Categoriearchief: Geen categorie

Oproep: 6 ambassadeurs gezocht

Kantoor vol Energie zoekt 6 Ambassadeurs.

De Ambassadeurs die Kantoor Vol Energie zoekt, gaan ervan uit dat comfortabel, productief en bovendien energieneutraal de nieuwe norm is. Ambassadeurs hebben het enthousiasme, de visie en de aanstekelijke drive om gebruikers en hun kantooreigenaar te verleiden om de aanpak van Kantoor Vol Energie in praktijk te brengen. Het team neemt de gebruiker en de eigenaar via de value case, hospitality en de nieuwe business case mee naar een performance gestuurde vraag aan de markt om zo een excellent aanbod te krijgen voor de gebruiker en de eigenaar.

De Ambassadeur nemen de juiste vertegenwoordiging van de huurder/ gebruiker mee in dit perspectief. De gevraagde vertegenwoordiger acteert binnen zijn of haar organisatie op management- of directieniveau en is bereid om de stakeholders binnen de eigen onderneming mee te nemen in de ambitie naar comfortabele, productieve en energieneutrale huisvesting als nieuwe standaard te implementeren.

Lees hier de hele oproep.

Aanmelden?

Ambassadeurs die zich hierin herkennen, kunnen zich voor 1 april aanmelden.

– vermeld de gebruiker(s) en de eigenaar en hun vertegenwoordiging;

– omschrijf het belangrijkste argument van de gebruiker(s) en eigenaar om deel te nemen;

– beschrijf summier het kantoorgebouw, de locatie, het bouwjaar en de grootte. N.B. minimaal 2.500 m2

– vermeld je team met opgave van de centrale contactpersoon, de deelnemende bedrijven en contactpersonen (naam, telefoon en e-mailadressen)

N.B. Alleen de eerste 6 aanmelders worden gehonoreerd. 

Lees de hele oproep en contactgegevens voor vragen en aanmelden hier.

 

 

!MPULS wint Pitch Excellent Expertteam

Het Team !MPULS heeft na een spannende dag in het Singermuseum in Laren de Pitch gewonnen. Zij mogen zich Excellent Expertteam noemen.

LD140213-021A-web

“Ons ideaal, datgene waar wij echt op uit zijn, is een veel betere wereld. Een wereld waarin wij, als we stoppen met werken, of afscheid nemen, van kunnen zeggen: daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. Aan een circulaire economie. Natuurlijk, de fossiele energie hebben we nog nodig om onze kinderen in een betere wereld te laten leven. We zijn enthousiast, zijn een bestaand team, hebben heel veel bestaande en inzetbare modellen. En we hebben de ‘hernieuwbare energie’ van de generatie vóór ons achter ons staan. Dus kennis en vakmanschap: no problem. Maar we willen geen top down model. We willen de verbinding maken. Daarom passen we ook zo goed bij Platform 31 en Energiesprong. Die denken er precies zo over.”, aldus het team.

Team !MPULS bestaat uit Jim Teunizen, Woud Jansen, Tristan Kunen, Maciel Karels, Jan-Jaap  Blum, Manon Groenendijk, Saskia Oranje en Karin Dorrepaal. Zij vertegenwoordigen de bedrijven Brink Groep, DWA, Ballast en Rudy Uytenhaak Architectenbureau

In de eindstrijd bleven er 6 teams over. Vier teams werden door de jury gekozen: Team !mpuls, Team Innovatiekring Klimaatschil, Team Dare to be Different en Team Balance – Adamas – Arkoz. Daarna kwamen er twee WILD cards bij voor Teams De Brekers en Guided by Time. Tot het laatst toe bleef het spannend. De leden van de jury hadden hun eigen scorekaarten ingediend bij de organisatie en hielden daarna een openbaar jurydebat. Na de verstrekking van bonuspunten gaf de score op het scherm de uitslag. Team !MPULS op 1 en Team Balance – Adamas – Arkoz op 2.

Lees ook het verslag van de Pitchdag: Een dag met Einstein, energie en willenschap. 

Grote belangstelling van Excellente Expertteams

Maar liefst 30 teams hebben zich aangemeld op de oproep voor Excellente Expertteams die Energiesprong helpen met de transitie naar energieneutrale kantoren. Daarmee is duidelijk dat energieneutrale kantoren op de warme belangstelling van veel professionals kunnen rekenen.

Op 5 februari maakt de jury een selectie uit de voorstellen. Donderdag 13 februari pitchen de geselecteerde teams om de opdracht.

Lees hier de oorspronkelijke tekst voor de oproep.

Zie hier de deelnemende teams selectieprocedure Excellent Expertteam

 

Vastgoed & Energiecongres

Op woensdag 27 november vindt de tweede editie van hét Vastgoed & Energie Congres plaats in de Rotterdamse Cruise Terminal.

Met o.a. Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam, Deal ‘De Stroomversnelling’ door Jan-­‐Willem van de Groep, Programmaregisseur bij Platform31 (EnergieSprong) en een

Paneldiscussie Vastgoed en Energie Beraad: Koplopers en ambitieuze partijen die de bestaande gebouwde omgeving in transitie willen brengen naar energieneutraal gaan onder leiding van Eelco Ouwerkerk van Platform31 (programma Energiesprong) met elkaar in discussie over de centrale vraag: Wat is nodig voor een snelle doorbraak om te komen tot nieuwe energieneutrale concepten?

Het Vastgoed & Energie Congres is bedoeld voor professionals die op strategisch of tactisch niveau actief zijn binnen de vastgoed-­ en/of energiesector en daarbij op zoek zijn naar vernieuwing. Doelgroepen zijn: vastgoedgebruikers, beleggers (particulier en institutioneel), woningcorporaties, energiebedrijven (klassiek en nieuw), beheerders, gemeenten, provincies, financiers, ontwikkelaars, bouwers, installatiebedrijven, makelaars, adviseurs, architecten, etc.

Het Vastgoed & Energie Congres is gratis en bestaat uit een middagvullend programma. Deelnemers worden ontvangen met een broodje en de afsluitende netwerkborrel wordt verzorgd door Vastgoedcafé Rotterdam. Het creëren van nieuwe business staat centraal bij het congres.

Energiesprong | Platform31 is strategisch partner van het Vastgoed & Energiecongres.

Kan ieder kantoor worden verduurzaamd?

Ja, elk gebouw kan energetisch verduurzaamd worden, maar de wijze waarop hangt sterk af van je ambities. De energiebesparing die je nastreeft, het gewenste comfort in het gebouw en de budgettaire ruimte bepalen in hoge mate het maatregelenpakket. Maak dus samen met een adviseur die oog heeft voor jouw ambities een plan en bespreek dat met de eigenaar van je pand. Nog beter is om samen met de eigenaar een plan te laten maken. Daarbij is het zeker van belang om in het bepalen van de budgettaire ruimte niet te snel te vervallen
in ‘terugverdientijden’, maar het gesprek te voeren over de kansen en waardecreatie voor de huurder en voor de eigenaar. Neem wel in alle gevallen energieneutraliteit als uiteindelijk doel, los van je huidige ambitie. Bepaal vervolgens de juiste mix van maatregelen die bij jou en je gebouweigenaar past en die in onderlinge samenhang goed functioneert. Benoem vervolgens de eerste te nemen stappen in het nieuwe energie­ concept. Op deze manier voorkom je dat keuzes in de huidige context toekomstige ontwikkelingen gaan blokkeren.

Een grote opgave bij bestaande kantoren is het verbeteren van de isolatie. Zo heeft maar 20 procent van de kantoren goede glasisolatie, 30 procent goede gevelisolatie
 en 40 procent goede dakisolatie (bron: Arup). Maatregelen om energieverbruik van verlichting te beperken, zoals daglichtregeling, veegpuls, zonafhankelijke zon­ wering en dergelijke, zijn bij niet meer dan 20 procent van de kantoren doorgevoerd, net als maatregelen om energieverbruik van ventilatoren en pompen terug te brengen door ze beter af te stellen. Dit geldt met name voor de gebouwen van voor 2005. Zo zie je dat met relatief beperkte maat­ regelen al veel bereikt kan worden.

