Het kan als je het wilt!
4 juni 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energieneutraal, een woord wat bij iedereen gelijk wel iets oproept. Zowel vragen als ideeën. Sommigen zeggen dat energieneutraal niet kan en anderen laten zien dat energieleverend al de standaard is. Hoe kan het dat mensen zo verschillend naar de opgave kijken?  Hoe creëer je een gemeenschappelijk vertrekpunt van een samengestelde huisvestingsopgave? De Kantoor vol Energie Survey biedt uitkomst.

Vanuit het programma Energiesprong | Kantoor vol Energie van Platform31 is 2 jaar geleden de zoektocht begonnen naar het startpunt van de verduurzaming van de bestaande kantoren voorraad. Met de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan, is het startpunt duidelijk geworden. Je moet eerst de thermometer in je organisatie steken om alle stakeholders te laten aangeven hoe ze de organisatie nu zien en wat het ambitieuze toekomstbeeld is als het gaat om de kernwaarden van de organisatie m.b.t. het huisvestingsvraagstuk.

Kennis zit ons niet in de weg, het niet weten laten we onbenut!
Hoeveel procent van alle kennis die er op de hele wereld beschikbaar is ‘weet’ je als individu? Een ieder die je dat vraagt ziet zijn ‘kennis’, los van opleiding en status, als een zeer minimaal percentage. Op de vraag wat ‘denk je te weten’ wordt een veel hoger percentage geantwoord dan wat je werkelijk ‘weet’! Dat wat waarvan we ‘weten dat we het niet weten’ ligt hier vaak tussen in. Het grootste deel beslaat ‘dat wat we niet weten, dat we het niet weten’! En met dat we zo nieuwsgierig  zijn om onze kennis te vergroten, blijkt dat gaandeweg procentueel dat ‘wat we weten’ kleiner wordt en dat ‘wat we niet weten, dat we het niet weten’ groter. Om tot uitvoer te komen van een hoge ambitie is het dus zaak te vragen om wat je wil bereiken en niet te vragen naar wat je al weet (bestek).

plaatjewytze

I don’t know – from Sarah Kesher

Survey: Inzicht en ambitie als startpunt
Beheersbaarheid is het virus wat beslag heeft gelegd op ons organiseren en denken. En dat wordt vaak aangestuurd vanuit dat ‘wat we weten of denken te weten’ Maar met het stellen van een aantal vragen wat goede huisvesting voor je organisatie kan betekenen ontstaat een waslijst aan nieuwe inzichten. Er zijn namelijk volop kansen voor je organisatie, die het verschil kunnen gaan maken als je vraagt wat de ambitie is en hoe belangrijk je de huisvesting gerelateerde onderwerpen vindt.

Babylonische spraakverwarring
Om de verschillen en de overeenkomsten in kaart te brengen is er een survey opgesteld die op basis van 30 vragen in kaart brengt hoe je er als individu de organisatie ziet en hoe je vindt dat de toekomst eruit moet zien. Omdat je het huisvestingsvraagstuk met de survey in een bredere context kan plaatsen ervaar je de belangen (van o.a. HR, Branding, FM, CSR, Financiën, inkoop) en de kansen wat goede huisvesting voor de organisatie als geheel kan betekenen. Hier kun je de survey* zelf invullen.

We kunnen veel sneller omschakelen dan we denken als we waarden, ambities en doelen benoemen en blijven najagen. De survey laat zien waar de willenschap zit bij ieder van de verschillende stakeholders en daarmee vormt het een prachtig startpunt voor dialoog.

* Als je de survey breder in de organisatie wil uitzetten, bij het management, of bij medewerkers dan maken we hiervoor een eigen account aan en kan je samen met het team van Kantoor vol Energie de inzichten omzetten in een proces van aanpak. Neem hiervoor contact op met Wytze Kuijper – Aanjager Kantoor vol Energie – wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl of bel 0622.968568.