Maandelijks archief: december 2014

Speeddates ANWB en USG People

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor de speeddates met de ANWB en/of USG People. 

Achtergrond informatie
Kantoor vol Energie is een programma dat onderdeel uitmaakt van Energiesprong. Het doel van Kantoor vol Energie is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor energie-neutrale kantoorrenovaties. Daarom faciliteert Kantoor vol Energie een open vraag/aanbod proces naar renovaties van bestaande kantoren, wat gekenmerkt wordt door openheid en transparantie. Deze ‘innovatieve aanbesteding en gunning’ richten we zo in dat er een meervoudige waardencreatie ontstaat met energie-neutrale huisvesting als uitgangspunt. Gevolg: een verantwoord, toekomstbestendig en economisch aantrekkelijk resultaat voor alle betrokken partijen.

In dit open vraag/aanbod proces van selectie en gunning wordt gestuurd op zowel de harde (kennis) als op de zachte (gunnen) criteria om tot het beste resultaat te komen, in termen van toegevoegde waarde, prestaties en prijs. Daarom is aan de voorkant van dit proces ruimte ingebouwd zodat de vragende partij en de aanbiedende partijen elkaar beter leren kennen én begrijpen. Naast kennis en inhoud (harde criteria) is ook dé click (zachte criteria) en wederzijds begrip essentieel. Met dit laatste ontstaat een eerste aanzet tot vertrouwen.

De Speeddates zijn in het open vraag/aanbod proces de eerste stap en geven inzicht in wat ieder van de betrokkenen beweegt en of je in staat bent samen dezelfde taal te spreken. Dit leidt tot een vraag aan de markt waar de aanbiedende partijen ook écht iets mee kunnen. Op basis van deze vraag, die tevens gevoed wordt door de partijen die deelnemen aan de Speeddates, wordt de open vraag aan de markt gesteld. Uit het conceptuele aanbod wat daarop, volgt  een selectie. Vervolgens wordt er in een open en transparante dialoog door meerdere consortia gewerkt aan de verschillende concepten en aan de uitwerking van de selectiecriteria. Uiteindelijk kiest de vrager, gebaseerd op de gezamenlijk gedefinieerde selectieleidraad &  gunningcriteria én de individuele presentaties van de aanbieders, het winnend concept.  Daarmee wordt de contractfase doorlopen tot en met de gunning.

Het proces wat gevolgd wordt, is bij andere programma’s van Energiesprong uiterst effectief gebleken. Het proces – op basis van de Soft Selection Methodologie – leidt tot innovatie, waardencreatie en betere prijsprestaties, omdat er vanaf het prille begin ruimte is voor ieders inzet, talent en vakmanschap.

Voortraject
In het voortraject van de procesgang van de ANWB en USG People zijn de volgende stappen inmiddels doorlopen door het bedrijf:

Formuleren ambitie
Afgelopen maanden hebben de ANWB en USG People intern in samenwerking met Kantoor vol Energie gewerkt om een gedragen ambitie voor energie-neutrale huisvesting te formuleren.

De Ontmoeting
Op vrijdag 28 november vond De Ontmoeting plaats in Amersfoort, waarbij de ANWB en USG People hun ambitie met u (de markt) hebben gedeeld. In de vorm van open dialogen hebben partijen met de ANWB en USG People en andere belangstellenden kunnen kennismaken met de ambities en visie van de ANWB en USG People.

Op basis van de geformuleerde ambities en de Ontmoeting hebben de ANWB en USG People een initiële vraag ontwikkeld welke dicht bij het primaire proces en toekomstvisie van de ANWB en USG People ligt.

Vindt hier meer informatie over het traject van USG People

Vindt hier meer informatie over het traject van de ANWB

De Ontmoeting, eerste kennismaking met vragers een groot succes!

Op 28 november 2014 vond in het Oude Magazijn in Amerfoort ‘De Ontmoeting’ plaats. Het was de eerste kennismaking van grote vragers met de markt.

ANWB, USG People en Berkenrode Vastgoed stonden met hun vraag om energieneutrale kantoorhuisvesting op het podium.

Wat opviel deze middag was naast de grote belangstelling vooral het besef dat het niet alleen om de gebouwen zelf gaat. Het is een veel grotere opgave. Bedrijven stellen zichzelf de vraag “ Wie ben ik als bedrijf en hoe zien wij er over 10 jaar uit?” Energieneutraliteit is hierbij groot onderdeel binnen de vastgoedsector.

Tijdens deze kennismaking zijn alle bezoekers ook het dialoog aangegaan met de vragers. Soms leidde dit zelfs tot een pittige maar goede discussie. De vragers werden op scherp gezet wat precies hetgeen was dat zij nodig hebben. Hulp bij hun vraagstuk. Voor de bezoekers was het goed om te horen waar de vragers tegenaan lopen en ze hiermee te kunnen helpen. Een enthousiaste koploper zei: “Na vandaag ben ik de ANWB pas echt leuk gaan vinden.”

Als gebouweigenaar sprak Gerard Bobeldijk van Berkenrode Vastgoed; “Ik snap dat ik als eigenaar moet veranderen.”

HGF_6158Bekijk meerdere foto’s en het filmpje van De Ontmoeting

De eerste stappen zijn tijdens ‘ De Ontmoeting gezet.’ Het vervolgtraject bestaat uit het vormen van consortia en middels speeddates de initiële vraag van deze 3 partijen verder vorm te geven. Dit traject staat eind Januari  2015 op de planning.

Wilt u weten wie er op De Ontmoeting aanwezig waren? Zie hier de deelnemerslijst.