De kwaliteit van gebouwen verbeteren is vooral wenselijk, omdat veel van deze maatregelen een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Maatregelen zoals het zelf kunnen beheersen van de temperatuur, locatiespeci­fieke verlichting, vraaggestuurde ventilatie, te openen ramen en natuurlijke ventilatie leveren een grote bijdrage aan het welbevinden van de mensen in het gebouw.

Er zijn minder kostbare maat­ regelen, zoals locatiespecifieke verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie en duurdere als het vervangen van de verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingkast of het aanbrengen van zonwering. Onder de categorie echt ingrijpende maatregelen valt het vervangen van een compleet klimaatsysteem en het plaatsen van een nieuwe gevel. Toch ontkom je er hier soms niet aan om een gebouw goed te revitaliseren en weer waarde te geven.

Ten slotte wordt het ook steeds aantrekkelijker om zelf je energie te produceren. Kleinschalige technieken zijn biopelletketels, warmte­koudeopslag, zonnecellen, restwarmte uit de omgeving
en koude uit oppervlaktewater. Nieuwe technieken, zoals verwarmingsketels met turbo­ compressoren zijn in aantocht. Ook kan gedacht worden aan kleinschalige warmte­kracht­ koppelingsinstallaties waarin bio­-olie of biogas wordt gebruikt. Voor grotere gebouwen of een combinatie van meerdere gebouwen is in veel gevallen een warmte­koudeopslaginstallatie aantrekkelijk. In sommige gevallen kan windenergie of warmte uit het riool een optie zijn. Voor heel grote gebouwen is participatie in geothermiebronnen wellicht een aantrekkelijk alter­natief. Deelneming in een groot­schalig windpark in de omgeving dient altijd met twee handen te worden aangepakt, omdat dit snel financieel lucratief is en – onder condities – ook toegerekend kan worden aan het nieuwbouw­- of renovatieconcept.

Bij dit soort innovatieve energie­ technieken moet goede zorg besteed worden aan beheer en onderhoud. Uitbesteden en het werken met prestatiecontracten maakt dat de techniek in goede handen is en dat de apparatuur blijft werken. Een oplossing waar­ voor bij traditionele productie­ technieken, zoals ketels en koelmachines, ook vaak al wordt gekozen.

Bron: Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie

 

 

Deze kantoren zijn (op weg naar) energieneutraal, wie volgt?

Steeds meer mensen hebben door dat de weg naar energieneutraal loont. Of je nu eigenaar, belegger of huurder van een kantoorpand bent. Een energieneutraal kantoor is comfortabel, state of the art, goed voor uw imago en leidt tot lagere huisvestingskosten. Kantoren van de toekomst worden ze genoemd. Dat het kan en betaalbaar is, bewijzen deze en andere kantoren op kantoorvolenergie.nl. Laat u inspireren door deze eigenaren en gebruikers.

Bekijk hier de advertentie in Green Office, een bijlage bij Financieele Dagblad van 26 april 2013.

Interview: Monument vergroenen is arbotechnisch best een lastige klus

Tjeerd Deelstra van Huis De Witte Roos over de afwerking, de toegepaste materialen. Aan niets is te merken dat het monumentale pand aan de Oude Delft vol duurzame installaties zit. Een schoolvoorbeeld van hoe een rijksmonument niet alleen energieneutraal wordt verduurzaamd maar ook nog eens voldoet aan de veeleisende moderne werknemer.

