Publicaties
 


Digitaal magazine over de lessen van verduurzaming

‘If not us, then who?’ Onder deze titel heeft Platform31| Kantoor vol Energie een magazine over verduurzaming van commercieel vastgoed uitgebracht. Het ruim tachtig pagina tellende digitale magazine geeft een overzicht van de huidige stand van zaken over het verduurzamen van de kantoren. Het magazine is in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf tot stand gekomen.

Voor Annet Bertram, directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf, is de titel van het blad dan ook alles behalve een retorische vraag. “Met circa 90.000 hectare grond en 12 miljoen vierkante meter vloeroppervlak is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Dus als WIJ niet gaan verduurzamen, wie dan wel?”, schrijft ze in het voorwoord van het blad.

In het magazine staan interviews met onder andere Klaasjan Engelsma, Gemandateerd Opdrachtgever, over duurzaamheidsambities, architect Harold van der Ven over het eerste nul op de meter appartementencomplex en Marcel de Boer over de noodzaak van een deltaplan om het verduurzamen van de kantorenmarkt te versnellen. Ellen Masselink, directeur BAM Business Developers en Andrea de Vaal, manager Business Development BAM Energy Systems benadrukken in ‘If no tus, then who?’ nogal eens de durf bij opdrachtgevers te missen om echt stappen te maken. “Er is namelijk gewoon meer durf nodig om wat verder naar voren te kijken zonder precies te weten hoe een ontwikkeling uiteindelijk zal gaan uitpakken”, aldus het tweetal.

Het magazine is in gedrukte vorm onlangs gepresenteerd tijdens de Provada in Amsterdam. Het magazine kunt u hier digitaal lezen.

Downloaden als pdf doet u hier:

If not us, then who? (614 downloads)

 

Download publicatie

 


 

Overzichtskaarten G4

Kantoor vol Energie heeft het Kadaster gevraagd om op een lokaal/regionaal schaalniveau te visualiseren welke omvang de kantorenvoorraad heeft en welke indicatieve energetische kwaliteit daar dan bij hoort. Als indicatie van de energetische kwaliteit van de kantoren wordt de systematiek van de energielabels gehanteerd. Kantoor vol Energie gebruikt de visualisatie om de opgave die er nog ligt voor wat betreft de energiebesparing in kantoren te agenderen.

Download de gehele disclaimer

Download publicatie

Overzichtskaarten G4

Download publicatie

Kantoor vol Energie - totaalbestand

Download publicatie

2016 #4 | relatiemagazine van het Kadaster

Download publicatie

 


 

De Nieuwe Norm

Voor comfortabele, productieve en energieneutrale kantoren.

Een Kantoor vol Energie is duurzaam en gezond, maar wat is het nu precies? Aan welke eisen moet een gebouw voldoen voor het het predikaat Kantoor vol Energie verdient? De Nieuwe Norm is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van integraal aanbod voor kantoorrenovaties, dat voldoet aan gegarandeerde minimumeisen. In een handzame flyer en leaflet zetten wij deze minimumeisen overzichtelijk op een rij.

U kunt hier de flyer downloaden.

Download publicatie

U kunt hier de tabel downloaden.

Download publicatie

 


 

Innovaties in testomgeving Rijswijk

Individueel de temperatuur en de verlichting op de werkplek regelen en tegelijkertijd minder energie verbruiken. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat in een oud pand van Rijkswaterstaat aantonen dat energieneutrale renovatie ook voor kantoren een realistische optie is.

Download hier de publicatie

Download publicatie

 


 

Presentatie EETcafe 29 september

U kunt hier de totale presentatie van het EETcafe op 29 september downloaden.

Download publicatie

 


 

Onderzoek BBA Binnenmileu

Kantoor vol Energie heeft het Excellente Expert Team (EET) Impuls verzocht om value cases te ontwikkelen waarbij o.a. de verborgen opbrengsten van een goed binnenmilieu, gerelateerd aan productiviteitswinst en eventueel ziekteverzuim- vermindering, meegenomen worden. BBA Binnenmilieu is gevraagd om input te leveren (incl. kentallen) met betrekking tot productiviteit- en ziekteverzuimeffecten. Eén en ander als input voor het door het EET te ontwikkelen overall value case model.

Download hier het rapport van BBA Binnenmilieu

Download publicatie

 


 

Brochure Duurzaam aanbesteden: van paradox naar potentie

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een belangrijke opgave in het kader van een grotere opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren. Duurzamer vastgoed heeft ook een hogere waarde en is beter verkoopbaar. Daarnaast levert het een prettiger leefklimaat op. Hierbij de brochure ‘Duurzaam aanbesteden: van paradox naar potentie’ wat een gezamenlijke uitgave is van Platform DGO en Urgenda, met teksten van Urgenda en Copper8.

Download publicatie

 


 

Artikel World Green Building Council

Health, Wellbeing & Productivity in Offices.
The next chapter for green building 

Download publicatie

 


 

Deelnemerslijst De Ontmoeting 28 November

Wilt u weten wie er allemaal op De Ontmoeting aanwezig waren?

Zie hier de deelnemerslijst.

Download publicatie

 


 

Workspaces That Move People

De Harvard Business Review plaatste afgelopen oktober een interessant artikel over kantoorpanden als strategie voor groei.

