FLEVOGEBOUW, ZWOLLE

Over het project

Het Flevogebouw in Zwolle dateert uit 1897 en werd gebouwd als ambachtsschool. Later was het Flevogebouw door onder meer rijks- en gemeentelijke diensten in gebruik. Bemog Projectontwikkeling wilde na de aankoop  het gebouw verbouwen tot een luxe appartementencomplex. Door het instorten van de woningmarkt besloot Bemog het pand zélf in gebruik te nemen. Uitgangspunt daarbij was wel het realiseren van een energieneutraal kantoor in een gemeentelijk monument van ruim een eeuw oud.

Type
MONUMENT
Bouwjaar
1897
Omvang
2000 M2 BVO

Ambitie 61 % REDUCTIE

Betrokkenen

EIGENAAR EN GEBRUIKER
BEMOG PROJECTONTWIKKELING BV
‘Het experiment Flevogebouw kan als inspiratie dienen voor vele oude monumentale gebouwen in Nederland die nog wachten op een herbestemming.‘
INSTALLATIEADVIES
SEINEN ENERGY SOLUTIONS
‘Een grote energiesprong zal zorgen voor meer financiële rust bij bedrijven en bewoners en de CO2-uitstoot wordt aanzienlijk minder.’
AANNEMER
NIKKELS BOUWBEDRIJF BV
‘Dit project biedt de kans om het traditionele bouwproces te doorbreken en samen met de architect en installateurs een fundamentele vernieuwing in de nieuwbouw en realisatie, zowel qua techniek als proces, te realiseren.’
INSTALLATEUR
BRENORM INSTALLATIEGROEP BV
‘Het toepassen van duurzame energiebronnen moet voorop komen te staan en daarmee een andere benadering van installeren en ontwikkelen van nieuwe technieken. Dit project biedt die uitdaging.’

Bijzonderheden

Aan het aanzicht van de gevels mocht niets worden veranderd; vandaar dat aan de binnenzijde een isolatiepakket is aangebracht. Ook de oorspronkelijke kozijnen en de hoge ramen moesten intact blijven, terwijl juist daar eisen golden ten aanzien van thermische isolatie en in sommige gevallen brandwering. De enige mogelijkheid om aan alle voorwaarden te voldoen was het toepassen van isolerende en brandwerende achterzetramen. Dit laatste dan wel in zeer grote afmetingen en zo min mogelijk opvallend.

Dit is een project in het kader van de regeling Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal van Energiesprong.

Terug naar het overzicht

VIDEO