Gevraagd: Excellent Expertteam
24 december 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

gevraagdplaatje

Innovatieprogramma Energiesprong zoekt een multidisciplinair team van excellente, gepassioneerde professionals om de transitie naar energieneutrale kantoren te versnellen.

Wat maakt het Expertteam excellent?

–        Diversiteit & Synergie

–        Netwerk en bereik

–        Kwaliteit en inhoud

–        Aanpak en toekomstperspectief voor opschaling en borging in de markt

–        Mate van bereidheid en potentie om innovaties in de eigen organisatie te implementeren

–        Volledigheid

–        Visie op het totale proces, inbreng en  suggesties om tot transitie en opschaling te komen

–        Het eigen vermogen van het team om buiten de gebaande paden tot innovatieve oplossingen te komen

–        Enthousiasme, motivatie en bevlogenheid

–        In staat zijn de gevraagde deliverables op tijd te realiseren.

Wat moet het excellente Expertteam leveren?

Met diverse toonaangevende partijen werken we aan de realisatie van de ambitie om tot een energieneutrale business case en overeenstemming daarover met marktpartijen te komen: CBRE Global Investors, Berkenrode Vastgoed, Lentis, PWC, Chalet Groep, Anker Verzekeringen, Plas Bossinade Advocaten, gemeente Groningen, Natuurmonumenten, ANWB etc.

In 2014 stevenen we af op minimaal 15 cases, waarbij het gehele proces van de value case van de gebruiker en een geschikt huuraanbod van de eigenaren tot en met overeenstemming over een geschikt aanbod van coalities in de markt doorlopen wordt.

De opgaves worden volledig geïntegreerd in de projecten binnen het kantorenprogramma Kantoor vol Energie van Energiesprong. Het Excellente Expertteam biedt ondersteuning aan de gebruikers en eigenaren van kantoren en andere betrokkenen, om zo aan de hand van de praktijk gevalideerde en geaccepteerde oplossingen te ontwikkelen.

De deliverables die gevraagd worden zijn:

  1. Een model om de value case voor gebruikers te bepalen, op basis waarvan de gebruikers hun nieuwe, energieneutrale huisvestingsvraag kunnen formuleren.
  2. Een systematiek / model voor de taxatiewaarde van energieneutrale kantoren op basis van een gegarandeerde performance, die aansluit bij de value case van de gebruikers en geaccepteerd wordt door instituten, banken en beleggers. De meerwaarde van comfortabele, gezonde en energieneutrale kantoren moet daarbij expliciet gemaakt worden.
  3. Een model huurovereenkomst op basis van de value case van de gebruiker inclusief gegarandeerde performance en energieneutraliteit, die geaccepteerd wordt door instituten, koepelorganisaties en branche- en belangenverenigingen van gebruikers en eigenaren.
  4. Een effectieve en eenduidige uitvraagprocedure en beoordelingssystematiek voor eigenaren om een kantoorrenovatie naar energieneutraal te starten.
  5. Een routekaart voor kantoorrenovaties naar energieneutraal, waaruit tevens op objectieve wijze het resterend verduurzamingspotentieel van een kantoor af te leiden is.
  6. Een tool om de verwachte performance van de huisvesting na de renovatie op een betrouwbare manier vooraf inzichtelijk te maken.

Wat wordt het Excellente Expertteam geboden?

Een kans om binnen het dynamische krachtenveld samen te werken met toonaangevende koplopers en innovaties richting energieneutraal vorm te geven, te implementeren en verankeren. Het budget voor de integrale opdracht bedraagt €120.000,- excl. BTW.

Planning

De uitvoering van de opdracht vindt plaats gedurende de periode van februari 2014 tot het einde van 2014. Ten behoeve van de projecten die lopen binnen het programma moeten tussentijdse resultaten geleverd worden, zodat continue toetsing, aanpassing en verbetering mogelijk is. Vanaf 1 mei 2014 moeten de eerste integrale uitvragen aan de markt worden gedaan. De projecten bevinden zich niet allemaal in de zelfde fase. Ervaringen uit projecten die voorop lopen worden meegenomen naar de andere projecten. De doorlooptijd van de opdracht zal zo goed als heel 2014 bestrijken.

Alle onderdelen worden uiterlijk eind 2014 opgeleverd. Alle resultaten worden openbaar gemaakt en mogen door het Excellente Expertteam, door de markt en door Energiesprong ingezet en gebruikt worden.

Meld je uiterlijk 13 januari aan

Vorm jij samen met andere professionals het Excellente Expertteam waar wij op wachten? Meld je (voorlopige) team dan per e-mail aan bij Eelco Ouwerkerk, manager kantoren van Energiesprong. Eelco.ouwerkerk@platform31.nl

Graag van het hele team de voor- en achternaam van de mensen, hun specialiteit en bedrijfsnaam vermelden. Geef ook aan met welke personen je naar de informatiemiddag op 16 januari komt.

Reserveer deze data!

Informatiemiddag 16 januari

Locatie: MAMMONI, Utrecht, Mariaplaats 14 (let op er zijn twee locaties MAMMONI, de bijeenkomst is op Mariaplaats 14)

Inloop vanaf 12.30 uur
Start 13.00 uur
Einde 15.30 uur
Afsluitend is er een borrel

Op deze middag informatiemiddag is er gelegenheid voor open en plenair overleg, zodat we wederzijds een goed beeld krijgen van elkaars verwachtingen.

Op 29 januari 2014 worden alle aangemelde Excellente Expertteams uitgenodigd om hun plan en hun aanbod te presenteren.

Uiterlijk 6 februari 2014 zal Energiesprong één Excellent Expertteam selecteren voor verder overleg, om de vraag en het aanbod af te stemmen en om tot opdrachtverlening te komen. We streven naar een definitieve opdrachtverstrekking medio februari 2014.

Lees en download hier de volledige tekst van deze uitvraag