Maandelijks archief: juni 2016

Masterclass ValueCase

Kom in polepositie bij huisvestingsopgaven bij eindgebruikers.

Hoe help ik de eindgebruiker de juiste vraag te stellen?

De kantorenmarkt is in beweging. En hoe! Gebruikers van kantoren ontwikkelen een andere visie op huisvesting en bij de waardering van vastgoed zijn de prestaties en toegevoegde waarde van toenemend belang. Dat zorgt ervoor dat de vraag steeds kwalitatiever wordt en minder kwantitatief. De echte behoefte is comfortabele, gezonde en energieneutrale huisvesting, die aantoonbare waarde toevoegt aan het primaire proces van de gebruiker. Dat is De Nieuwe Norm. Vragen om De Nieuwe Norm is onderdeel van een geïntegreerde opgave en vraagt om een andere procesaanpak en begeleiding van de eindgebruiker. Maar hoe doe je dat?

Een traditionele uitvraag op basis van een uitgewerkt plan met bestek en tekeningen of gewoonweg vragen om x vierkante meter tegen de laagste prijs wordt een zeldzaamheid. Bij de nieuwe vraag stuurt de eindgebruiker op organisatiedoelen en wil de gebruiker deze vertaald zien in de kantoorhuisvesting. De overeenkomst wordt gesloten met díe partij, die daar het beste invulling aan kan geven. Aanbiedende partijen (coalities) worden uitgedaagd om een kwalitatief aanbod te ontwikkelen en daarbij als samenwerkende experts de richtlijnen voor de gevraagde prestaties en garanties op te stellen.

Het gaat om de gecombineerde opgave om bestaande kantoren te renoveren volgens De Nieuwe Norm. Het is daarbij essentieel om huisvesting niet meer te zien als kostenpost, maar als een bedrijfsmiddel dat bijdraagt aan het primair proces van een organisatie. Het optimaal laten functioneren van de medewerkers en gelijktijdig het elimineren van de het fossiel energieverbruik.

De renovatie van het hoofdkantoor Liander in Duiven en de aanbesteding Slim Verduurzamen vanuit de gemeente Eindhoven laten zien dat deze transitie reeds is ingezet. Maar ook RoyalHaskoning-DHV en het Rijksvastgoedbedrijf gaan de uitdaging aan van een andere manier van uitvragen.

Koen Eising, CSR Manager Alliander:

“Het krijgen van het juiste antwoord, begint met het stellen van de goede vraag! Zonder de gekozen innovatieve aanbesteding hadden wij nooit dit unieke kantoor gehad! ”

Doelstelling Masterclass
Deze ontwikkeling vraagt om een andere aanpak en heeft directe gevolgen voor de dienstverlening van de adviseurs die betrokken zijn bij huisvestingsvraagstukken. Het matchen van vraag en aanbod (kwantitatief) is al lang niet goed genoeg meer. De invoering van het nieuwe werken is toe aan een volgende fase. Wat beweegt een organisatie echt? Wat betekent dat voor de kantooromgeving? Welke toegevoegde waarde kan je daaraan ontlenen voor de organisatie? Om daarvoor klaar te zijn en van grotere toegevoegde waarde te zijn voor jouw opdrachtgevers biedt het Innovatieprogramma Energiesprong-Kantoor vol Energie de mogelijkheid om dit zelf te ervaren en te leren hoe je dit kunt toepassen.
 
Wat gaan we doen?
De afgelopen twee jaar is onder andere met PWC, Vebego, ANWB, BDO, ATOS, USGPeople en TNO gewerkt aan een nieuw waardemodel: de ValueCase. De kracht van de ValueCase is, dat je hiermee in drie stappen (inspiratie, indicatie en calculatie) jouw opdrachtgever helpt om een gemeenschappelijke ambitie te creëren voor de huisvestingsopgave, die een aantoonbare bijdrage levert aan de organisatiedoelen. Deze ambitie geeft de juiste inzichten en kaders en is leidend voor het formuleren van een ‘uitdagende uitvraag’. Deze uitvraag is het startpunt van een innovatief aanbestedingsproces, waar de markt de ruimte krijgt om te innoveren en betere oplossingen aan te bieden die bijdragen aan de ValueCase.

Martine de Vaan, projectmanager innovatie en duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf:

“Wij gaan bij drie stevige renovaties experimenteren met deze aanpak, omdat we verwachten dat het bijdraagt aan het bereiken van een hoge ambitie en tegelijkertijd een betere samenwerking met de markt. Dat zijn twee belangrijke opgaven voor het RVB.”


Schrijf je nu in!
In drie dagdelen leer en ervaar je zelf hoe je de ValueCase kunt toepassen. Van inspiratie, naar indicatie naar calculatie (specificatie) met als eindresultaat een kwalitatieve vraag die veel meerwaarde biedt voor jouw opdrachtgevers.

Voornaam*

Achternaam*

Adres*

Woonplaats*

Bedrijf*

E-mail*Kosten
Deelname is geheel gratis en vergt alleen een tijdinvestering in jezelf. In verband met de voorbereidingen en reserveringen zijn we wel genoodzaakt om een bedrag van €95,= , vermeerderd met 21% BTW in rekening te brengen, indien je je korter dan 10 werkdagen voor de eerste masterclass dag afmeldt.

Ik ga akkoord met deze regeling.

Inschrijven kan tot 31 augustus 2016.


Voor wie:
Huisvestingsadviseurs
Makelaars
Facilitair managers

Wanneer:
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 07 september 2016 van 13.30-16.30 uur bij de Vechtclub XL in Utrecht. Na deze bijeenkomst kun je definitief besluiten deel te nemen aan de Masterclass.

 De Masterclass bestaat uit drie sessies en vinden tevens plaats bij de VechtclubXL in Utrecht:

  • 21 september
  • 28 september
  • 05 oktober

Reserveer deze dagen alvast in je agenda. De drie sessies vormen één geheel, waardoor je aanwezigheid op alle drie de dagen noodzakelijk is. Alle sessie zijn van 13:30 – 16:30 uur.

Kosten
Deelname is geheel gratis en vergt alleen een tijdinvestering in jezelf. In verband met de voorbereidingen en reserveringen zijn we wel genoodzaakt om een bedrag van € 95,= , vermeerderd met 21% BTW in rekening te brengen, indien je je korter dan 10 werkdagen voor de eerste masterclass dag afmeldt.


Meer informatie:
wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl
m: 0622968568

Kantoor vol Energie | Energiesprong
Ons doel is de renovatie van bestaande kantoren naar energieneutrale kantoren. Dat zijn gezonde, comfortabele kantoren zonder energierekening. Om dat te bereiken hebben we de business case veranderd naar een ValueCase. Want een comfortabel, gezond en energieneutraal kantoor is geen kostenpost, maar een bedrijfsmiddel dat waarde toevoegt. Het draagt bij aan productiviteit, imago en een beter milieu en is daarmee een duurzame belegging. Het zijn dé kantoren van de toekomst!