“Energieneutraliteit moet de normaalste zaak van de wereld zijn!”
28 mei 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Mariëlle Wieman deed aan topsport, studeerde bedrijfskunde, was investment manager en is nu directeur van het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NeVaP). NeVaP is hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. De aangesloten leden zijn beleggers als Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Corio, Pensioenuitvoerder MN, Bouwfonds Investment Management, vastgoedmanagers als WPM, Jones Lang LaSalle, DTZ en CBRE en corporate real estate. Maar ook corporaties, adviesbureaus, brancheorganisaties, hogescholen en universiteiten. 

Wieman2

“Mijn visie op energieneutraliteit? Just do it.”

Waarom verbindt NeVaP zich aan Kantoor vol Energie?
“We passen bij elkaar. Toen ik werd gevraagd om in de jury te gaan zitten die het Excellent Expertteam* selecteerde, kreeg ik meteen te horen dat er meer bij kwam kijken. Juist dát maakte dat ik het wilde doen. Kantoor vol Energie – en ook Energiesprong en Platform 31 – zijn net zoals NeVaP aanjagers. Aanjagers in innovatie. Daarom verbind ik NeVaP en mijzelf heel graag aan dit initiatief én dit gedachtengoed.”

Wat beteken jij persoonlijk voor de transitie?
Het is mijn passie om mensen duurzaam met elkaar te verbinden, zodat ze ook samen ergens naartoe gaan werken en over hun individuele belangen heen kijken. Mijn kracht is het om mensen bij elkaar te brengen, ook op hoog niveau. Daar krijg ik energie van en ik hoop dat ik Kantoor vol Energie daarmee verder breng. Duurzaamheid is niet voor niets een van de kernthema’s van NeVaP. Op het moment dat er daadwerkelijk projecten vanuit Kantoor vol Energie gerealiseerd worden, kan ik ons platform inzetten om daar ruchtbaarheid aan te geven en energieneutraliteit nog hoger op de agenda te krijgen. Ik kom met veel koplopers in het vastgoed in aanraking. Als ik die bij elkaar kan brengen rond dit thema, dan zal ik dat zéker doen!”

Mogen wij je een autoriteit noemen?
“Ik sta wel in lijstjes. Behoor tot de 150 meest invloedrijke beslissers in het vastgoed, sta in de top 100 van beste netwerkers in het vastgoed. Daar doen we ons voordeel mee, om de innovatie in de sector aan te jagen.”

Waarom is de transitie naar energieneutrale kantoren belangrijk?
“Waarom dat belangrijk is? Omdat we samen op deze planeet leven. We moeten ervoor zorgen dat die in stand blijft en ook een leefbare plek blijft voor de generaties na ons. Niet alleen voor de mens overigens. Voor alle levende wezens. We nemen een groot risico met de aarde. De natuur geeft duidelijke signalen en daar is iedereen zich inmiddels wel van bewust. Ook op CEO-niveau. Misschien juist op dat niveau. Energieneutraliteit moet de normaalste zaak van de wereld worden! Dat kost tijd, dat weet ik. Maar die tijd begint wel te dringen.”

Wat verwacht je van Kantoor vol Energie?
“Ik verwacht veel te horen over alle projecten die nu in het hele land gaande zijn. Via de website, via de pers, in de vorm van films, artikelen, interviews… Ik verwacht dat Kantoor vol Energie succesverhalen maar ook de knelpunten in beeld kan brengen, zodat de stakeholders, waaronder onze leden, daar hun voordeel mee kunnen doen. Ze zouden dit hele proces op een dusdanig inspirerende manier in beeld moeten brengen, dat het aanjaagt. Maar er is meer nodig dan aanjagen. Kantoor vol Energie moet kennisoverdracht stimuleren, bijeenkomsten en paneldiscussies organiseren en veel, heel veel communiceren.”
Wieman1

Waarom gaat de transitie er komen?
“Technologisch is bijna alles al mogelijk … Bovendien worden de beschikbare oplossingen steeds goedkoper. En gelukkig is het bewustzijn er al bij veel organisaties. Bij koplopers die het verschil willen én ook kunnen maken, de kar kunnen trekken. Als zij blijven volharden en hun verhaal blijven vertellen via alle platforms die hun ter beschikking staan… Dan gaat het werken! Dat kan niet anders. Zeker nu er ook steeds meer duidelijkheid ontstaat omtrent de waardering van duurzame panden. Dat is een ontwikkeling waar we heel blij mee mogen zijn. Dus zou ik willen zeggen: doe het en vertel dat je het doet. Dat is ook mijn visie op energieneutraliteit. Just do it.”

* Het team van experts dat vaart zet achter de transitie naar energieneutrale kantoren in Nederland.

Gesprekken met Verbinders: De Verbinders zijn invloedrijke branche-, kennis- en koepelorganisaties binnen of ‘naast’ het vastgoed. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het speelveld van de stakeholders in de wereld van corporate real estate: partijen die aan de zijde staan van de eigenaren, de gebruikers en daar tussenin. Door zich te verbinden aan Kantoor vol Energie dragen ze bij aan draagvlak voor structurele veranderingen in het werkveld van hun leden. Kantoor vol Energie maakt een serie met Verbinders van Corenet, NeVaP, FMN, IVBN, MVO NL en RICS. Dit gesprek is het 2e uit de serie: Mariëlle Wieman van NeVaP.

Tekst: Teun Boumans, Fotografie: Ellis Regina