Maandelijks archief: maart 2015

Kantoor vol Energie en Excellent Expert Team (EET) presenteren webtool

De ValueCase geeft snel inzicht in wat kantoorrenovatie oplevert

Een gezond kantoor is geen kostenpost maar juist een bedrijfsmiddel dat onder andere zorgt voor een financieel gezonde onderneming, een hogere aantrekkingskracht op nieuw personeel en een lager ziekteverzuim. Onder de menutab ValueCase op deze website, kan iedereen straks snel inzicht krijgen in wat het de organisatie oplevert wanneer een kantoor energieneutraal wordt gemaakt.

De ValueCase webtool
De ValueCase webtool is een initiatief van Kantoor vol Energie en het Excellent Expert Team. De ValueCase maakt een koppeling tussen wat bedrijven belangrijk vinden en de mogelijkheden die er zijn om het vastgoed energieneutraal te maken. Zo laat de webtool snel zien wat een energieneutrale huisvesting voor het bedrijf of organisatie betekent. De totale ValueCase webtool beslaat straks drie fases: Inspiratie, Indicatie en Calculatie. De eerste twee staan nu online. De derde fase is nog in ontwikkeling en volgt binnenkort.

Een andere benadering
Uitgangspunt is een andere benadering van het commercieel vastgoed. Niet langer moeten kantoren als kostenpost worden gezien maar juist als bedrijfsmiddel. “De huisvestingskosten bedragen vaak slechts tien procent van de arbeidskosten”, vertelt Eelco Ouwerkerk, Programmamanager Kantoren voor Energiesprong. “Het is daarom veel beter om te sturen op het renderen van die negentig procent. Een besparing op alleen de energie scheelt per medewerker een paar tientjes. Kan je hem een paar procent productiever laten zijn, omdat hij in een comfortabelere en gezondere omgeving werkt, dan heb je het ineens over totaal andere bedragen. Ook levert een energieneutraal kantoor een positieve bijdrage aan het imago van de gebruiker. Hierdoor vallen de huisvestingskosten in het niet bij de meerwaarde van een duurzaam en energieneutraal kantoorgebouw.”

Inspiratie, Indicatie en Calculatie
De ValueCase bestaat uit drie stappen die de eindgebruiker moet doorlopen. “De ValueCase maakt de waarde van de huisvesting voor de bedrijfsvoering inzichtelijk”, vertelt Saskia Oranje van het Excellent Expert Team. “De drie stappen Inspiratie, Indicatie en Calculatie zorgen per gebruiker voor maatwerk. Het resultaat is echt een ander beeld dan wanneer je puur kijkt naar de traditionele rekensom. De terugverdientijd van een energieneutrale renovatie kan van 20 naar 3 jaar gaan. Dat komt omdat je kijkt naar aspecten als imagoverbetering, het vergroten van productiviteit of meer flexibiliteit in de organisatie. Dát is dan het startpunt voor discussie.”

Ga naar de webtool

Werksessies voor gemeenten

Kantoor vol Energie start een reeks van 4 opvolgende werksessies voor gemeenten die een initiërende rol willen spelen bij de verduurzaming van bestaande kantoren. De sessies zijn speciaal voor gemeenten die hun rol en invloed niet beperken tot de eigen organisatie en het eigen vastgoed bezit maar ook de verduurzaming van het kantoren bestand in hun regio willen bevorderen en faciliteren.

In 4 sessies worden de deelnemers meegenomen vanuit inspiratie, ambities en dromen naar concrete resultaten die leiden tot gezonde, productieve en energieneutrale kantoorhuisvesting. In een combinatie van inspiratie, workshops, zelfwerkzaamheid en creatie ontvangen de deelnemers:

 •  Instrumenten om handelingsperspectief te creëren om het eigen vastgoed en het vastgoed van private partijen naar energieneutraal te renoveren
 • Mogelijkheden om te ervaren, experimenteren en ontdekken hoe naast het bestaande beleid en de bijbehorende beleidsinstrumenten een andere aanpak leidt tot een forse bijdrage aan de voorgenomen klimaatdoelstellingen
 • Inzicht en hulpmiddelen om te ervaren hoe met vastgoed ingespeeld kan worden op het rendement van de eigen organisatie en om een ander gesprek te voeren met de markt over andere maatschappelijke waarden en opbrengsten, zoals gebiedskwaliteit en leegstand bestrijding.

