Beste Maxime, de belofte van een duurzame bouwvrouw maakt schuld!
17 september 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Marielle Wieman, Directeur NeVap en een van de verbinders van Kantoor vol Energie is genomineerd voor de “Duurzame Bouwvrouw Award 2015”. Lees hieronder haar blog.

Op 16 juni jl. was ik aanwezig bij de nominatiebijeenkomst “Duurzame Bouwvrouw Award 2015” bij Dubotechniek in Zaltbommel, omdat meerdere personen mij hiervoor genomineerd hebben. Een hele eer kan ik u zeggen!

De jury heeft nu 10 powervrouwen actief in de duurzame bouwsector geselecteerd. Het is aan u, het publiek, om uit deze finalisten een winnares te kiezen, door voor maandag 21 september a.s. 17.00 uur, te stemmen via deze link.

Op donderdag 24 september a.s. wordt tijdens het DGBW Seminar ‘De Groene Uitdaging’ in het Taets Art and Events Park te Zaandam de award voor de tweede keer in de geschiedenis uitgereikt.

Bloggende Duurzame Bouwvrouwen
Juryvoorzitter Maxime Verhagen heeft tijdens de bijeenkomst van 16 juni jl. aan alle genomineerden een oproep gedaan om te gaan bloggen. Ik heb in mijn elevator pitch aan Maxime en alle andere aanwezigen beloofd dit ook daadwerkelijk te gaan doen. En belofte maakt schuld, dus…

“Beste Maxime en alle anderen, hierbij mijn eerste blog als finalist van de Duurzame Bouwvrouw Award 2015!”

Samenwerken aan fundamentele verduurzaming
Sinds 2007 ben ik directeur van NeVaP, hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Ons streven is om de kwaliteit in de vastgoedexploitatie sector te verbeteren en de innovatie aan te jagen. Dit doen we door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten, het uitgeven van wekelijkse nieuwsbrieven, het (laten) doen van onderzoek en het ontwikkelen van kennisproducten, waaronder opleidingen en studieboeken. Zo ben ik samen met Maarten Vermeulen hoofd- en eindredacteur van ‘Handboek Vastgoedmanagement’ (Noordhoff Uitgevers, 2010) en van het boek ‘Vastgoedexploitatie’, dat medio 2016 eveneens bij Noordhoff Uitgevers zal verschijnen.

Ook gaat NeVaP samenwerkingsverbanden aan met organisaties, met wie wij verwachten serieuze stappen voorwaarts te kunnen zetten op cruciale thema’s op het gebied van duurzaamheid, ethiek, klantwaarde, risicomanagement & portefeuillestrategie en technologie.

De fundamentele verduurzaming van de gebouwde omgeving is daarvan een van de meest urgente!

“Wat doe jij als vastgoedvrouw nou in de bouw?!”
Die vraag wordt mij regelmatig gesteld. Allereerst is het natuurlijk heel bijzonder om als enige ‘vastgoedvrouw’ tussen 9 bouwvrouwen in de Top 10 te staan. Toch is het ook weer niet heel erg vreemd. Ik vertel u waarom. De bouw- en vastgoedsector hebben elkaar namelijk keihard nodig! Harder dan menigeen denkt…

Al jaren ben ik bezig om de bouw- en vastgoedsector meer met elkaar te verbinden. Zo heb ik jarenlang in de Adviescommissie gezeten van de Bouw & ICT Beurs, later geïntegreerd in de Internationale BouwBeurs, onder meer om aandacht te vragen voor BIM in de exploitatiefase. Ook ben ik sinds 2009 Kennispartner van de Strategie Summit Bouw van de Jaarbeurs, waar jaarlijks de Top 70 van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector bijeenkomt. Tevens zijn Duurzaam Gebouwd en NeVaP sinds 2014 een duurzame samenwerking aangegaan om opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector op het gebied van innovatieve, duurzame ontwikkelingen met elkaar te verbinden en ben ik ook Verbinder van Kantoor vol Energie, waarbij duurzame innovatie en renovatie van vastgoed centraal staat. Vanuit die rollen werk ik er aan om in de (ver)bouwsector de exploitatiesector meer in het vizier te krijgen en vice versa.

Meer blogs, stay tuned!
Vanaf vandaag deel ik via mijn blogs via o.a. www.duurzamebouwvrouw.nl, www.duurzaamgebouwd.nl en www.nevap.nl graag mijn meest bijzondere ervaringen in de bouw- en vastgoedsector met u.

Dank
Via deze blog wil ik tot slot graag de personen bedanken, die mij genomineerd hebben. Deze personen worden door de jury uiteraard niet bekendgemaakt, dus via deze weg: “hartelijk dank!”

Ook wil ik de jury, onder voorzitterschap van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, bedanken, die mij uit de meer dan 60 genomineerde kandidaten, als één van de 10 beste kandidaten heeft geselecteerd.

Graag tot ziens op donderdag 24 september a.s. in Zaandam!

Mariëlle Wieman