Hoe maak je zichtbaar dat een kantoorpand energieneutraal is?
3 oktober 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn waarden die vaak gekoppeld zijn aan de MVO-doelstellingen van je bedrijf of organisatie. De vraag lost zichzelf op wanneer het gebouw de staat van energieneutraliteit steeds meer benadert, aangezien de maatregelen die dienen te worden genomen om die doelstelling te bereiken zeer drastisch zijn en daardoor vaak expliciet zichtbaar zijn aan de buitenkant.

Zichtbare installaties

Intelligente gebouwen vallen op door het gebruik van daglicht, door een efficiënte positionering ten opzichte van de zon en door de aanwezigheid van zonnepanelen. Wat bijdraagt aan de bewustwording van het verblijf in een energieneutraal pand is de zichtbaarheid van installaties, zoals warmtepompen en een bio-WKK. Door deze eigen energieopwekking krijgen deze gebouwen iets industrieels.

MVO

Energieneutraliteit heeft veelal twee drijfveren: een financiële en een maatschappelijke. Bij die maatschappelijke drijfveren passen vaak ook aspecten als milieubewustheid, comfort en gezondheid van mensen en het verantwoord omgaan met je omgeving (duurzaamheid is hiervoor een veel gebruikte verzamelnaam). Bedrijven met en hoog MVO-ambitieniveau zijn direct te herkennen aan hun huisvesting. Materiaalkeuze, een prettige, vaak vriendelijke werkomgeving en ook het beperken van overlast in de omgeving en het stimuleren van biodiversiteit zijn zaken die opvallen.

Bron: Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie