Maandelijks archief: januari 2017

Overzichtskaarten G4

Kantoor vol Energie heeft het Kadaster gevraagd om op een lokaal/regionaal schaalniveau te visualiseren welke omvang de kantorenvoorraad heeft en welke indicatieve energetische kwaliteit daar dan bij hoort. Als indicatie van de energetische kwaliteit van de kantoren wordt de systematiek van de energielabels gehanteerd. Kantoor vol Energie gebruikt de visualisatie om de opgave die er nog ligt voor wat betreft de energiebesparing in kantoren te agenderen.

Download de gehele disclaimer