EETcafé 27 februari
4 februari 2019
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

CO2-neutraal, Paris-Proof, minimaal energieprestatielabel C, De Nieuwe Norm, circulariteit, gezondheid! De duurzaamheidseisen van de overheid en marktinitiatieven met betrekking tot gebruikers, gebouwen en de werkomgeving stapelen zich op. Hoe pak je dit effectief aan? Wat betekent dit voor gebruikers, eigenaren, beleggers, financiers en energiebedrijven? Tijdens het eerste EETcafé van 2019 komen wederom aansprekende sprekers aan het woord met de laatste inzichten hoe zij verduurzaming zien, effectief inrichten en gaan realiseren.

De impact van de gebouwde omgeving op de economie en het milieu

In Nederland is het bewustzijn over de kwetsbaarheid van de economie en het milieu ook gestaag gegroeid. Dit gebeurt onder andere door het inzichtelijk maken van de impact van de gebouwde omgeving op onze leefomgeving. Gebouwen, zoals kantoren en woningen, zijn goed voor 40% van de totale CO2-uitstoot en 40% van het afval (zo’n 24 miljoen ton per jaar) is gerelateerd aan de bouwsector. Tevens is 2018 het jaar van het Klimaatakkoord en het besluit tot het dichtdraaien van de gaskraan in 2030. Maar ook het jaar waarin het RIVM becijferd heeft dat in 2030 40% van onze beroepsbevolking chronisch ziek is. Terwijl wij nu weten dat onze gezondheid voor 60% afhankelijk is van de omgeving waarin wij leven. De samenhang en het samenbrengen van financieel- en maatschappelijk rendement zijn hiermee belangrijke onderdelen van de opgave geworden. Als wij het niet doen, wie dan wel?

Kantoren bestaan bij de gratie dat ze gewild zijn en gewild blijven bij hun gebruikers. Wie wil er nou geen comfortabele, gezonde en energieleverende leef- en werkomgeving? De wetgeving wordt aangescherpt, de eerste good practices spreken voor zich en de opgave is enorm. Kortom: het blijft van belang om vraag en aanbod bij elkaar te blijven brengen, elkaar te begrijpen, partnerships durven aangaan en nog bewuster worden van de uitdaging en de verantwoordelijkheid die er bij ons ligt.

De sprekers
Kantoor vol Energie heeft weer een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd:

Annet Bertram | Directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk & directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het Rijksvastgoedbedrijf vertegenwoordigt 7.000 gebouwen in Nederland. Hun motto: niet iedere keer het wiel opnieuw willen uitvinden, maar in samenwerking leren en gebiedsgericht, structureel en planmatig de gebouwen verduurzamen om de afgesproken CO2-reductie te realiseren. Voor 1 mei 2019 is de routekaart gereed. Hoe gaan we dit verduurzamen, wat is de droom en wat zijn de eerste ervaringen op gebruikers-, gebouw- en gebiedsniveau? Hoe wordt circulariteit onderdeel van deze verduurzamingsopgave? En wat is de waarde van collectief optrekken en een integrale benadering?

Medy van der Laan | Voorzitter Energie-Nederland
Energie-Nederland is de brancheorganisatie van energiebedrijven in Nederland. Energie-Nederland stelt CO2-reductie als hoofddoel van de energietransitie. Deze visie is uitgewerkt in het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst. Om de afspraken in Parijs waar te maken is een stevige ambitie nodig. Daarom gaat Energie-Nederland voor 50% CO2-reductie in Europa in 2030. Medy van der Laan is een verbindende, positief ingestelde persoonlijkheid en een snelle denker die stuurt op een effectieve combinatie van inhoud en proces. Hoe ingewikkelder hoe leuker! Door relativering en humor ontstaat een ontspannen sfeer waarin gezamenlijk creatieve oplossingen kunnen worden gevonden. De combinatie van een goed ingericht proces, het respecteren van de verschillende perspectieven en heldere besluitvorming zorgt ervoor dat steeds weer de juiste stappen vooruit worden gezet.

Ben jij er ook bij?
Wil jij hier alles over horen? Kom dan naar het EETcafé. Deze vindt plaats op woensdag 27 februari, van 16.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 15.30). Deze keer wordt het EETcafé gehouden in het Hof van Cartesius (Vlampijpstraat 94, 3534 BA Utrecht). Deelname aan het EETcafé is gratis, maar niet vrijblijvend.

Meld je hier aan

Voornaam*

Achternaam*

Organisatie*

E-mail*