“We zijn het pand toekomstbestendig aan het restaureren”, vertelt Tjeerd Deelstra, verantwoordelijk voor de architectonische expertise. “Het pand wordt geschikt gemaakt voor verschillende functies. Flexibel gemaakt. Zonder te veel ingrepen kunnen de functies van het gebouw worden aangepast, waarbij wordt voldaan aan het bouwbesluit.”

Huis de Witte Roos stamt uit 1536. “In de loop der tijd is er aangebouwd en uitgebreid. De laatste verbouwing was in 1920. Alle deze smaken uit de tijd moeten behouden blijven”, aldus Deelstra.

Hij vertelt dat de renovatie en verduurzaming van een monumentaal pand zoals aan de Oude Delft niet eenvoudig is. Zo is de bouwplaats niet groot. “Het bouwconsortium is bijzonder professioneel”, aldus Deelstra. “ Natuurlijk zijn er discussiepunten maar de partners met wie wij samenwerken zijn echt geïnteresseerd in architectuur en duurzaamheid. Kunnen al hun vakmanschap  kwijt kunnen in het project.”

Baten wegen tegen de kosten op

Arbotechnisch blijkt de verduurzaming nog wel eens een uitdaging. “Kleine trapjes op en af met zware installaties, ja dat is wel eens lastig en vraagt om maatwerk.” Dit maakt de renovatie ook duurder. Deelstra is niet bang dat de kosten niet tegen de baten zullen opwegen. “Het gaat uiteindelijk om het rendement op langere termijn. Dit wordt zo’n pand waar mensen graag willen werken. De sfeer en het comfort  zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit. Dat maakt zo’n prachtig gebouw meteen meer waard.”

Er is veel interesse voor het pand. 50% van de vloeroppervlakte is klaar. De infrastructuur van de installaties is vrijwel klaar. “Kenniswerkers willen graag in een historische omgeving werken. Een deel van het gebouw zal worden gebruikt als innovatieve broedplaats waar creatievelingen soortgenoten kunnen ontmoeten en tot mooie dingen kunnen komen.”

Platform 31 heeft de verduurzaming van Huis de Witte Roos omarmd in het programma ‘kantoren vernieuwen naar energieneutraal’. Daarover zegt Deelstra: “Platform31 kan een prachtig platform worden voor kennisdeling op het gebied van het verduurzamen van vastgoed. Want kennis is geen kennis als het niet gedeeld wordt. “

Vastgoedjournaal heeft in zes projecten het programma ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ van Platform31|Energiesprong onder de loep genomen. Ontwikkelaars, eigenaren en gebruikers komen aan het woord over hun strategische keuze om voor energieneutraal te gaan. Barbara Sanders – Vastgoedjournaal Green

 

4 Experts over renoveren naar energieneutraal

Vrijdag 26 april de bijlage Green Office bij het Financieele Dagblad. Deze bijlage Van Mediaplanet gaat over nut en noodzaak van duurzame kantoren. In het hart van de bijlage geven vier experts hun visie op duurzaamheid. Renoveren naar energieneutraal: Rendabel, toekomstbestendig en goed voor het onderscheidend vermogen.

Strategische waarde zit volgens kenners in de bedrijfshuisvesting duurzaam renoveren en stappen zetten richting energieneutraliteit. De snelle ontwikkeling van technische oplossingen zorgt voor steeds verder gaande besparingsmogelijkheden.Tegelijkertijd werkt de sector aan nieuwe samenwerkingsmodellen om gebruikers en eigenaren dichter bij elkaar te brengen. Een brede ontwikkeling die reikt van meer doen met minder middelen tot nieuwe contractvormen en allianties.

Lees hier het hele artikel. Klik hier voor de hele bijlage Green Office.

Groningen neemt afscheid van de G

GRONINGEN NEEMT AFSCHEID VAN DE G
Kroonprins Willem-Alexander opent extreem energiezuinig kantoorgebouw GasTerra

GRONINGEN – De drie g’s waar aardgashandelaar GasTerra zeer veel waarde aan hecht – gas, groen en Groningen, aldus CEO Gertjan Lankhorst – mogen blijven. Maar van een andere G werd donderdag 4 april onverbiddelijk afscheid genomen: het energielabel G. Het splinternieuwe gebouw van eigenaar Triodos Vastgoedfonds werd voor huurder GasTerra verbouwd naar een A+-label. Kroonprins Willem Alexander verrichtte de opening.

