Hoe kan een bedrijventerrein optimaal samenwerken op energiegebied?
25 oktober 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerking op dit gebied gebeurt tegenwoordig vaker. Dat is ook verstandig, want duurzame energieopwekking is efficiënter en in bepaalde gevallen alleen mogelijk in samenwerking met de ‘buren’. Ook komt het voor dat energie gewoon voorhanden is, maar helemaal niet wordt gebruikt omdat het een restproduct is.

Voorbeelden van gezamenlijke energieopwekking

 • Warmte-koudeopslag (WKO)
  Met reservoirs in de bodem waar warm en/of koud water wordt opgeslagen, waarbij één systeem kostenbesparend en technisch beter realiseerbaar is dan meerdere kleine systemen.
 • Een gezamenlijke windmolen
  Eén omvangrijke windmolen is efficiënter dan meerdere kleine, alleen al door de hoogte en het niet ‘uit de wind zetten’ van elkaars molens.
 • Gebruik van restwarmte
  Denk aan datacenters en bedrijven in de voedselproductie met een warmteoverschot en nabijgelegen kantoren met – in de winter – een sterke warmtevraag.
 • Het plaatsen van zonnecellen op grote daken
  Misschien ligt in de buurt van een kantorenpark wel een groot logistiek centrum.

Samenwerking biedt legio kansen, omdat die vaak verder gaat dan alleen energievoorziening. Bedrijventerreinen waar collectiviteit heerst, worden vaak beter onderhouden, zijn veiliger en zijn daardoor prettiger om te verblijven.

BIZ

Dit leidt weer tot minder collectieve leegstand. Financieel en contractueel moeten er uiteraard zaken geregeld worden. Dit kan in de vorm van gezamenlijk parkmanagement, maar de laatste tijd komen er steeds meer voorbeelden van succesvol werkende bedrijveninvesteringszones (BIZ). In zo’n BIZ spreek je bij meerderheid af dat er geld in een gemeenschappelijk fonds wordt aangewend voor het verbeteren van het bedrijventerrein. Gezamenlijke energieopwekking binnen een BIZ is het onderzoeken waard.

ESCo

Ook een interessante variant is die waarbij bijvoorbeeld een WKO door een derde partij wordt gerealiseerd en geëxploiteerd, waar verschillende bedrijven of panden op aangesloten zijn. Deze Energy Service Companies (ESCo’s) leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief financiering van de benodigde investering. (Zie ook ‘Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw – Makkelijk besparen in een moeilijke markt’ van Builddesk, 2011). Al deze mogelijkheden zijn ooit ontstaan, omdat een paar partijen daar het initiatief toe namen. Uit het eerste gesprek met je buren over dit onderwerp kan echt veel voortkomen!

Voorbeeld: Maaldrift II Wassenaar

Dat duurzame samenwerking loont, illustreren we aan de hand van de situatie op bedrijventerrein Maaldrift II te Wassenaar. Op dit bedrijventerrein van 6,2 hectare is een collectief energiesysteem opgezet, op basis van warmtepompen, absorptiekoeling, lage temperatuurverwarming, een warmtewiel en zonnecellen. Kenmerkend voor dit terrein is dat niet uitsluitend naar de techniek is gekeken, maar vooral ook naar leefomgeving en ecologie.

Er is veel aandacht voor groene zones en waterpartijen en het regenwater infiltreert in de bodem via geperforeerde regenpijpen onder de groenstroken. Milieuvriendelijke oevers voor de waterpartijen zorgen voor een mooie overgang van plas- naar drasgebied. De gebouwen werken als een geluidsscherm voor de omgeving.

Duurzaamheid in brede zin dus!