Door deelname verbindt u zich bovendien aan een netwerk, en aan de kennis en ervaring van gemeenten die het voortouw willen nemen om de lokale kantoren markt toekomstbestendig te maken. Het is een nuttige en uitdagende reeks van 4 sessies die puur vanuit de praktijk ingaat op vragen als:

Hoe creëer je meervoudige toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en voor de vele aanpalende maatschappelijke en economische vraagstukken door de eigen huisvesting daarbij in te zetten? Hoe richt je het proces in om tot passende, energieneutrale huisvesting te komen die toekomstbestendig is? Wat zijn de werkelijke pijlers van deze ambities? Hoe kunnen medewerkers, management en bestuurders in de organisatie daarbij worden betrokken, zodat de doelen en ambities geborgd worden? Hoe kan een vraag in de markt uitgezet worden, zodat de markt in een concurrerend dialoog een betekenisvolle invulling van de gestelde ambities kan geven? Hoe kom je tot een innovatieve vraag aan de markt rekening houdend met de regelgeving zonder in te boeten op de ambities en maak je optimaal gebruik van innovaties uit de markt?

Het antwoord op deze vragen ontdekken en formuleren de deelnemers grotendeels zelf onder leiding van ervaren procescoaches. Samen met andere professionals doet u inspiratie op, leert u van de ervaringen, krijgt u speciaal ontwikkelde tools aangereikt om samen en zelf aan de slag te gaan om in de praktijk tot energieneutrale gemeentelijke kantoorhuisvesting te komen.

Voor wie is dit interessant?
De reeks is bedoeld voor alle managers, professionals en bestuurders  van gemeenten die willen ervaren en leren hoe je hoge duurzaamheidsambities voor kantoren kunt formuleren (duurzame huisvesting als bedrijfsmiddel) én realiseren. Dus voor betrokkenen bij:

 • De eigen huisvesting en het eigen vastgoed, zoals:
  Facilitair management, HR management, vastgoedmanagement, MVO management, ICT management, inkoopmanagement.
 • Beleid voor kantoren in de bebouwde omgeving, zoals:
  Stadsontwikkeling, duurzaamheid, klimaat, energie, economische zaken, bedrijventerreinen, leegstand.

De sessies starten op 30 april 2015 met een kickoff in de regio Utrecht, van 12.30 tot 16.00 uur, om zelf te ervaren, geïnspireerd te worden en inzicht en overzicht te krijgen in het proces dat doorlopen kan worden om daadwerkelijk tot uitvoer van energieneutrale ambities te komen.

De vervolgsessies vinden plaats op 21 mei, 11 juni en 2 juli. Op 3 september organiseren we een marktontmoetingsdag. Verdere details van de kick off en volgende sessies komen binnenkort beschikbaar. Voor eventuele vragen bel Mario Dingenouts: 06-51351268.

Meld je nu hier alvast aan, dan houden we je op de hoogte:

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijf*

E-mail*

Voor eventuele vragen neem contact op met Mario Dingenouts via mario.dingenouts@kantoorvolenergie.nl of bel op 0651351268

Werksessies voor gebruikers van kantoren

Energiesprong – Kantoor vol Energie start een reeks van 4 opvolgende werksessies voor gebruikers van kantoorhuisvesting, voor hen die huren of zelf eigenaar zijn van hun kantoor en hun huisvesting willen omzetten van kostenpost naar bedrijfsmiddel. De sessies zijn speciaal bedoeld voor organisaties die inzien dat huisvesting veel meerwaarde kan leveren bij het bereiken van de organisatiedoelen, daarvoor praktische handvatten en tools aangereikt willen krijgen en ondertussen actief aan de slag willen zijn.

In 4 sessies worden de deelnemers meegenomen vanuit inspiratie, ambities en dromen naar concrete resultaten die leiden tot gezonde, productieve en energieneutrale kantoorhuisvesting. In een combinatie van inspiratie, workshops, zelfwerkzaamheid en creatie ontvangen de deelnemers:

 • Instrumenten om handelingsperspectief te creëren om de huisvesting naar energieneutraal te renoveren en de toegevoegde waarde daarvan expliciet te maken
 • Mogelijkheden om te ervaren, experimenteren en ontdekken hoe je intern het draagvlak borgt om hoge ambities rondom comfortabele, gezonde en energieneutrale huisvesting mogelijk te maken
 • Inzicht en hulpmiddelen om aan te tonen dat huisvesting een grote bijdrage levert aan het rendement van de eigen organisatie
 • Een ander gesprek met andere kantoorgebruikers en marktpartijen over de meerwaarden en extra opbrengsten en de mogelijkheden die daardoor ontstaan. 

Deelname versterkt het imago van de organisatie en verbindt organisaties die stappen willen zetten om toekomstbestendig te ondernemen.

Een nuttige en uitdagend reeks van 4 sessies die puur vanuit de praktijk ingaat op vragen als:

Hoe creëer je meervoudige toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en voor de vele aanpalende maatschappelijke en economische vraagstukken door de eigen huisvesting daarbij in te zetten? Hoe richt je het proces in om tot passende, energieneutrale huisvesting te komen die toekomstbestendig is? Wat zijn de werkelijke pijlers van deze ambities? Hoe kunnen medewerkers, management en bestuurders in de organisatie daarbij worden betrokken, zodat de doelen en ambities geborgd worden? Hoe kan een vraag in de markt uitgezet worden, zodat de markt in een concurrerend dialoog een betekenisvolle invulling van de gestelde ambities kan geven? Hoe kom je tot een innovatieve aanbesteding rekening houdend met de regelgeving zonder in te boeten op de ambities en maak je optimaal gebruik van innovaties uit de markt?

Het antwoord op deze vragen ontdekken en formuleren de deelnemers grotendeels zelf onder leiding van ervaren procescoaches. Samen met andere professionals doet u inspiratie op, leert u van de ervaringen, krijgt u speciaal ontwikkelde tools aangereikt om samen en zelf aan de slag te gaan om in de praktijk tot energieneutrale kantoorhuisvesting te komen.

Voor wie is dit interessant? 
De reeks is bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die willen ervaren en leren hoe je het huisvestingsvraagstuk anders kunt aanpakken, die duurzame bedrijfshuisvesting als bedrijfsmiddel willen inzetten, die bijvoorbeeld actief zijn op het terrein van Facilitair management, HR management, CSR management, MVO management, ICTmanagement, Inkoop management of anderzijds belang hebben bij de huisvestingsopgave.

De sessies starten op 23 april 2015 met een kickoff in de regio Utrecht, van 12.30 tot 16.00 uur, om zelf te ervaren, geïnspireerd te worden en inzicht en overzicht te krijgen in het proces dat doorlopen kan worden om daadwerkelijk tot uitvoer van energieneutrale ambities te komen.

De vervolgsessies vinden plaats op 12 mei, 4 juni en 25 juni. Op 3 september organiseren we een marktontmoetingsdag. Verdere details van de kick off en volgende sessies komen binnenkort beschikbaar. Voor eventuele vragen bel Wytze Kuijper: 06-22968568.

Meld je nu hier alvast aan, dan houden we je op de hoogte

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijf*

E-mail*

Voor eventuele vragen neem contact op met Wytze Kuijper via wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl   of bel op 0622968568.

Status uitvraag Berkenrode Holding BV

Berkenrode Holding BV gaat binnen het programma van Kantoor vol Energie een uitvraag doen aan de markt voor energieneutrale kantoorhuisvesting voor een van haar bestaande panden in Groningen, waarvoor zij als beheerder optreedt. 

Interview met Gerard Bobeldijk, directeur Berkenrode Holding BV

Waarom gaat u uw kantoorpand verduurzamen?
Omdat ik denk dat de ontwikkelingen in de markt het nu mogelijk maken om dit te doen. En als je hierdoor op een haalbare en verstandige manier een doel kan nastreven waar een aantal partijen wat aan heeft, is dat voor iedereen een grote kans. Daarnaast is verduurzaming niet alleen onze wens maar ook de wens van de huurder, een overheidsgebruiker. Als eigenaar en beheerder moet je uiteraard kijken of je dit kunt faciliteren. De technologie maakt het nu mogelijk om dat stapje te maken door verstandig om te gaan met hulpbronnen en brandstoffen. Iedereen wordt daar beter van.

Uw kantoorpand aan de Paterswoldseweg in Groningen is gemiddeld genomen al een goed pand, waarom hier toch de lat hoger leggen?
Zoals gezegd hebben we hier een overheidsgebruiker als huurder. Zij stelt hoge eisen aan het eigen gebruik. De overheid moet en wil het voortouw nemen in verduurzaming. Maar in deze tijd zou ook een corporate huurder met een hoge ambitie de lat hoger leggen. Dus binnen de doelgroep ambitieuze gebruikers ligt wel een zekere marktdynamiek en -druk. De kansen en mogelijkheden liggen er nu. Daar spelen we als eigenaar graag op in.

U bent als eigenaar een voorloper, vindt u dat spannend?
Ik ervaar het niet zo dat ik vooroploop. Er zijn al zoveel partijen die hiermee bezig zijn. De voorbeelden die je in de markt tegenkomt  zijn allemaal specifieke projecten. Of het nu gaat om The Edge in Amsterdam, of om gebiedsontwikkeling in Buiksloterham (Amsterdam Noord) of om welke andere individuele ontwikkeling, daarvan denk ik niet, dat wil ik ook, maar het dient wel als inspiratie waardoor ik vertrouwen heb in die ontwikkeling. Je ziet dat mensen er op allerlei manieren mee bezig zijn. Dan ben ik toch geen voorloper?

Waarom bent u de samenwerking met Kantoor vol Energie aangegaan?
Kantoor vol Energie was al betrokken (via de Gemeente Groningen) bij de gebiedsontwikkeling van Corpus den Hoorn waar ons pand staat. Dus dan wordt je al een beetje in elkaars armen gedreven. Ik vind daarnaast Kantoor vol Energie een uitstekend initiatief omdat het de mensen bij elkaar brengt waarmee je iets voor elkaar kunt krijgen. Buitengewoon inspirerend dus. Maar het blijft een zoektocht, niet alleen voor ons maar ook voor Kantoor vol Energie. Want kun je ook koppelingen maken met andere eigenaren en panden bijvoorbeeld? Voor nu is dat nog even niet aan de orde maar wie weet wat de toekomst brengt.

Binnenkort gaat uw initiële uitvraag de markt in, wat zijn uw verwachtingen hiervan?
Vind ik moeilijk te zeggen. Tijdens De Ontmoeting op 28-11-14 heb ik al diverse invalshoeken gehoord die heel verrassend zijn. Dat hoop ik nu ook eigenlijk. Als dat nu ook gebeurt, is dat echt heel bijzonder, los van wat het ook gaat worden. De uitvraag doen op deze manier, met dus alleen een wens, is iets waar ik nog geen ervaring mee heb. Het aantal verwachte inschrijvingen? Geen idee. Ik weet dat veel marktpartijen hiermee bezig zijn maar of zij zich ook specifiek op ons pand gaan inschrijven, geen idee. Ik hoop het.

Hoe ziet de samenwerking met uw huidige huurder eruit?
We doen dit traject uiteraard zoveel mogelijk in overleg met huurder. De bedoeling is dat het aantrekkelijk wordt. De huurder moet het gevoel hebben dat er waarde geleverd wordt.

Binnenkort is op onze website meer informatie over de initiële vraag van Berkenrode Holding BV te bekijken en gaat de inschrijving van start. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Noor Huitema van Kantoor vol Energie via: noor.huitema@kantoorvolenergie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel!

Energieneutrale huisvesting levert meer op!
door Wytze Kuijper | aanjager Kantoor vol Energie

Participerende deelnemers aan het MVO Koplopers programma ‘Kantoor vol Energie’ van Energiesprong/ Platform31 slaan definitief een andere weg in na innovatief en enerverend transitie programma.

Aan het MVO Koploperprogramma hebben zeven aansprekende corporates deelgenomen: USG People, ANWB, PWC, ATOS, BDO, Vebego en TNO. Organisaties die de belangrijke rol op zich nemen van wegbereider naar de transitie naar een kantorenwereld waar o.a. comfortabel, productief, imago, flexibiliteit en energieneutraal de nieuwe norm vormen. De koplopers zijn een jaar met elkaar onderweg geweest. Tijd voor een evaluatie, een kijkje in de keuken’. Wat hebben de deelnemers meegemaakt en hoe staan ze nu ervoor?

