Het geheim van energietransitie
6 juli 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wanneer ben jij voor het laatst gecoacht?
door Wytze Kuijper | aanjager Kantoor vol Energie

Kantoor vol Energie staat voor een landelijke beweging naar energieneutrale kantoorrenovaties. We jagen aan, faciliteren en nemen belemmeringen weg. We brengen eigenaren en gebruikers samen om te werken aan een gemeenschappelijke doel: een nieuwe standaard voor kantoorrenovatie, die kansen en meerwaarde biedt voor alle belanghouders. In alle programmalijnen van Energiesprong zien we dat transitie vraagt om een nieuwe businesscase, gebaseerd op een ander proces van vraag en aanbod en een andere manier van samenwerken. In het programma van Kantoor vol Energie zetten we nu grote stappen om de vraagkant in beweging te zetten, zodat de voedingsbodem ontstaat voor een ander aanbod en een nieuwe businesscase.

Het ontstaan van de ValueCase
Na negen maanden van dialoog en verkenning stelden we onomstotelijk vast: Energieneutraal renoveren levert meer op! Huisvesting transformeert voor de gebruiker van kostenpost tot bedrijfsmiddel. Samen met ANWB, USGPeople, Vebego, ATOS, BDO, PWC en TNO verkenden we de weg die leidde tot een ValueCase die nodig is om een nieuwe businesscase te vormen.

De volgende stap is dat we die ValueCase nu ook daadwerkelijk inzetten bij andere partijen, die energieneutraal als harde voorwaarde willen stellen in hun huisvestingsopgave. Zij zijn inmiddels aan de slag binnen Kantoor vol Energie om hun eigen ValueCase te bepalen. Op basis daarvan willen ze hun huisvesting laten renoveren naar energieneutraal.

Inspiratiespel
Met een aantal van deze partijen speelden we al het Kantoor vol Energie Inspiratiespel. Een methodiek die inzicht verschaft in wat iedere belangenhouder wil bereiken met energieneutrale huisvesting. Het inspiratiespel bestaat uit verschillende kaarten die aanzetten tot dialoog en tot uitwisseling van zienswijzen. Gedurende het spel krijgen de spelers inzicht in wat hen en hun organisatie beweegt – en waaróm ze eigenlijk aan tafel zitten.

De uitkomst van het Inspiratiespel (afbeelding 1) brengt helder in kaart waar eigenbelang en gezamenlijk belang samenkomen. Wat zijn de waarde-drijvers van de organisatie: kostenreductie, risico beheersen, bieden van flexibiliteit, productiviteit verhogen, cultuur veranderen, imago verbeteren, of (vastgoed)waarde creëren? Hoe kijkt het projectteam (blauw) naar de opgave en hoe staat het management (rood) erin?

spindiagram
Afbeelding 1

Baten en baathouders
Door waarde-drijvers te benoemen, komen alle voordelen (baten) van energieneutrale huisvesting aan de orde en wordt zichtbaar wie de baathouders in de organisatie zijn (afbeelding 2).
Tijdens het spel benoemen de deelnemers zelf haarscherp de gevoelige punten, personen en processen. Individuele en soms tegenstrijdige belangen kunnen het verhaal complex maken, maar er ontstaat veel energie als de deelnemers nieuwe perspectieven en baten ontdekken. En zo fungeert het spel als coach.

De inzichten die ontstaan, zijn nodig om in een volgende fase de benoemde baten ook echt te kwantificeren in opbrengsten. Dat is de laatste stap naar de ValueCase, die de input is voor hun vraag en voor de nieuwe businesscase voor energieneutrale kantoorrenovaties. Een businesscase die perspectief biedt voor gebruikers, eigenaren en marktpartijen. Zij moeten allemaal tegelijk in beweging komen en dat gebeurt alleen als er voor iedereen wat te halen is.

diagram
Afbeelding 2

Wat houdt je tegen?
Het is nog niet vanzelfsprekend om te vragen om gezonde, comfortabele en energieneutrale huisvesting. Je zou zeggen: waarom niet? Zijn de belemmeringen wetsmatig, beleidsmatig, markttechnisch? Of is het de vanzelfsprekende reflex om te handelen vanuit bestaande systemen? Hebben we simpelweg een duw nodig om te beseffen waar energieneutrale huisvesting allemaal aan bijdraagt… of een aha-erlebnis tijdens een spel?

Het kan zo maar. Met elkaar aan tafel zitten en het Inspiratiespel spelen. Als eerste, effectieve stap naar energieneutrale huisvesting.

De deelnemers kijken er nu naar uit om van de ValueCase een echte businesscase te maken. Dat maakt één dag dus al mogelijk. En achteraf begrijpen de deelnemers dan ook de openingszin tijdens de start van de Kantoor vol Energie Academie: “Wanneer ben jij voor het laatst gecoacht?”

Wil jij ook energieneutrale huisvesting die meer oplevert?

Neem dan contact op met Wytze Kuijper. Voor een ander gesprek.
T: 06 22968568 @:wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl