Interview: “Zonder economische prikkel geen transitie.”
16 juni 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Johan Buijs is bestuurder bij de IVBN, de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers in Nederland. Een branchevereniging op vastgoedgebied, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden en een platform biedt voor institutionele vastgoedbeleggers. IVBN werkt aan verdere professionalisering, integriteit, transparantie en innovatie van en in de Nederlandse vastgoedbeleggingssector. Leden van IVBN zijn (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De 30 leden exploiteren voor zo’n 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens ongeveer 50 miljard aan vastgoed in het buitenland.

JohanBuijs305x

Waarom is de transitie naar energieneutrale kantoren belangrijk?
“De transitie is belangrijk omdat de energiekosten van een pand in de gebruiksfase alleen nog maar stijgen. Die kosten vormen een steeds groter deel van de extra kosten per vierkante meter. Helaas lijkt de transitie ook niet belangrijk. Dat zit hem – ontluisterend genoeg – in het feit dat gebruikers amper interesse hebben om op energiezuinigheid te selecteren en ze er niet voor willen betalen. Natuurlijk zijn er corporates die duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda hebben staan. Maar dat zijn er in Nederland niet zo heel veel. Bij de bulk van de bedrijven staat duurzaamheid laag op de prioriteitenlijst. En dat geldt zeker voor energieneutraliteit.”

Kunnen jullie daar verschil in maken?
Bij IVBN vinden we dat we spaarzaam moeten omgaan met de resources die we hebben. Daar geloven wij in en dat willen we ook uitstralen. Bovendien laten we zien dat duurzaamheid uiteindelijk ook een economisch verschil gaat maken. Neem een organisatie als de Rijksgebouwendienst. Die huurt alleen nog kantoren met een bepaald energielabel. Een aantal grote corporates zal zich hierbij zeker aansluiten.
Maar de échte uitdaging zit hem juist in die grote groep kleinere bedrijven. Daar gaat het om de financiële prikkel. Daar moet je laten zien dat het verstandig is om te focussen op die energiecomponent. Want zo kunnen ze de bedrijfslasten naar beneden brengen.”

JohanBuijs427x

De enige echte drive is een economische?
“Niet de enige. Wel degene die het verschil maakt. Je moet steeds blijven zoeken naar een verdienmodel. Als ik kijk naar onze achterban: eigenaren zijn best bereid te investeren in energiezuinige toepassingen – ook al duurt het een jaar of acht voor ze die investering terugverdienen – als hun gebouwen daarmee aantrekkelijk worden, doordat ze per vierkante meter minder kosten met zich meebrengen. Maar dat moet je dan wel aan kunnen tonen. Een energielabel doet dat onvoldoende. Dat is vooral een indicatie van de mogelijkheden binnen een gebouw. Het gaat erom hoe het zich in de praktijk gedraagt en vooral: hoe de gebruikers ermee omgaan.”

Wat ga je persoonlijk betekenen voor de transitie?
“Dat weet ik nog niet precies. Als ik zie en ervaar dat in dit netwerk daadwerkelijk iets bij elkaar komt dat verschil kan maken en de boel in beweging kan zetten, zal ik automatisch meer mee gaan doen. Wat daarbij kan helpen is dat wij een grote groep eigenaren enthousiast kunnen krijgen voor de initiatieven die hier uitrollen. Dat zou mijn rol moeten zijn. Want als het verhaal goed is, dan ben ik ervan overtuigd dat we onze achterban meekrijgen.”

Wat moet Kantoor vol Energie doen, dit jaar?
“Ik zou graag concrete afspraken zien met een heldere, harde doelstelling, zoals de Stroomversnelling. Daarvoor moet je partijen bij elkaar brengen die met elkaar in balans zijn en ook allemaal hun steentje bijdragen. En die er ook allemaal profijt van hebben, want zonder financiële prikkel komt die transitie er niet. Bovendien heb je vanuit de allerhoogste niveaus support nodig. Als je geen tijd, geld en support krijgt, kun je nóg zo gedreven zijn, maar dan gebeurt er niets.”

Waarom slaagt de transitie naar energieneutrale kantoren wél?
“Omdat er een economische noodzaak is. De kantorenmarkt is zo overbevolkt, dat uit het verhuren niet meer voldoende rendement gehaald wordt. En daar heb je die prikkel weer. Energie opwekken met je kantoor zou dan een mooi alternatief kunnen zijn. Een groot aantal kantoren zou in de toekomst energieleverancier kunnen worden.”

De Verbinders zijn invloedrijke branche-, kennis- en koepelorganisaties binnen of ‘naast’ het vastgoed. Zij vertegenwoordigen een groot deel van het speelveld van de stakeholders in de wereld van corporate real estate: partijen die aan de zijde staan van de eigenaren, de gebruikers en daar tussenin. Door zich te verbinden aan Kantoor vol Energie dragen ze bij aan draagvlak voor structurele veranderingen in het werkveld van hun leden. Kantoor vol Energie maakt een serie met zes Verbinders: Jos Teunissen van CoreNet, Mariëlle Wieman van NeVaP, Maarten Vermeulen van RICS, Vincent le Noble van FMN, MVO NL. In dit gesprek: Johan Buijs van IVBN 

Tekst: Teun Boumans, Foto: Ellis Regina ©2014 kantoorvolenergie.nl