Inzicht & bewustwording
 

Door Inzicht & Bewustwording zult u zich gaan realiseren dat uw kantoorhuisvesting een fantastisch bedrijfsmiddel kan zijn om uw business te versterken. Het realiseren hiervan vraagt om een optimale Uitvraag & Matchmaking met marktpartijen. Door een open en transparante marktbenadering realiseert u samen met marktpartijen deze waardevolle kantoorhuisvesting, voor nu en voor de toekomst.  Dat wordt geborgd door structurele Samenwerking & Evaluatie met deze marktpartijen. Zij garanderen voor lange termijn de duurzame prestaties voor uw energieneutrale kantoor!

Op dit moment zijn er 3 belangrijke tools door het EET ontwikkeld waarmee aan het proces van Inzicht & Bewustwording  invulling wordt gegeven.

Inspiratie
 

Inspiratiekaarten
De inspiratiekaarten uit de inspiratiebox helpen u en de organisatie om een helder beeld te krijgen over welke waarden voor jullie wel en niet belangrijk zijn. Hoe verhouden uw persoonlijke waarden zich tot die van de organisatie? Op basis van drie stappen krijgen u en uw collega’s hier steeds scherper zicht op. U wordt zich daarnaast bewust van de relatie die uw werkomgeving heeft op het wel of niet ondersteunen van deze waarden en krijgt u inzicht in welke indicatoren van belang zijn om deze waarden in uw nieuwe werkomgeving naar voren te laten komen. Print de kaarten uit en volg de stappen.
Lees verder

Baten & baathouders
Kantoorhuisvesting is van strategisch belang voor de organisatie! Dit levert op meerdere fronten geld op. Betere marktpositie, hogere aantrekkingskracht op nieuw personeel, lager ziekteverzuim, ondersteuning van uw imago en ga zo maar door. Binnen de gehele organisatie moet de relevantie van waardevolle kantoorhuisvesting dan ook gedragen worden. Het baat- en baathoudersmodel helpt u bij het inzichtelijk maken welke baathouders er binnen de breedte van de organisatie zijn – en in welke opbrengsten (baten) de organisatie kan worden voorzien.
Lees verder

Indicatie
 

Wilt u een gedetailleerder inzicht hoe de verschillende waarden die u aan uw kantoorhuisvesting koppelt, zich ten opzichte van elkaar verhouden? En hoe u die waardeert en hoe de organisatie of het directieteam die waardeert? Doe dan deze survey. Op basis van 30 stellingen krijgt u een helder beeld op uw waardeprofiel. Het verschil wordt duidelijk gemaakt tussen uw huidige en uw gewenste waardeprofiel. Zo weet u waar uw focus ligt wanneer u uw initiële uitvraag aan de markt gaat opstellen in fase Uitvraag & Matchmaking.

Bent u door deze survey enthousiast en wilt u kunt de survey ook breder inzetten in uw gehele organisatie? Vraag dan bij ons uw persoonlijke inlogcode aan via: marjon.uyterlinde@platform31.nl


Naar Survey