Waar het begon……
In het tweede kwartaal van 2013 treffen een linker- en rechterhersenhelft elkaar op het vraagstuk: Waarom worden bestaande kantoren niet Energieneutraal gemaakt? Voorafgaand aan de ontmoeting tussen de hersenhelften van  Eelco Ouwerkerk en Wytze Kuijper had  al een eerste verkenning plaatsgevonden bij de eigenaren van kantoren. Hier was sprake van weinig enthousiasme en zelfs ‘weerstand’ om te investeren. Maar verder doorvragend kwam een verhelderend antwoord van Eelco: “Eigenaren zeggen dat er geen vraag naar Energieneutrale kantoren is!”

De opgave……
De opgave die het experimentenprogramma Energiesprong | Kantoor vol Energie heeft meegekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties luidt: Zoek alle belemmeringen wetmatig, beleidsmatig, markt (vraag/ aanbod) en andere mogelijke aspecten op die de transitie van bestaande kantoren naar energieneutrale kantoren in de weg staan. Niet onderzoekend maar op basis van het doen van experimenten en direct ervaren en benoemen waar de ‘draaiknoppen’ zitten!

De participerende deelnemers……
De focus die we hebben gegeven aan het programma was eenvoudig: Als er geen vraag naar Energieneutrale kantoren is dan gaan we die creëren! De verfijning die we daar aan hebben toegevoegd is achteraf gebleken een briljante insteek gebleken: bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan. De keus lijkt dan logisch om alleen facilitymanagement hier op aan te spreken, the ‘usual suspect’, maar daar is niet voor gekozen. Want wie is er verantwoordelijk voor MVO/ CSR beleid en integratie in de onderneming?

Het profiel van de deelnemers aan de koplopers expeditie luidde als volgt:

MVO  bedrijven die meerdere locaties huren en die samen met andere MVO bedrijven de eigenaar van het gebouw willen gaan uitdagen energieneutrale huisvesting te faciliteren. Zeventien corporates zijn hiervoor benadert en binnen 4 weken durfden 7 corporates het avontuur aan te gaan, die gezamenlijk al goed zijn voor 500.000m2 kantooroppervlak.

De leidende principes voor deelname…
Om mee te mogen doen aan het programma zijn een paar principes afgesproken: We gaan in een pressurecooker van 6 dagdelen om de drie weken bij elkaar zitten om het huisvestingsvraagstuk opnieuw te definiëren vanuit waarden (baten-baathouders) om samen een valuecase uit te werken. Dit om tot een ambitie definitie te komen (dus geen bestek), die kan worden voorgelegd aan de markt om tot een o.a. gezonde, productieve en energieneutrale kantoorhuisvesting te komen. Uitstappen uit het programma is geen optie want er zullen ongemakkelijke momenten gaan komen en daar moeten we met zijn allen doorheen.  We gaan anders kijken, anders waarderen, anders beschrijving om vanuit die verwarring en chaos te komen tot een andere vraag aan de markt. We delen alle ervaringen en dromen onderling en doen dit vanuit een open mindset. Wat het eindresultaat gaat worden is onbekend maar eerdere opgedane proceservaringen binnen Energiesprong waren beschikbaar om te komen tot concrete resultaten als het borgen van ambities, open aanbestedingsprocedures en integrale businessmodellen.

Het proces……
De doelstelling van het MVO koplopersprogramma was helder. De invulling van het proces is gemarkeerd op 3 meetbare resultaten waar E=0 een logisch onderdeel vanuit maakt:

 • zie huisvesting niet als kostenpost maar als bedrijfsmiddel op basis van meervoudige waardecreatie,
 • definieer op basis van die (kern)waarden een andere vraag die je kunt voorleggen aan de markt,
 • kom tot een keuze van een coalitie op basis van een softselection aanbestedinsprocedure 

Meervoudige waardecreatie
Met de selecte groep MVOKoplopers hebben we gemerkt dat het hier gaat om mensen die niet primair financieel gedreven zijn, maar getriggerd worden door iets anders: “Wij willen dit en vinden dat het nodig is, omdat het goed aansluit op de kernwaarden van de onderneming en veel toegevoegde levert aan onze organisatie(doelen)”. Achter deze ‘zachte’ waarden blijkt een spectrum van aspecten te zitten die vooral te maken hebben met de ‘mens’ en de uitstraling/ uniciteit van een bedrijf.

