Maandelijks archief: november 2016

Een andere kijk op de bevindingen van Kantoor vol Energie – in roman –

Energieneutraal renoveren van kantoorgebouwen staat centraal in de roman ‘Beter dan Nul’ die Sonja van der Arend in opdracht van Kantoor vol Energie heeft geschreven. Met deze roman wil Kantoor vol Energie de ervaringen, inzichten en ontdekkingen delen die in de afgelopen vijf jaar zijn opgedaan. Het boek beschrijft niet zozeer de stappen die nodig zijn om een kantoor energieneutraal te renoveren, maar vooral wat er op je pad komt in een branche vol ingesleten ideeën en werkwijzen. 

De roman is een bron van inspiratie voor beslissers en voorlopers binnen ondernemingen en overheden – mensen die kunnen zorgen dat de kansen die er liggen vaker en eerder gegrepen kunnen worden. Het verhaal laat zien dat niet alles altijd is wat het lijkt dat het is. Het is bedoeld als een verhaal dat vragers en aanbieders een andere kijk op de huidige werkelijkheid gaat opleveren en aanzet tot verandering. Het persoonlijk verhaal achter de opgave dat professionals in het vastgoed aanzet om waarde toe te kennen aan de bredere economische en maatschappelijke effecten van energieneutrale kantoorrenovaties.

Het verhaal is ontstaan uit ervaringen, inzichten en verbeelding van voorlopers, sceptici, vakmensen, nieuwsgierigen, believers en de gevestigde partijen. De verhalen en ervaringen van 15 professionals uit het veld zijn vervolgens in een fictief verhaal omgezet. In twee bijeenkomsten wisselden zij ervaringen uit, verzonnen ze de hoofdpersonages en tegenspelers, en ontwikkelden ze de verhaallijn. Alle personages in het boek zijn uiteindelijk fictief.

Serious fiction

Het boek is geschreven door Sonja van der Arend. Zij doet onderzoek naar de alledaagse werkelijkheid in de wereld van beleid: ambtenaren, professionals en andere mensen die daarin verzeild raken. Eerst als onderzoeker aan de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Delft, nu onafhankelijk als eenvrouwszaak SenF – serious fiction. Sonja schreef eerder romans over specifieke onderwerpen zoals ‘Een otter in Brussel’ over de invoering van de Europese Kader Richtlijn Water en ‘De nevengeul van Kampvoort’ over burgerparticipatie bij Ruimte voor de Rivier.

Heb je interesse in de roman? Bestel het boek via deze link