Kantoor vol Energie komt naar uw provincie!
22 januari 2016
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

De Nederlandse Provincies hebben ambitieuze plannen om te investeren in de Energietransitie. Vanuit de kerntaken op ruimtelijke ordening, regionale economie, mobiliteit en milieu zal elke provincie bij dragen aan een transitie die de regionale economie versterkt en de afspraken in het Nationaal Energieakkoord na komt. Maar hoe gaat u hiermee concreet aan de slag? Wilt u samenwerken met de markt en andere overheden om dit daadwerkelijk te bereiken? Niet meer halfslachtig praten over verduurzaming, maar concrete stappen zetten? Wij helpen u met voorbeelden, tools en een innovatieve aanpak.

Alles begint bij uw ambitie, vanuit provincies staan deze er al, bijvoorbeeld energieneutraliteit in 2020 in Flevoland, alle woningen energieneutraal in Noord-Brabant in 2050 of 25% hernieuwbaar produceren in 2025 in Fryslân. Wilt u de ambities op het gebied van energietransitie van kantoren ook behalen? Wilt u in 2016 – 2017 een binnen uw provincie bijdragen aan het realiseren van energieneutrale kantoren? Als voorbeeld én om ervaring op te doen?  Wij nodigen u uit om met een kantoor of een gemeente uit uw provincie deel te nemen aan een pilot van Kantoor vol Energie. In totaal kunnen we tien deelnemers begeleiden. U kunt meedoen met een eigen of gemeentelijk kantoor, maar u kunt ook met ons samen werken om een geschikt kantoor van een andere eigenaar te zoeken in uw provinvie en uit te nodigen voor deelname.

Wie zijn wij?
Het programma Energiesprong | Kantoor vol Energie van Platform31 jaagt in opdracht van het ministerie van BZK de markt voor energieneutrale kantoorrenovaties aan. We boeken concrete successen en hebben een innovatieve aanpak met een aantal concrete tools. Een Kantoor vol Energie begint een begrip te worden. Het staat voor een kantoor dat gezond, comfortabel en energieneutraal is. Geen kostenpost, maar een waardevol bedrijfsmiddel. Het is de nieuwe norm.

Regiobijeenkomsten
Begin 2016 organiseren we op zes locaties in de provincies Overijssel, Noord-Holland, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland een regiobijeenkomst. Hier lichten we onze ondersteuning van de pilots en de kansen voor samenwerking en opschaling uitgebreid toe. U kunt zich hieronder direct inschrijven voor een van de bijeenkomsten. Ook eigenaren met een geschikt kantoor uit uw regio zijn van harte welkom!

Programma regiobijeenkomsten
12:00 Inloop en lunch
13:00 Welkom: Programma Kantoor Vol Energie
13:30 De groei naar succes: praktijkvoorbeelden
13:45 De Business Case voor De Nieuwe Norm
14:15 Koffie
14:45 Wat gaan we doen?
15:00 Innovatief aanbesteden: vraag/aanbod dialoog
15:30 Value Case
16:00 Discussie: opschaling na 2016
16:30 Afsluiting en vervolg
16:45 Borrel

Voor u?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor verantwoordelijken voor huisvesting en vastgoed. We denken aan beleggers, eigenaren, directies, facility management, vastgoedmanagement, MVO en inkoop. En natuurlijk betrokkenen bij gemeentelijk beleid rond kantoren in de bebouwde omgeving – stedelijke ontwikkeling (grondbeleid), duurzaamheid (klimaat en energie) en economie.

Details over de locatie en route sturen wij u toe met de bevestiging van deelname.

De regiobijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden, inschrijven is niet meer mogelijk.