We hebben op basis van deze inzichten ervoor gekozen om samen met eindgebruikers  de huisvestingsvraag opnieuw te ontwikkelen. Het ligt daarbij voor de hand om energieneutraliteit te combineren met een breder palet aan huisvestingszaken, waar (kern)waarden aan toegekend kunnen worden: comfort, productiviteit, gezondheid en imago. De inzet van huisvesting als bedrijfsmiddel biedt kansen. De gebruiker ziet huisvesting steeds meer als bedrijfsmiddel voor het realiseren van organisatiedoelen. Dit leidt tot ‘opbrengst denken’ in plaats van ‘kosten denken’. De focus op kosten heeft namelijk nauwelijks impact. Immers de kosten van huisvesting bedragen slechts ca. 10% van de totale bedrijfskosten en energie bedraagt vervolgens slechts 10% van de huisvestingskosten. Een energieneutrale renovatie is daardoor onmogelijk te financieren uit de energierekening. Het is veel zinvoller om de huisvesting in te zetten om de organisatie beter te laten renderen. Dan wordt het ook logisch en mogelijk om E=0 te realiseren in combinatie met die andere organisatiedoelen. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een verandering van de marktvraag zoals deze wordt gearticuleerd door de kantoorgebruikers.

Andere vraag
Twee deelnemers aan het koplopersprogramma, ANWB en USGPeople, hebben op 28.11.2014 al op het podium gestaan met een andere vraag met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk. Meer dan 50 marktpartijen hebben hier gehoor aan gegeven om op basis van de andere vraag in een open dialoog het gesprek aan te gaan. Deze consultatie heeft vertrouwen gebracht bij deze corporates en inzicht aan de marktpartijen wat er van ze verwacht gaat worden als ze één op één in gesprek willen gaan komen met deze bedrijven.

Softselection aanbestedingsprocedure
De gekozen procesgang voor aanbesteding is ingericht op basis van softselection. Niet sturen op harde uitgangspunten op basis van een bestek, maar juist uitnodigen op basis van gestelde ambities die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen en op zoek gaan naar partners die ook op lange termijn invulling wil blijven geven aan die gestelde ambitie.

De volgende uitkomsten zijn bij de koplopers hierbij naar voren gekomen:

 • Zij huisvesting echt zien als bedrijfsmiddel wat zij strategisch en operationeel verbinden en borgen in de organisatie;
 • Zij energieneutrale huisvesting als logisch onderdeel zijn gaan zien van een toekomst bestendige bedrijfsvoering;
 • Zij op een constructieve manier de markt willen benaderen in de wetenschap dat het een vragersmarkt is: je kan erom vragen;
 • Zij hun behoefte uitspreken, met de vraag naar aantoonbare, toegevoegde waarde, zoals comfort, productiviteit, imago, gezondheid, … (expliciet en gegarandeerd);
 • Zij aangeven dat zij langdurige relaties willen aangaan i.p.v. langdurige huurcontracten.

Energieneutraal renoveren levert meer op! door:

 • Een radicale verandering van de vraag
 • Procesinnovatie rondom vraag en aanbod

Hoe nu verder …..
Niet alle koplopers zijn nu zo ver dat zij net als de ANWB en USG People met hun vraag de markt op kunnen gaan. Dit om verschillende redenen zoals; nog gebrek aan volwaardige businesscase, nog geen voldoende draagvlak intern of soms ook weer de verleiding van een te interessant financieel aanbod. Wel geven zij allen aan het koplopersprogramma als heel waardevol te hebben ervaren. De learnings over MVO ondernemen, anders denken en uitvragen, samenwerking en dat energieneutraal renoveren meer oplevert nemen zij allen mee en zullen ook in de toekomst meespelen.

Webtool
Kantoor vol Energie en het Excellent Expertteam hebben samen met alle koplopers, als onderdeel van het MVO koplopersprogramma, tools ontwikkeld die nu ook voor iedereen beschikbaar zijn die helpen om te komen tot een andere vraag en innovatie. Deze webtools komen een dezer dagen ook online en gaan onderdeel uitmaken van de Kantoor vol Energie Academie!

Op de hoogte blijven van het programma Kantoor vol Energie
Onderdeel van het programma publiciteit zijn de Eetcafés en de Kantoor vol Energie Academie. Wilt u ook op de hoogte worden gehouden of wilt u ook aan de slag met u huisvestingsvraagstuk schrijf u dan in op de nieuwsbrief

Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Wytze Kuijper | aanjager Kantoor vol Energie
Tel: 0622968568
wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl