Bedrijvenpark Corpus den Hoorn wordt energieneutraal
16 oktober 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Op 10-10, de dag van de duurzaamheid, kwamen de gemeente Groningen, Natuurmonumenten, het Martini Ziekenhuis en eigenaren & gebruikers op Bedrijventerrein Corpus den Hoorn samen om hun handtekening te zetten onder een convenant.

corpusdenhoornbericht

Weliswaar was de officiële benaming ‘convenantondertekening’, volgens Bart van de Velde moest de bijeenkomst vooral gezien worden als een feestje. De dagvoorzitter bombardeerde zichzelf daarbij tot ceremoniemeester. Van de Velde staat als initiatiefnemer mede aan de wieg van de ‘expeditie’ naar een energieneutraal bedrijvenpark Corpus den Hoorn.

Het bijzondere van deze samenwerking zit in de gevarieerde samenstelling van de groep. De gemeente Groningen doet mee, de eigenaren en gebruikers van de panden op het bedrijventerrein, maar ook het Martini Ziekenhuis en Natuurmonumenten hebben zich aangesloten. Deze groep heeft met elkaar besloten hun gezamenlijke ambitie tot het verwezenlijken van een energieneutraal Corpus den Hoorn, waar te maken. De manier waarop dat precies zal gaan gebeuren en op welke termijn resultaten verwacht kunnen worden, is nog ongewis. Wel hebben de partijen een rotsvast vertrouwen in elkaar en in de kracht van deze samenwerking. De kernwoorden duurzaam, leefbaar en gezond komen samen in de ambitie om energieneutraal te worden.

Energie vanuit de samenleving

De Groningse wethouder Jan Seton (CDA), met in zijn portefeuille onder meer Duurzaamheid en milieu, was de eerste die donderdag zijn licht liet schijnen over dit convenant. Seton gaf aan een gelukkige wethouder te zijn en zich bevoorrecht te voelen. Waar de gemeente Groningen zelf actief bezig is met duurzaamheid, werd dit initiatief “van onderaf” van harte aangemoedigd. “Energie vanuit de samenleving”, betitelde de wethouder het. De oorspronkelijke gedachte achter de samenwerking is goed, daarom ondersteunt de gemeente dit graag. Seton besloot met de stelling dat het ondertekenen van dit convenant beslist geen afsluiting is, maar juist het begin van een nieuwe fase.

Enthousiasme en tevreden gezichten

André Hermans van CBRE Global Investors, de eigenaar van twee van de deelnemende panden, verduidelijkte hoe belangrijk duurzaamheid is. Niet alleen voor eigenaren, juist ook voor huurders. Met als kernzin “eerst luisteren en dan doen”, benadrukte hij dat overleg tussen eigenaren en huurders altijd het startpunt zou moeten zijn. De sprong naar energieneutraal was, zo erkende Hermans, weer een stap verder dan duurzaamheid. Een uitdaging dus, maar wel één die vol enthousiasme wordt aangegaan. Mocht de uitvoering in Groningen succesvol zijn, dan zal deze beslist navolging krijgen in andere delen van Nederland. Net als Hermans waren ook de  vertegenwoordigers van de overige drie eigenaren van de vijf betrokken panden (Berkenrode Vastgoed, Chalet Group en Anker Verzekert) vol vertrouwen over het convenant.  Een situatie waarbij zoveel partijen in één regio bereid zijn voor energieneutraal te gaan, daar moet je iets mee doen. Een heel gebied aanpakken levert bovendien veel meer op dan een individueel pand, daar was iedereen het over eens. Niets dan tevreden gezichten in de zaal dus.

Bedrijven om trots op te zijn

Klaas Holtman, voorzitter van de Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW), belichtte het convenant vanuit het perspectief van de gebruikers van de panden op het bedrijvenpark. Waar vroeger leegstand het grootste probleem was op het bedrijventerrein, zitten er nu “bedrijven om trots op te zijn”. Het is, aldus Holtman, zaak deze hier te houden en het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor werknemers en bezoekers. Wat betreft het convenant benadrukte hij de bijzondere rol die het Martini Ziekenhuis speelt. Jarenlang was het ziekenhuis een doorn in het oog van de bedrijven in Corpus den Hoorn. Overlast door geparkeerde auto’s en een gebrek aan bereikbaarheid waren hier debet aan. Het besef drong echter door dat het ziekenhuis er nu eenmaal was en niet zou verdwijnen; er moest daarom samengewerkt gaan worden. Toen het Martini Ziekenhuis zich bij de VBGW aansloot, was de kou uit de lucht en wierp het ziekenhuis zich op als “dynamo van het gebied”.  Holtman besloot met het uitdelen van een cadeautje voor elk van de vertegenwoordigde partijen, in de vorm van een regionale lekkernij: een Groninger koek. Johan Norda van het Martini Ziekenhuis zag zich met de verdeling van dit cadeau voor een probleem gesteld. “Ik heb 2.800 werknemers!”

Bijzondere positie Natuurmonumenten

Misschien wel de meest opvallende naam op het convenant was die van Natuurmonumenten. Bart Zwiers, werkzaam als boswachter, verduidelijkte de rol die Natuurmonumenten hier speelt. Hij wees erop dat er meer belangen zijn dan “euro-gedreven overtuigingen”. De gevolgen van klimaatverandering zullen zelfs in het gunstigste scenario nog 150 jaar voortduren. Er moet daarom in harmonie met de natuur geleefd worden, anders redden we het niet, aldus Zwiers. De Piccardthofplas, het groene hart van het bedrijventerrein, wordt beheerd door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft overigens bijna 900.000 aandeelhouders, waarvan ruim 30.000 in Groningen. Haar belang in deze expeditie is eigenlijk vanzelfsprekend. Naast de Piccardthofplas wil Natuurmonumenten nog meer groen in het bedrijvenpark gaan brengen. Daar hebben ze al meer dan 100 jaar ervaring in, dus dat wordt, zo zei Zwiers, een “piece of cake”. Natuurmonumenten houdt ondertussen wel de vinger aan de pols; de natuur in en om de plas moet overeind blijven. Het proces zal dan ook secuur gevolgd worden.

Procesversnelling

Het slotakkoord van het feestje werd verzorgd door Eelco Ouwerkerk van Platform 31, de organisatie die het proces middels het programma Energiesprong zal begeleiden. Het enthousiasme en de energie van de partijen waarmee hij in Groningen in aanraking kwam, zorgden ervoor dat Energiesprong niet achter kon blijven. Ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal de rol van Energiesprong in deze expeditie het structureren en het versnellen van het proces zijn. Wat de verschillende partijen willen, moet tot een geheel gesmeed worden, zonder onderlinge tegenwerking of verborgen agenda’s. Het gemeenschappelijk belang en de individuele belangen moeten met elkaar gerijmd worden. Op die manier kunnen de gebouwen op het bedrijvenpark als het ware “plug and play” klaargemaakt worden voor de toekomst. Door van elkaar te weten wat er speelt, elkaars belangen te respecteren en tegenstrijdigheden weg te nemen, kunnen stappen gemaakt worden. Energiesprong bevindt zich tussen overheid en bedrijven in en is daarmee een ideale verbinding. De te ondernemen acties, op weg naar een energieneutraal Corpus den Hoorn, worden niet door Energiesprong gedefinieerd. Deze zullen door intensieve samenwerking tot stand moeten komen. Hoe groter de kans op succes, hoe meer mogelijkheid tot financiële ondersteuning er zal zijn. Ouwerkerk vatte het treffend samen:  “Hiermee bewegen we de goeie kant op.”.

Lees ook het artikel in de Groninger ondernemingscourant.