Dir_PWA_4-42013_ RBF

“Een voorbeeld van vergroening en van slim en doelmatig gebruik van energie”, noemde Lankhorst het pand in zijn openingsbetoog. “En zo’n energiezuinige aanpak is een uitstekend antwoord op de leegstand in kantorenland.” Daar sloot ook Michael Jongeneel, directeur van Triodos Investment Management, zich bij aan in zijn speech: “Heel duurzaam renoveren zonder dat het tot huurverhoging leidt: het kan zelfs een katalysator zijn om de wat verlamde bouwsector een impuls te geven.”

GasTerra en Triodos Vastgoedfonds gaven samen met architect De Zwarte Hond en BAM utiliteitsbouw vorm aan een bijzondere co-creatie, waardoor het pand naast het Groninger hoofdstation in een paar jaar tijd een enorme transformatie doormaakte. Ook Itbb elektrotechniek, adviesbureau van der Weele en de ABC Managementgroep, Bouwfonds REIM en Kleissen en Partners, werkten aan de verbouwing naar een superzuinig kantoorgebouw.

Dat alles eigenlijk door één telefoontje van chief commercial officer Jacob Kielman van GasTerra. Hij had gelezen over een ander verduurzaamd project van Triodos Vastgoedfonds en belde: ‘dat willen wij ook’. Daar dacht Guus Berkhout van Triodos, die bij de opening de kroonprins het gebouw rondleidde, niet heel lang over na. “Ik kende hem niet, maar het bedrijf wel en zó’n huurder op zó’n plek:  in mijn wereld kan dat niet beter. De oudste plekken dicht bij de stadscentra zijn de beste: kijk maar naar de grachtengordel of de binnenstad van Utrecht. Om op zulke centrale plekken in panden te investeren, is vanuit beleggingsperspectief gewoon heel verstandig.”

RBF_6999 kopie 

Energiesprong & green lease

Als je dan bezig gaat, is verbouwen naar zo energiezuinig mogelijk veruit de beste aanpak, stelt Berkhout. “Je kunt zo’n pand wel voorzien van een leuk nieuw bloemetjesbehang en een verfje, maar dan weet je zeker dat je over een paar jaar weer aan de beurt bent. Een grote ‘energiesprong’ naar (bijna) energieneutraal voorkomt dat. Je verbouwt in eerste instantie budgetneutraal, maar uiteindelijk is de waarde van het gebouw veel groter geworden: de huurder is blij, mensen werken er plezierig, het voldoet aan alle denkbare overheidsregels en het is ook nog goed voor de wereld.”

Dat het budgetneutraal kan, is mede te danken aan het greenleasecontract. “Eigenlijk erg eenvoudig”, zegt Berkhout. “Wat je bespaart op de energierekening, gebruik je om te investeren. Stel, je betaalt eerst 50 euro aan energie, en na afloop van de investeringen 10 euro, dan is de speelruimte dus 40 euro bij dezelfde totale huurprijs. Als de waarde van het gebouw 10 x de huur is, dan het heb je 10 x die 40 euro om iets extra’s mee te doen.”

Gasterra3_april2013_RBF

Te mooi om waar te zijn? “In elk bouwproces valt alles altijd natuurlijk enorm tegen,” grapt Berkhout, “en dat was hier ook zo. De realiteit van de bouwwereld blijft toch wel weerbarstig.  Gedurende het bouwproces kom je onvermijdelijk de nodige hobbels op je pad tegen, hoe goed alles van te voren ook is afgesproken. De uitdaging is dan om daar in co-creatie met de bouwers op een zo efficiënte wijze, zowel qua kosten als qua tijd, uit te komen. Met een maximale kwaliteit, ook als er stevige grenzen zijn aan het gestelde budget.”
Ondertussen is het gebouw wél op tijd en binnen budget klaar. “Dat is toch wel een prestatie voor zo’n omvangrijk project.”

