Marktontmoeting voor energieneutrale renovatie FUMO-gebouw in Grou
27 oktober 2016
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energieneutraal, flexibel qua inrichting, comfortabel, gezond binnenklimaat, circulair en daarmee een voorbeeldfunctie in de gemeente Leeuwarden. Dat heeft de gemeente Leeuwarden voor ogen met het FUMO-gebouw aan de J.W. de Visserwei in Grou. Leeuwarden is daarom op zoek naar één partij of een consortium van partijen om de ambities mee te realiseren. Op maandag 14 november organiseren de gemeente Leeuwarden, FUMO, Antea Group en Kantoor vol Energie van 14.00 tot 17.30 uur een marktontmoeting voor het renoveren van het gebouw.

De gemeente Leeuwarden wil de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd gaan verduurzamen. Dit levert naast energiebesparingen en CO2-uitstootafname ook een bijdrage aan het maatschappelijk voorbeeld richting burgers en bedrijven. Het FUMO-gebouw in Grou vormt in dit kader het eerste pilotproject

Het FUMO-gebouw aan de J.W. de Visserwei dateert uit 1978 en heeft verschillende verdiepingshoogtes. Het gebouw heeft gedeeltelijke renovaties gehad met een diversiteit aan materialen. Met een bruto vloeroppervlak van circa 3.300m² en een energielabel C kunnen er veel stappen worden gezet. De huurder van het gebouw, de FUMO (De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân door het behandelen van vergunningen, het houden van toezicht bij bedrijven en het handhaven waar nodig.

De opdracht betreft de renovatie en het onderhoud van het FUMO-gebouw voor een periode van 15 jaar. Een tweede vraagstuk betreft het meegroeien en transformeren van het gebouw met veranderende behoeften, het activiteitgerelateerd werken (AGW) en mogelijk een uitbreiding van het aantal fte dat gehuisvest dient te worden in het gebouw als gevolg van uitbreiding van de taken van FUMO. Behalve de ambitie energieneutraliteit streven beide partijen naar een gezonder binnenklimaat, verbetering van het imago en het circulair    inzetten van materialen en producten.

Aanmelden

Tijdens de marktontmoeting wordt het complete project toegelicht. De bijeenkomst wordt met een borrel besloten. Aanmelden voor de marktontmoeting kan tot en met 11 november 12.00 uur. Stuur een e-mail naar andries.hogeveen@anteagroup.com met naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van ‘Deelname Marktontmoeting FUMO 14 november’.

Meer informatie over project en programma? Download hier de volledige uitnodiging of kijk op Tenderned.