De ideale energieneutrale huisvestingsvraag
4 april 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Tweede sessie  MVO-koplopersprogramma Kantoor vol Energie

Na de startbijeenkomst van de MVO-koplopers – zeven grote organisaties die het voortouw willen nemen in de transitie naar energieneutrale kantoren – hebben de deelnemers twee weken lang mogen nadenken over een huiswerkopdracht: “formuleer je ideale nieuwe energieneutrale huisvestingsvraag als gebruiker”. Zeven presentaties laten veel verschillen zien. Maar ook een duidelijke eerste gemeenschappelijke deler: leegstand.

Verschillen
De afgelopen weken hebben laten zien dat er veel gebeurt bij de deelnemers. En bij allen op heel uiteenlopende manieren, zo blijkt uit het openingswoord van Wytze Kuijper – aanjager bij Kantoor vol energie. Elke afzonderlijke koploper heeft zo zijn eigen uitdaging als het gaat om ‘de organisatie meekrijgen’, of het vraagstuk ‘in de organisatie uitzetten’. Er is sprake van grote verschillen als het gaat om visie op vastgoedmanagement. Bovendien staat vastgoedmanagement lang niet bij elke directie even hoog op de managementagenda.

Wie is de hotelier?
De zeven presentaties van de aanwezige MVO-koplopers* bevestigen dit beeld. Verschillen in mogelijkheden, verschillen in draagvlak, verschillen in strategie. We zien uitgewerkte huisvestingstrategieën en koplopers die op dit gebied nog aan het begin staan. Pop-up kantoren, flexibele huisvestingsconcepten en ‘wellbeing concepten’ passeren de revue en ook de relatie met mobiliteit komt aan de orde. Een van de koplopers is simpelweg op zoek naar een hotelier, die services biedt ‘waar je een gebouw bij krijgt op de koop toe’. Wat is nu de gemeenschappelijke deler?
Een veel gehoord woord: leegstand. Alle aanwezige ‘corporates’ hebben daarmee te maken, of het nu komt door krimp of door het nieuwe werken. Het staat leeg, het kost geld, het belast de organisaties en de omgeving. In dat gemeenschappelijke vraagstuk moeten de koplopers elkaar kunnen vinden. Wat te doen met die honderdduizenden vierkante meters – hoe zet je die opnieuw in?

Beweging
Leegstand is een groot en gedeeld probleem, daar kan geen misverstand over bestaan. Maar ‘het oplossen van leegstand’ is niet de initiële drijfveer achter deze transitie, brengt Wytze Kuijper in: “Het gevaar ligt op de loer dat we ons dan blindstaren op een kort-cyclische, financieel gedreven oplossing.” Het gaat om meer dan het aanbieden van volume, het gaat erom de samenwerking op te zoeken om de transitie naar energieneutraal écht mogelijk te maken. Samen optrekken en één lijn trekken bij het stellen van energetische en duurzaamheidsvoorwaarden.
Een van de obstakels in het vormen en starten van een beweging, is het feit dat huisvesting nog enorm transactiegebonden is en als kostenpost wordt gezien.
De uitdaging is en blijft dan ook het herdefiniëren van het huisvestingsvraagstuk. Waarbij huisvesting gezien en erkend wordt als een bedrijfsmiddel dat direct bijdraagt aan het optimaal functioneren van de organisatie. De MVO-koplopers kunnen in dat licht ook echt een MVO-kopgroep vormen door hun individuele ervaringen en gemeenschappelijk baten te benoemen en te kwantificeren. En door vervolgens in een nieuwe business case hun waarden, prestatiecontracten en hospitality-overeenkomsten te bundelen tot één gemeenschappelijk uitgangspunt. Een beweging van ‘frontrunners’ die de markt opschudt en uitdaagt. Daarmee wordt het vraagstuk meteen meer dan een facilitair of vastgoedvraagstuk: het is ook een HR-, marketing-, inkoop- en MVO- en imagovraagstuk.

Welke baat hoort bij wie?
Imago, waarden, werkplek, gezondheid, maatschappelijke bijdrage, comfort, diensten, productiviteit, investering, exploitatie, flexibiliteit… Ze vormen het speelveld van het grote proces van de energie-transitie. Het Excellente Expertteam spant zich in om in dat proces samenhang te creëren en tegelijkertijd elke afzonderlijke deelnemer te ondersteunen. Samen met de procescoach bezoeken zij de komende weken alle MVO-koplopers, om daar de interne processen, bedrijfscultuur en gewenste strategie in kaart te brengen. Hulpmiddel daarbij is een matrix met de baten en baathouders van gezonde, comfortabele en energieneutrale huisvesting, die in de eerste bijeenkomst zijn opgehaald. De vraag is nu: welke baat hoort nu bij welke baathouder? Op welke manier zijn ze in functies en lagen van de organisatie met elkaar verbonden – en waarin zien we straks belangrijke overeenkomsten tussen de corporates onderling? De gebundelde uitkomsten vormen straks een uitgangspunt bij het formuleren van een nieuwe uitvraag aan de eigenaar en een gedeelde uitvraag aan de markt.

* ANWB, ATOS, BDO, PWC, TNO, USGPeople en VeBeGo