“Energieneutraliteit moet een hard streven zijn”
19 september 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

In het MVO Koploperprogramma van Kantoor vol Energie neemt Vebego een aparte plaats in. De ruim honderd bedrijven die deel uitmaken van het concern, opereren met een grote mate van zelfstandigheid. Pas de laatste jaren centraliseerde Vebego – inkoop en ICT en daarmee kwam ook het huisvestingsvraagstuk op de agenda. Inkoopvoordeel was in deze de eerste aanleiding, maar de nadruk kwam al heel snel te liggen op iets wezenlijkers: hoe kan corporate real estate bijdragen aan je strategische doelstellingen. “Energieneutraliteit is daarin een volkomen logisch uitgangspunt.”

Hoe kwamen jullie in het Koploperprogramma terecht?
Elroy van Duurling, Directeur Inkoop & ICT bij Vebego: “In 2012 hebben we een start gemaakt met centrale inkoop. Terugkijken op de afgelopen jaren blijkt dat het bundelen van krachten succesvol is geweest.  We realiseerden ons dat we iets waardevols in handen hebben, als we deze lijn ook doortrekken op het  gebied van huisvesting. Bovendien, laat Vebego als facilitaire dienstverlener uiteraard graag haar professionele diensten zien.” Monique van Rooij, Contractmanager Vebego Inkoop: “We maakten een start met het thema (strategische) huisvesting op de agenda van de organisatie te zetten. En omdat juist in die tijd één van onze bedrijven de behoefte had om hun huisvesting anders invulling te geven, raakte de zaak in een stroomversnelling.“ Elroy: “Precies in die periode werd ik benaderd door Kantoor vol Energie. Hun verhaal paste helemaal in ons plaatje. Alleen vroeg ik me af: wat hebben wij daar nu te brengen? De andere MVO-koplopers zijn strategisch bezig met huisvesten. Wij beginnen net!”

Vebego, Elroy en Monique

Dan kun je het dus ook in één keer goed doen…

“Dat klopt”, beaamt Elroy. “Wat we nu ervaren, daar móeten we wat mee. Energieneutrale huisvesting als ‘stip aan de horizon’? Dat vind ik een te softe benadering. Ik denk dat het een hard streven moet zijn, dat we echt toe moeten werken naar de ambitie om E=0 toe te passen. Dat verlangen onze klanten ook van ons net zoals wij dat ook verlangen van onze partners. Toen Monique de opdracht kreeg een rol te vervullen binnen het herhuisvestingvraagstuk, heb ik haar dan ook meteen gevraagd aan te sluiten in het Koploperprogramma.”

Elke stap die je zet op het gebied van huisvesting is in de richting van E=0?

“Wat ons betreft moet dát de ambitie zijn. E=0 is voor ons een belangrijk thema”, zegt Monique. “Zaken als productiviteit, duurzaamheid en gezondheid, maar ook het verbinden van onze bedrijven hangen daar weer nauw mee samen.” Elroy vult aan: “De vragen die  meestal als eerste worden gesteld, gaan altijd over terugverdienen van investeringen: als we zonnecollectoren op het dak leggen, verdienen die zich dan terug? Maar het gaat om veel meer dan de besteding die je doet. Het raakt je volledige bedrijfsvoering. Daarom was ik zo enthousiast toen ik in het Koploperprogramma zag dat je aan E=0 ook zaken als productie en gezondheid kunt koppelen. In harde cijfers! Daar heeft iedere organisatie behoefte aan. Je moet de baten kunnen kwantificeren. Het is de lange termijn-gedachte die hier geldt, één van de pijlers van Vebego.”

Hoe concreet is nu voor jullie een energieneutrale huisvestingsvraag?

Monique: “Heel concreet. Omdat we alles wat we in het Koploperprogramma meekrijgen, kunnen koppelen aan onze eigen praktijk. Ik zie allerlei mogelijkheden om onze huisvestingsvraag op een andere manier in de markt te zetten – zodat de markt verder het werk kan doen. Energieneutraliteit is daarin een volkomen logisch uitgangspunt, dat als een rode draad door die vraag heen loopt. Het zou niet logisch zijn als we het niet zouden vragen.”
Elroy: “Kijk naar de marktontwikkeling rond duurzaamheid. Onze klanten vragen het ons, wij vragen het onze leveranciers… Het gaat steeds verder de keten in. Dus is het vanzelfsprekend dat een organisatie die duurzaamheid als speerpunt heeft benoemd, zo veel mogelijk E=0 nastreeft.”

Vindt jullie achterban dat ook zo vanzelfsprekend?

“We hebben inmiddels een aantal mensen weten te enthousiasmeren, en ik kan je vertellen: dat worden er steeds meer,” antwoordt Monique. “Dat is ook niet zo moeilijk, want duurzaamheid zit ons in de genen. Al moeten we natuurlijk wel goed uitleggen wat dat nu precies inhoudt, dat E=O.” Elroy: “We doen het step by step .. Ons streven is om de beleving en inspiratie die wij de afgelopen maanden hebben opgedaan, uiteindelijk te brengen naar de organisatie. En onze ervaring is dat het  zomaar eens  heel snel kan gaan.” Monique: “Ja. We hebben in eerste instantie een bedrijf als vertrekpunt genomen. Maar het huisvestingsvraagstuk leeft breder.”

Wat verwacht je nog van Kantoor vol Energie, de komende periode?

Monique van Rooij: “Zij gaan  ons voor een deel helpen bij de uitvraag en het proces, daar zijn we heel blij mee. We hopen nog een tijdje gebruik te kunnen maken van hun expertise. Wij zijn onder de indruk van de wijze waarop Kantoor vol Energie zich betrekt bij ons en bij dit geheel. Tijd vrijmaken, investeren, kennis delen… En tegelijkertijd ons de kans bieden om andere partijen te ontmoeten die met hetzelfde thema bezig zijn. Uniek.” Elroy van Duurling: “Mee eens. Ik ben ook heel benieuwd naar de ontwikkelingen bij de andere deelnemers in het Koploperprogramma. We zitten natuurlijk in verschillende fases en benaderen E=0 allemaal vanuit ons eigen perspectief. Daarin kunnen we elkaar nog meer raken en vinden. Dat betekent dat we als Koplopers ook meer bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Misschien is dat een thema voor de vervolgsessies: waar staan we en hoe kunnen we elkaar versterken? Als we in staat zijn bij elkaar te blijven en de filosofie daadwerkelijk uit kunnen dragen naar de markt, dan stimuleren wij die markt om erin mee te gaan. En daar gaat het om. Dat we de markt veranderen.”

Aan het MVO Koploperprogramma nemen zeven aansprekende corporates deel: USG People, ANWB, PWC, ATOS, BDO, Vebego en TNO. Organisaties die de belangrijke rol op zich nemen van wegbereider naar de transitie naar een kantorenwereld waar comfortabel, productief en energieneutraal de nieuwe norm vormen. De koplopers zijn nu een half jaar met elkaar onderweg. Tijd voor een reeks ‘kijkjes in de keuken’. Wat maken de deelnemers mee en hoe staan ze ervoor? In deze aflevering: Vebego.