PILOT
Fumo Leeuwarden
 
Visie & Motivatie

Gefaseerd naar een duurzaamheid

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen van het vastgoed levert naast energiebesparingen en CO2-uitstoot afnamen ook een bijdrage aan het maatschappelijk voorbeeld richting burgers en bedrijven. Het FUMO-gebouw te Grou is hierin het eerste pilotproject waar Energieneutraliteit gaat worden gerealiseerd. Naast de ambitie Energieneutraliteit streven beide partijen naar een gezonder binnenklimaat, verbetering van het imago en het circulair inzetten van materialen en producten.

Project informatie

Renovatie naar energieneutraal

Het FUMO-gebouw is gelegen aan de J.W. de Visserwei te Grou en is gebouwd in 1978 en heeft verschillende verdiepingshoogtes. Het gebouw heeft gedeeltelijke renovaties gehad met een diversiteit aan materialen. Met een bruto vloeroppervlak van circa 3.300m² en een energielabel C kunnen er veel stappen worden gezet.

De opgave is om het FUMO-gebouw energieneutraal te renoveren met de ambitie om een gezonder binnenklimaat, verbetering van het imago en circulair gebruik van materialen te realiseren. Naast het ontwerp en uitvoering van de renovatie wordt de inschrijvende dienst gevraagd om gedurende een periode van 15 jaar het onderhoud te verzorgen. Het is aan de inschrijver om maximaal in te zetten op innovatie, flexibiliteit en adaptiviteit.

FACTS

Grou

3.300 m2

Bouwjaar 1978

Energielabel C

AMBITIES

Energieneutraal

Toekomstgericht

Flexibel

PROJECT STATUS

Op dit moment vindt, na de gehouden marktverkenning, de afstemming plaats tussen eigenaar (Gemeente Leeuwarden) en gebruiker (FUMO) inzake de wederzijdse afspraken en ambitieniveau voor deelname aan de aanbestedingsprocedure van Kantoor vol Energie.
De besluitvormingsstukken liggen nu ter tafel van FUMO ter besluitvorming en goedkeuring.
Er is nog geen definitieve datum voorhanden voor de start van de aanbestedingsprocedure.