vastgoed. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het speelveld van de stakeholders in de wereld van corporate real estate: partijen die aan de zijde staan van de eigenaren, de gebruikers en daar tussenin. Door zich te verbinden aan Kantoor vol Energie dragen ze bij aan draagvlak voor structurele veranderingen in het werkveld van hun leden. Kantoor vol Energie maakt een serie met Verbinders van Corenet, FMN, IVBN, NeVaP, MVO NL en RICS. Dit gesprek is het 1e uit de serie: Jos Teunissen van CoreNet.

Tekst: Teun Boumans, Fotografie: Ellis Regina

Lees ook:

  • rapport Corporate Real Estate 2020, een uitgave van CoreNet Global. Het rapport is hier te downloaden.  
  • Wat wil de eindgebruiker? Inzicht in gebruikerswensen kantoren. Een uitgave van FMN/CoreNet.

 

Wat wil de eindgebruiker? Inzicht in gebruikerswensen kantoren.

Er is een onbalans in vraag en aanbod van kantoren, daarover zijn zowel vragers als aanbieders van vastgoed het eens. Het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (2012) heeft als doel tot een beter werkende markt voor kantoren te komen.  Met dit Convenant hebben FMN en Corenet zich als doel gesteld om inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan hun huisvesting.

Deze samenvatting publiceert de eerste resultaten van het onderzoek dat de werkgroep uitvoert naar eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten, flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie.

Wat wil de eindgebruiker? Inzicht in gebruikerswensen kantoren.

Er is een onbalans in vraag en aanbod van kantoren, daarover zijn zowel vragers als aanbieders van vastgoed het eens. Het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (2012) heeft als doel tot een beter werkende markt voor kantoren te komen.  Met dit Convenant hebben FMN en Corenet zich als doel gesteld om inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan hun huisvesting.

Deze samenvatting publiceert de eerste resultaten van het onderzoek dat de werkgroep uitvoert naar eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten, flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie.

 

Kom naar het EETcafé van Kantoor vol Energie

Kantoor vol Energie faciliteert met het EETcafé iedere maand dé ontmoetingsplaats voor
bouw en vastgoed professionals om samen te werken aan de transitie naar
energieneutrale kantoorrenovaties.

Het Excellent Expertteam zal tijdens deze ontmoetingen verslag uitbrengen over de
ontwikkelingen rondom de samenwerking met Kantoor vol Energie. 27 mei zullen zij u een
verrassend 4-gangen menu serveren op één van de meest inspirerende en vetste locaties
van Amsterdam, Café de Ceuvel op de Korte Papaverweg 4, Amsterdam.

Menu

Amuse

Een appetizer om de EETlust te stimuleren en de smaakpapillen los te maken

Voorgerecht

Een andere manier van denken
Toelichting op het door het Excellent Expertteam ontwikkelde vitaliteitsmodel

Hoofdgerecht

Kijkje in de keuken
Een concrete vraag aan de markt voor een energieneutraal kantoor
door stakeholders uit Groningen

Nagerecht

Discussie over alle nieuwe kennis, inzichten en concrete acties

*Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

Het café, gelegen op De Ceuvel, is een voormalige scheepswerf die in het afgelopen jaar is
getransformeerd tot een zelfvoorzienend kantorenpark. Oude woonboten zijn op het land
getild en uitgerust met de meest duurzame technieken.

Aanmelden vóór 23 mei aan via marga.slijkerman@platform31.nl

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

MVO- Van baten naar value case: gaan facilitair en HRM samen optrekken?

-Verslag van derde bijeenkomst MVO Koplopers- 

true valueDe transitie naar energieneutrale kantoren is veel meer dan een energetisch vraagstuk. Daarvan is iedereen zich inmiddels wel bewust. Niet alleen hebben we te maken met verschillende soorten belanghouders; er zijn ook flink wat ‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien om de verandering aan te jagen. Imago, kernwaarden, werkplek, gezondheid, maatschappelijke bijdrage, comfort, diensten, productiviteit, investering, exploitatie, flexibiliteit… Veel mogelijkheden dus. Maar te veel mogelijkheden kunnen leiden tot bewegingloosheid. Een veel voorkomende vraag is dan ook: wat kies ik en hoe kwantificeer ik dat?

Een nieuw gezicht in het gezelschap van Kantoor vol energie: procescoach Jessica Curta. Zij gaat fris aan de slag met de deelnemers: iedereen krijgt de mogelijkheid zijn ballast af te werpen – druk, deadlines, volle agenda – om ook écht aanwezig te zijn en bewust en nieuwsgierig aan de slag te gaan met het thema van deze middag. Wytze Kuijper: “We willen naar energieneutrale huisvesting, omdat we allemaal voelen dat daar de waarde ligt. Maar hoe en waar laten we dat landen? We realiseren ons allemaal dat het vraagstuk groter is dan een facilitair vraagstuk. Hoe tillen we het van operationeel/tactisch naar strategisch niveau, zodat het ook echt geborgd wordt? Vandaag geven we daar meer inhoud aan.”

