EETcafé 11 juli 2018
18 juni 2018
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Op 6 juli wordt het Klimaat- en Energieakkoord op hoofdlijnen bekend gemaakt. Utiliteitsbouw is in de afgelopen maanden ook hier onderwerp van gesprek geweest. Wat betekent het Klimaat- en Energieakkoord voor de verduurzaming van kantoren? Hoe zou u deze afspraken verder uitgewerkt willen zien en welke rol zou Kantoor vol Energie hier in kunnen spelen? Tijdens het EETcafé op 11 juli willen we het hier graag met u over hebben.
 
Klimaat- en Energieakkoord
De ambitie van het huidige kabinet is bekend: in 2030 moet de CO2-uitstoot van Nederland ten minste verlaagd worden met 49% (ten opzichte van de uitstoot in 1990). Om dit te bereiken zijn er grote stappen nodig in Nederland. Het Klimaat- en Energieakkoord geeft hier voor een groot deel richting aan. Gebiedsgerichte benaderingen (aardgasvrije wijken, energieregio’s) gecombineerd met prestatie-eisen voor gebouwen lijken de beleidslijn te worden. Daarbij komen nog de uitdagingen voor de arbeidsmarkt en de financiering. Doel is om de gaande energie- en grondstoffentransitie verder te versnellen. De hoofdlijnen zullen echter ook uitgewerkt moeten worden in concrete activiteiten. Daarover gaan de gesprekken na 6 juli.

De sprekers
Kantoor vol Energie heeft weer een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd:

Martin Mooij
Martin Mooij is programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie
en Manager Certificering bij de Dutch Green Building Council
(DGBC). Daarnaast neemt hij ook deel aan de Klimaattafel.

Atto Harsta
Atto Harsta is naast programmamanager van Kantoor vol Energie
ook transitiestrateeg, ombouwer en aanjager bij De Bouwcampus in
Delft.

Ilja Werkhoven
Ilja Werkhoven is directeur van NEVAP, het Nederlandse
Vastgoedexploitatie Platform. De doelstellingen van het NEVAP zijn
Kennis overdragen en ontwikkelen en het aanjagen van innovatie.

Paula van Ginneken
Paula van Ginneken is teammanager Business Project Management bij de Rabobank.

Rijksvastgoedbedrijf
Tijdens het EETcafé zal er ook een spreker zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Ga met ons in gesprek
Tijdens het EETcafé op 11 juli willen we het hier graag over hebben. Hoe geven we het Klimaat- en Energieakkoord handen en voeten? Welke kansen en knelpunten voorzien we? Welke rol kan Kantoor vol Energie hier in spelen? Maar ook: hoe verbinden we de grondstoffenopgave (CO2-reductie) in de opgave van het Klimaat- en Energieakkoord?
Kom ook naar het EETcafé en ga, onder het genot van een hapje en drankje, met ons in gesprek!

Het EETcafé vindt plaats op woensdag 11 juli, van 16.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 15.30). Deze keer wordt het EETcafé gehouden in de Vechtclub XL (Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht). Deelname aan het EETcafé is gratis, maar niet vrijblijvend.

Meld je hier aan

Voornaam*

Achternaam*

Organisatie*

E-mail*