Lees hier het gehele artikel

Download publicatie

 


 

Investeren in de werknemer: Healing Offices

Het Nieuwe Werken is uitgegroeid tot ware hype, maar leidt dit ontwerpprincipe wel tot betere werkomgevingen? De Amsterdamse ontwerpstudio D/DOCK vindt van niet en ontwikkelde het Healing Office concept: werkomgevingen waarin taboes niet bestaan en dogma’s verleden tijd zijn; waarin gelukkige werknemers zorgen voor een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Lees hier het artikel van BNI-intern

Download publicatie

 


 

Een kantoor als strategisch bedrijfsmiddel

Energieneutrale huisvesting past bij de ambities van organisaties die MVO serieus nemen.

Lees hier het artikel dat verschenen is in MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (publicatie van PMG) op 29 september 2014.

Download publicatie

 


 

Corpus den Hoorn landelijk voorbeeldproject: Kantorengebied energieneutraal

Bron Groninger Ondernemerscourant 16 juni 2014: “Corpus den Hoorn energieneutraal: dit project is enig in zijn soort in heel Nederland. Daar moet Groningen echt trots op zijn.” Aan het woord is Eduard Schaepman, CEO van de Chalet Group, met eigendom op Corpus den Hoorn en Martini Trade Park. Chalet Group is zeer actief betrokken bij de unieke ambitie om een excellent energieneutraal Corpus den Hoorn te realiseren, waar de partijen jaarlijks net zoveel energie produceren als ze gebruiken, in een omgeving die duurzaam, aantrekkelijk en gezond is. Het project is aangewezen als landelijk voorbeeldproject.”

Download publicatie

 


 

Contouren van de Value Case

EET-café 27 mei 2014
Machiel Karels

Download publicatie

 


 

Corporate Real Estate 2020

The Future of Corporate Real Estate and the Workplace.
Een uitgave van CoreNet Global, Primary Author & Editor Richard Kadzis, CoreNet Global.

“Look around, near or far, and you will observe or
more likely experience change as never before.
Regardless of industry or profession, we are seeing a
lot happening in a compressed time frame:

  • Multiple Generations collide in the workplace the first time in history.
  • At the same time, many employers have reduced the size of their work forces in the aftermath of the 2009 recession, cutting space but accentuating productivity increases, in part, through wider adoption of flexible and mobile work practices.
  • Economics are expanding, even booming in some parts of the world. But in others, uncertainty caused by fiscal and sovereign debt issues is holding back growth.
  • Bottom-up consumerism changed the paradigm of how companies and products maintain their reputations, thanks to social media.
  • Oil prices, quality and sustainabilty are redefining the way supply chains are managed, leading to a return of on-shore manufacturing, especially in more economically challenged Western nations.
  • Cities that don’t even exist today will reshape the urban map of tomorrow’s world, thanks partly to the preferences of younger generations.
  • Carbon footprint reduction is one of many forms of corporate social responsibility now considered an embedded business practice that is held at the same level of accountability as financial results and shareholder value.
  • And, in the midst of it all, technology’s relentless advance has only become more concentrated, in part because of its “consumerization.”

It’s more challenging then ever to navigate effectively in a redefined world. (…)

CoreNet Global’s Corporate Real Estate 2020 transformational research study can help inform an otherwise uncertain future. CoreNet Global’s Corporate Real Estate 2020 has brought together more then 280 of the industry’ s top thinkers.

Want to read it all? Download the rapport here.

Download publicatie

 


 

Wat wil de eindgebruiker? Inzicht in gebruikerswensen kantoren.

Er is een onbalans in vraag en aanbod van kantoren, daarover zijn zowel vragers als aanbieders van vastgoed het eens. Het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (2012) heeft als doel tot een beter werkende markt voor kantoren te komen.  Met dit Convenant hebben FMN en Corenet zich als doel gesteld om inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan hun huisvesting.

Deze samenvatting publiceert de eerste resultaten van het onderzoek dat de werkgroep uitvoert naar eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten, flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie.

 

Download publicatie

 


 

Energieneutrale kantoorrenovatie

Duurzaam renoveren heeft de toekomst, blijkt uit onderzoek in het kader van Building Brains. De vraag is alleen: hoe renoveer je duurzaam? In deze studie van cepezed, DHV, KOW en Yacht worden vier renovatieconcepten met elkaar vergeleken.

Download publicatie

 


 

Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren

In dit infoblad Energieneutrale scholen en kantoren van Agentschap NL vindt u in vogelvlucht informatie over alle aspecten van energieneutraal bouwen en renoveren van scholen en kantoren. Naast techniek komen ook proces, financiering en beheer + onderhoud in het kort aan de orde. In het Infoblad zijn verwijzingen opgenomen naar bronnen met meer uitgebreide informatie.

Download publicatie

 


 

Gebouwen bewegen

Het nieuwe boek Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat het duurzaam renoveren van kantoren kan en een waardevaste investering is.

Het boek is ook te bestellen bij Aeneas en bol.com.

Download publicatie

 


 

Kansrijke vastgoedcombinaties voor verduurzaming

Een onderzoek in opdracht van SEV, door Jones Lang LaSalle in samenwerking met DHV en Royal Haskoning 25 mei 2011.

Download publicatie