Categoriearchief: Projecten ke

Hierin kunnen projecten ‘kantoor vol energie’ worden geplaatst

RENOFLEX, DELFT

Over het project

‘Beter langzaam en goed dan snel’. Dat is het motto van Tjeerd Deelstra directeur van Urban.nl over het monumentale pand aan de Oude Gracht 73 in Delft. Hij is eigenaar en gebruiker van het grachtenpand dat hij met het concept Renoflex aanpakt.  De renovatie van dit pand gaat niet alleen over energiebesparing maar ook over duurzaamheid in de allerbreedste zin van het woord. Warmte-koude opslag in de achtertuin, de toepassing van een lage temperatuur verwarmingssysteem en photovoltaïsche zonnecellen in de glazen overkapping van de binnenplaats. Qua duurzaamheid scoort het pand ongekend hoog: dankzij de maatregelen wordt er in het pand 90% minder CO2 uitgestoten als voor de restauratie.

ALLIANDER

Over het project

Een uniek en extreem duurzaam pand. Zo kan de getransformeerde vestiging van netbeheerder Alliander in Duiven het best worden omschreven. De vijf oude kantoren zijn tot een energieleverend complex verbouwd. Zo levert het gebouw de energie voor de buren op het industrieterrein.  De renovatie is volledig circulair uitgevoerd en van de bestaande constructies is circa 85 procent hergebruikt.  Trouwens, ook het sloopmateriaal is voor 90 procent gerecycled. Eind 2015 is de vernieuwde huisvesting officieel geopend.

STATIONSWEG GRONINGEN

Over het project

Het kantoorgebouw  uit 1986 aan de Stationsweg in Groningen heeft een lange tijd leeg gestaan. Tot het moment dat Triodos Vastgoedfonds het kocht en besloot om het ingrijpend en duurzaam te renoveren. Er is een flinke energiesprong gemaakt namelijk van energielabel G  naar A+. Door inventieve oplossingen is er niet alleen een duurzaam kantoorgebouw gerealiseerd, maar vooral ook een aantrekkelijk, ruimtelijk en open gebouw. GasTerra, een Nederlandse internationaal opererende handelsonderneming in aardgas is huurder en gebruiker van het gebouw dat in 2013 door, toen nog, Prins  Willem Alexander officieel is geopend.

FLEVOGEBOUW, ZWOLLE

Over het project

Het Flevogebouw in Zwolle dateert uit 1897 en werd gebouwd als ambachtsschool. Later was het Flevogebouw door onder meer rijks- en gemeentelijke diensten in gebruik. Bemog Projectontwikkeling wilde na de aankoop  het gebouw verbouwen tot een luxe appartementencomplex. Door het instorten van de woningmarkt besloot Bemog het pand zélf in gebruik te nemen. Uitgangspunt daarbij was wel het realiseren van een energieneutraal kantoor in een gemeentelijk monument van ruim een eeuw oud.