Handen ineen met HRM
Als voorbereiding op de derde bijeenkomst van de MVO-koplopers* hebben de deelnemers een baten-baathouders-overzicht ingevuld. Waar liggen binnen hun organisatie de voordelen van energieneutrale huisvesting en wie profiteren daar het meest van? We zien dat duurzaamheid voor een aantal ‘corporates’ een kosten gedreven item is: besparing. Voor de meesten is het een belangrijke imagodrager: het moet zichtbaar zijn. Vaak wordt gestuurd op een Breeam-certificering of label B: energieneutraal is in de meeste organisaties niet echt een gespreksonderwerp. Verder valt op dat de medewerkers – vaak omschreven als het kapitaal van de organisatie – in de regel de belangrijkste baathouders zijn bij een energieneutrale kantooromgeving. En dat maakt meteen duidelijk dat de afdelingen Facilitair en HRM meer de handen ineen kunnen slaan. Daar liggen mogelijkheden.

Meters maken
Maar al die andere waarden dan? Saskia Oranje van het Excellent Expertteam (EET): “Wij houden ons momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe value case. Hoe kunnen we op een andere manier gaan rekenen, als we energieneutrale huisvesting vanuit verschillende baten bezien? En hoe kunnen we al die baten en waarden aan elkaar verbinden in een model dat zichzelf blijft verbeteren? Heel belangrijk is daarbij de taxatiewaarde: kunnen we een duurzaam kantoor ook hoger taxeren, zodat het simpelweg beter verhuurbaar is dan dat van de buurman? Wie en wat hebben we daarvoor nodig?”

Machiel Karels vult aan: “Je moet straks wel met een stevig plan bij de RvB aan komen zetten. Je moet het hard kunnen maken om ook echt op strategisch niveau verschil te maken.” Karels geeft vervolgens aan, waarom het nu nog niet lukt. “Als je een doorsnee kantoor van 1800 m2 ongeveer 40% energiezuiniger wilt maken, heb je al snel twee ton nodig. De terugverdientijd is vervolgens 30-35 jaar. Huurtermijnen zijn veel korter en dat is een van de redenen dat we geen meters maken.”

Gezondheid
Leggen we echter de koppeling met gezondheid, dan wordt het verhaal meteen helemaal anders. Machiel Karels: “Het verband tussen energiezuinige huisvesting en gezondheid is aantoonbaar. Een kleine vijftig wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken tonen dat aan. En dan hebben we ineens iets heel interessants in handen: een lager ziekteverzuim. De kunst is nu om een dergelijk kwalitatief voordeel te kwantificeren en in de value case te plaatsen. De eerste voorzichtige rekenmodellen komen al uit op terugverdientijden van ruim onder de tien jaar. Vanuit het huurdersperspectief wordt het zo zeer interessant om de focus te verleggen van alleen energie besparen naar gezondheid en productiviteit.”
De presentatie van het EET brengt voelbaar energie in het gezelschap. De aantoonbare relatie met gezondheid en productiviteit biedt de deelnemers perspectief om anderen uit hun organisatie in het vraagstuk te betrekken. En zo worden er meerdere handvatten uitgereikt om daadwerkelijk inhoud te geven aan MVO en duurzaamheid, vanuit de ‘people’-kant van de organisatie.

De komende periode gaat het EET met de verschillende individuele baten en waarden aan de slag. Met als doel om, op basis van bestaand onderzoek, ‘zachte’ elementen (creativiteit, werkplezier, imago, comfort) hard te maken en te kwantificeren – en onderdeel te maken van een nieuwe value case. Met aan de horizon vitale gebouwen, voor vitale organisaties.

* ANWB, ATOS, BDO, PWC, TNO, USGPeople en VeBeGo

Dit is het verslag van de derde bijeenkomst van koplopers MVO, 24 april in de Observant in Amersfoort

Van de Groep en Ouwerkerk in Duurzame 50 Vastgoed NL

Tijdens de 2014 editie van Building Holland werd Stefan van Uffelen gekozen als nummer 1 van de Duurzame Vastgoed NL. Van Uffelen, oud-directeur Dutch Green Building Council en coördinator bij World Business Council for Sustainable Development, mag zich binnen de vastgoedsector de meest invloedrijke en meest duurzame persoon van 2014 noemen. Hij voert de indrukwekkende lijst van 130 genomineerden aan. Jan Willem van de Groep en Eelco Ouwerkerk van Energiesprong | Platform31 werden respectievelijk 6e en 34e. De uitreiking vond plaats tijdens het Green Tie Gala. 
De organisatie van het Green Tie Gala, exclusief voor de top van de bouw- en vastgoedsector, was in handen van Dutch Green Building Council, Duurzaam Gebouwd en Amsterdam RAI. Onder leiding van gastvrouw Pernille la Lau genoten 350 genodigden van een avond gevuld met entertainment en speeches van onder andere generaal b.d. Peter van Uhm, Hans de Jonge, hoogleraar TU Delft en directievoorzitter Brink Groep en Hans Bakker, CEO Amsterdam RAI.

Alle winnaars en deelnemers: gefeliciteerd!

Zie hier de hele lijst Duurzame 50 Vastgoed NL