Impactbonus

Het GasTerra-project is opgenomen in het Platform31|Energiesprong programma ‘kantoren vernieuwen naar energieneutraal.’ Nuttig, zo’n tender? “Een impactbonus” noemt Berkhout het. “We willen de gebouwde omgeving verbeteren, en dit kunnen we daarmee wel zien als een echte aanmoedigingsprijs.”

Ook medewerkers van GasTerra zijn meer dan tevreden met hun nieuwe kantoor[gg1] : het geeft meer energie dan het oude gebouw, zo werd het Dagblad van het Noorden toevertrouwd. Vol trots gingen zij op en over hun werkplekken in gesprek met de kroonprins, voordat die officieel werd rondgeleid door architect Jurjen van der Meer van De Zwarte Hond en de directie van GasTerra en Triodos.

RBF_6968 kopie

De meeste werkplekken in het gebouw zijn overigens flexibel: afdelingen hebben de beschikking over een ‘vlek’ in het pand, maar medewerkers worden uitgedaagd om gedurende de werkdag bij hun werkzaamheden passende plekken op te zoeken. Het A+gebouw is door GasTerra ‘Stadjer’ gedoopt, naar de lokale benaming voor inwoners van de stad Groningen. Oud-Stadjer Ellen ten Damme zong ter gelegenheid van de opening voor de kroonprins feestelijk het Groninger volkslied. Ook op een zeer flexibele werkplek: ze werd erbij naar boven getakeld in het open trappenhuis.

RBF_6941 kopie


 [gg1]Link naar artikel DvhN

Kroonprins Willem Alexander opent groen pand Gasterra

Dir_PWA_4-42013_ RBF – donderdag 4 april 2013-

Kroonprins Willem Alexander luistert bij Gasterra aandachtig naar wat het gerenoveerde pand zo bijzonder maakt. Het pand van eigenaar Triodos vastgoed NV aan de Stationsweg in Groningen is bijzonder duurzaam gerenoveerd, zonder dat het tot huurverhoging leidt. Het pand is een van de deelnemers aan het tenderprogramma “Kantoren vernieuwen naar energieneutraal” van Energiesprong | Platform31. Lees het hele interview: Groningen neemt afscheid van de G.

Gezocht: doelgroepenmanager Kantoren voor Energiesprong

Energiesprong zoekt per heden een doelgroepenmanager kantoren. Als Doelgroepenmanager kantoren heb je een belangrijke rol bij het stimuleren en uitdagen van de markt om de transitie naar energieneutraal verder vorm te geven en op te schalen. Je begeleidt de deelnemers van de consortia van de lopende realisatieprojecten en de deelnemers van het vraag en aanbod stimulerings-programma. Globaal bestaan je werkzaamheden uit:

  • Het uitbreiden van het netwerk van programma deelnemers;
  • Het coachen van de deelnemers aan de 6 realisatieprojecten bij het delen en ontsluiten van opgedane kennis en ervaringen;
  • Het onderhouden van contacten met de coalities van de realisatieprojecten en het bieden van ondersteuning bij de monitoring;
  • Het faciliteren van deelnemers binnen het vraag en aanbod stimulerings- programma, die bv. in themawerkgroepen nieuwe kennis en innovaties ontwikkelen en er aan bijdragen dat deze kennis geïmplementeerd wordt in de werkprocessen van de deelnemers van het programma;
  • Het verder ontwikkelen van een webomgeving waarin kennis en kunde wordt gedeeld en gecreëerd.Als Doelgroepenmanager ben je samen met de Programmamanager kantoren de linking pin naar de sector, blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en zorg je er mede voor dat het programma goed blijft aansluiten bij de dynamiek in de markt.

Lees hier het hele profiel.