Maandelijks archief: september 2016

Masterclass De Nieuwe Norm trapt af in de Vechtclub XL in Utrecht

Vier masterclasses met echte gamechangers die geloven in de Nieuwe Norm voor kantoren vol energie gaan van start. De bijeenkomsten staan bol van de innovatie en begeleiden de koplopers die straks als eerste proposities aanbieden, die aansluiten op de veranderende vraag in de vastgoedmarkt. Want steeds meer vastgoedorganisaties en opdrachtgevers besteden hun renovatieopgave(s) volgens De Nieuwe Norm aan.

Het ‘binnen’, waar de overgrote meerderheid van mensen zo’n 90% van zijn dag besteed, zal aan hogere eisen moeten gaan voldoen. Daar zorgen de maatregelen van de Nederlandse overheid, de Europese Unie én de vraag van de eindgebruiker wel voor, die zich steeds bewuster wordt van de invloed van een prettige en gezonde omgeving op zijn prestaties en welbevinden.

Masterclasses
De uitvragen die straks volgens De Nieuwe Norm getenderd worden, vragen op alle fronten een andere instelling en aanbiedingen van marktpartijen. Met de masterclasses zorgen we ervoor dat partijen voldoende voorbereid en uitgerust aan de start komen. Om samen met de markt De Nieuwe Norm vorm te geven en in Nederland te gaan uitrollen. Aan het einde van het gehele Masterclasstraject zijn de deelnemende consortia in staat om omgevingen te creëren waar mensen prettig werken en waar huisvesting onderdeel is van het primaire proces. Bij de eindpitch met potentiële opdrachtgevers presenteren zij een innovatieve renovatiepropositie voor een specifieke kantoortypologie conform ’De Nieuwe Norm’, die antwoord geeft op de vragen en onderliggende behoeften van gebruikers. Maar vooral een propositie die past binnen de businesscase en tegemoet komt aan de renovatie-uitdagingen van vastgoedeigenaren.

 

Data Masterclass De Nieuwe Norm:

MC dag 1 (12 okt) – Van Valuecase naar de Nieuwe Norm (Utrecht, Vechtclub XL)
MC dag 2 (02 nov) – Aanbesteden volgens De Nieuwe Norm = gunnen op waarde en onderscheidend vermogen
MC dag 3 (16 nov) – Het maken van een integrale waardepropositie
MC dag 4 (30 nov) – Presentatie Master Exam

Tijd: 09.30 – 16.30 uur, de overige locaties worden nog bekend gemaakt!

Inspiratiebijeenkomst over renovatie (kantoor)gebouwen

Gebouw vol Energie organiseert op donderdag 6 oktober een zogenoemde inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden tijdens de Vakbeurs Energie in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Ook Kantoor vol Energie werkt aan deze inspiratiebijeenkomst mee. Zo geven de teamleden Eelco Ouwerkerk of Wytze Kuijper een lezing over De Nieuwe Norm. Dit is de andere aanpak om tot gezonde en comfortabele en energieneutrale kantoren te komen.

De inspiratiebijeenkomst van Gebouw vol Energie is voor eigenaren en gebruikers van (kantoor)gebouwen in ’s-Hertogenbosch die plannen hebben om hun gebouwen te renoveren of op te knappen. De bedoeling is dat zij zich door de vele praktijkvoorbeelden laten inspireren om het vastgoed op de juiste wijze en met het beste resultaat aan te pakken.

De inspiratiebijeenkomst begint om 14.30  en duurt tot 16.30 uur met aansluitend voldoende tijd om met elkaar over alle voorbeelden van gedachte te wisselen. Voor aanmelden of meer informatie klik hier

Amersfoort vraagt markt voor aanpak stadhuis

De gemeente Amersfoort wil de gemeentelijke organisatie in één Stadhuiscomplex onderbrengen. Hiervoor moeten verschillende met elkaar verbonden gebouwen worden gerenoveerd. Amersfoort heeft daarbij uiteindelijk een energieneutraal en flexibel Stadhuiscomplex voor ogen. Om dit te realiseren heeft de gemeente nu een Marktconsultatie Duurzame Renovatie Stadhuis geformuleerd.

Zo wil Amersfoort van marktpartijen onder andere weten of zij bereid zijn om in de verduurzaming van het stadhuis te investeren. Daarnaast vraagt de gemeente naar de wijze waarop partijen dit gaan bewerkstelligen, wat de businesscase is en welke contractvorm daar het beste op aansluit.

Klik hier voor de totale Markconsultatie

ValueCase

Stapsgewijs naar een gezond en comfortabel kantoor

Wat is nu de ambitie van een organisatie als het gaat om de huisvesting? Makelaars, huisvestingsadviseurs en facilitair managers worstelen vaak met deze vraag. Om die vraag adequaat te kunnen beantwoorden is onder aanvoering van Kantoor vol Energie de zogenoemde ValueCase ontwikkeld. In drie stappen maak je de ambities ten aanzien van je huisvestingsvraagstuk inzichtelijk.

De ValueCase is geen theorie die achter een bureau is bedacht. De ValueCase is ontwikkeld door intensief overleg met onder andere facilitair-, HR- en financemanagers uit toonaangevende organisaties, zoals PWC, Vebego, ANWB, BDO, ATOS, USGPeople en TNO.

De ValueCase methode bestaat uit drie stappen, namelijk inspiratie, indicatie en calculatie. Wanneer je deze drie stappen doorloopt ontstaat er een gemeenschappelijke ambitie over de huisvesting, die breed gedragen wordt en die als uitgangspunt dient voor je vraag aan de markt.

De ValueCase is een model en een aanpak om de meerwaarde van een renovatie naar een Kantoor vol Energie tot uiting te laten komen. Een Kantoor vol Energie is een gezond, comfortabel en bovendien energieneutraal kantoor. Uitgangspunt daarbij is een andere benadering van het vastgoed. Niet langer moeten kantoren als kostenpost worden gezien maar juist als bedrijfsmiddel. De huisvestingskosten bedragen vaak slechts tien procent van de bedrijfskosten. Het is daarom veel beter om te sturen op het renderen van die andere negentig procent, die veelal bestaat uit personeelskosten. Een besparing op alleen de energie scheelt per medewerker misschien een paar tientjes. Kan je hem maar een paar procent productiever laten zijn omdat hij in een comfortabelere en gezondere omgeving werkt, dan heb je het ineens over honderden euro’s.

Bij energieneutraal gaat het eigenlijk ook echt niet meer over de energierekening, maar over het juiste doen. Als je namelijk toch renoveert voor de komende 25 a 30 jaar, dan is het een no-brainer om het niet in één keer goed te doen. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het imago van de gebruiker. Dat vertegenwoordigt ook een waarde. Hierdoor vallen de huisvestingskosten in het niet bij de meerwaarde van een Kantoor vol Energie.

Wanneer de ValueCase is doorlopen, kan op basis van de uitkomsten een ‘uitdagende uitvraag’ worden geformuleerd. Deze uitvraag biedt meer ruimte voor een innovatief aanbestedingsproces, waar de markt de ruimte krijgt om te innoveren en betere oplossingen aan te bieden. Dat ontbreekt er nu vaak aan, omdat al op voorhand veel wordt gespecificeerd of op energie labels en certificaten wordt gejaagd.

Meer informatie

Meer weten over de ValueCase en hoe het werkt? Neem dan contact op met Wytze Kuijper programmamanager Kantoor vol Energie via wytze@zooow.nl

De Nieuwe Norm

Anders leren nadenken over vastgoed met andere prestaties en met andere business- en samenwerkingsmodellen. Dat is in het kort de kern van ‘De Nieuwe Norm’ dat door Kantoor vol Energie is ontwikkeld. Een kantoor vol Energie is een gebouw zonder energierekening en levert een enorme bijdrage aan het primaire proces en de omgeving van de gebruikers. Een kantoor vol energie is betaalbaar voor de gebruiker, rendabel voor de eigenaar en/of investeerder en is toekomstbestendig.

Een korte introductie van De Nieuwe Norm vind je hieronder. Klik hier om naar de FAQ te gaan, waar je inhoudelijke antwoorden op de meest gestelde vragen vindt.

De Nieuwe Norm is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van integraal aanbod voor kantoorrenovaties, dat voldoet aan gegarandeerde minimumeisen.

Deze minimumeisen hebben specifiek betrekking op:

  • Energie
  • Productiviteit
  • Gebruikerstevredenheid

De Nieuwe Norm is de nieuwe standaard binnen het innovatieprogramma Energiesprong/Kantoor vol Energie. Logisch, want de Nieuwe Norm leidt tot betere en betaalbare kantoren die waarde toevoegen voor zowel de eigenaar als de gebruiker.

Energie

Op het gebied van energie geldt in de Nieuwe Norm, dat normaal gebruik in een kantoor niet meer energie vergt dan er op de locatie zelf kan worden opgewekt. Per saldo is het totale jaarverbruik niet hoger dan dat er gedurende dat jaar aan energie wordt opgewekt.

De mogelijkheden voor energieopwekking in de gebouwde omgeving zijn beperkt. Om energieneutraliteit op gebouwniveau te realiseren is daarom een vergaande reductie van het energieverbruik noodzakelijk; zowel het energieverbruik van het gebouw als het energieverbruik van de gebruiker.  Als de totale jaarlijkse energieopwekking het totaal jaarverbruik overstijgt, is er sprake van een energiepositief kantoor.

Productiviteit

Het kantoor heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die daar werken, doordat de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur gegarandeerd voldoen aan productiviteitsklasse A.

Gebruikerstevredenheid

De gebruikers van het kantoor verkeren in de omstandigheid die hun welbevinden langdurig bevordert. De aanbieder van het kantoor toont door middel van een periodieke survey aan dat de kantoorgebruikers (en eventueel de bezoekers) tevreden zijn over hun kantoorwerkplek, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit en omvang van de onderzochte groep, zodat een representatief beeld ontstaat.

Meer weten? Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen in de FAQ of stuur een bericht naar info@kantoorvolenergie.nl