MVO Koplopers: ALLEEN URGENTIE ZET TRANSITIES IN GANG
4 juni 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Verslag: de vierde bijeenkomst van de MVO-koplopers vond 15 mei plaats in het kantoor van NeVaP in Utrecht, pal boven Hoog Catharijne. Een passende locatie, met uitzicht op een grote vernieuwingsopgave. Niet alleen het NS-station ondergaat een transformatie; een groot deel van de kantoorgebouwen eromheen ook. Inspirerend. En hoe staat het met de koplopers: wat beweegt en verandert er bij hen? Heel wat. Belangrijkste thema’s tijdens de bijeenkomst: vakmanschap, verbinding, vertrouwen… En kernwaarden.

Verandering
Mariëlle Wieman, directeur van NeVaP en sinds een aantal maanden als ‘verbinder’ betrokken bij Kantoor vol Energie, heet de aanwezigen welkom: “Het is mijn passie om mensen en partijen met elkaar in contact te brengen, zodat ze samen iets realiseren. Iets dat duurzaam is, dat beklijft.” Daarmee zet ze meteen de toon voor de rest van de middag. Want ja: de afgelopen tijd heeft zich een permanent bewustzijn postgevat bij de MVO-koplopers*. Vandaag zitten er drie partijen aan tafel: ANWB, VeBeGo en PWC. Alle drie zijn ze met andere ogen gaan kijken naar hun huisvestingsvraagstuk en duurzaamheid. Elroy van Duurling van VeBeGo: “Het programma is een ontdekkingsreis. Ik leer en ontdek en zie echt heel veel mogelijkheden voor onze organisatie.”

Verlanglijstje
De centrale vraag van vandaag is: hoe ziet een nieuwe uitvraag eruit?
Jim Teunizen van het EET (Excellent Expertteam) gaat daar met zijn presentatie op in. “De gangbare, traditionele manieren van uitvragen zijn vaak dichtgetimmerd. Wantrouwen tussen partijen onderling – opdrachtgever versus opdrachtnemer, huurder versus verhuurder – ligt daar vaak aan ten grondslag. Gelukkig zien we daarin meer ruimte en flexibiliteit ontstaan. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen spelen een steeds belangrijkere rol. Jan Jaap Blum vult aan: “Er zijn maar een paar belangrijke vragen die je moet beantwoorden. Alles begint met je droom, je behoefte:  Wat wil ik hebben? Belangrijk is het om heel goed uit te leggen wat voor jou kritische prestatie-indicatoren zijn. Daar rolt een outputspecificatie uit: een inspirerend verlanglijstje. Natuurlijk moet je ook helder hebben wat en hoe je wilt betalen. Vaak worden investering en exploitatie als aparte kostenposten behandeld, terwijl je pas optimale oplossingen krijgt, als je ze in samenhang bekijkt. Een heel interessante vraag is verder: wie neemt welke rol? Stel dat ik bijvoorbeeld als gemeente een kantorencomplex wil laten ontwikkelen, ben ik dan zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgeving, de sociale cohesie of zelfs de werkgelegenheid? Of kan ik die eventueel ook onderdeel van de uitvraag maken?” Het antwoord ligt in de vraag opgesloten. Ja, dat kan.

Kernwaarden, identiteit…….
In de discussie die volgt, komen we vervolgens aan bij een belangrijke thema. Komen in je huisvesting de kernwaarden van je organisatie tot uitdrukking? Wytze Kuijper: “Sluit jouw manier van aanbesteden aan bij je business en je waarden? En heb je het gevoel dat de partners die zich aandienen, jouw waarden kunnen delen en vertalen in hun aanpak? Dat gaat een belangrijke rol spelen in de transitie die we voor ogen hebben.”
Goed. Energieneutrale kantoren. Dáár is het Kantoor vol Energie om te doen. Dus nog maar even de vraag aan de drie aanwezige koplopers. Zien zij mogelijkheden om in de toekomst ‘energieneutraal’(E=0) op te nemen in hun huisvestingsvraag? Het antwoord daarop is bij alle drie een onomwonden ‘ja’. Dat is een mooie  slotsom aan het einde van de middag. Formuleer je ideale huisvestingswens vanuit je kernwaarden en bepaal vervolgens met de marktpartijen wat er nodig is om die wens te verwezenlijken. Op een manier die past bij jouw organisatie. Wellicht is het wel eenvoudiger dan we denken. Energieneutrale kantoren krijgen we als… we energieneutrale kantoren verlangen. Als we onze krachten bundelen en die wens gezamenlijk uiten. Zo creëren we urgentie. En urgentie zet transities in gang.

* Zeven organisaties die zich als koploper verbinden aan Kantoor vol energie:  ANWB, ATOS, BDO, PWC, TNO, USGPeople en VeBeGo