MVO koplopers: op weg naar een nieuwe kijk op huisvesting
28 maart 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Donderdag 20 maart was de kennismakingsbijeenkomst van de MVO koplopers. Een verslag: 

De weg naar energieneutrale kantoren ligt vol vraagstukken. Die zijn lang niet altijd technologisch of energetisch van aard. Wat willen we met onze kantoren? Wat betekenen ze voor ons en onze omgeving en wat zouden ze kunnen betekenen? Vertegenwoordigers van zeven MVO-koplopers ontmoetten elkaar in een bijeenkomst, met als doel het vraagstuk rondom huisvesting opnieuw te definiëren. Over ambities, baten en baathouders.

Verschil maken
Op 20 maart 2014 verzamelt zich in de Observant in Amersfoort een selecte groep managers van zeven aansprekende bedrijven: USGPeople, ANWB, PWC, ATOS, BDO, VeBeGo en TNO. De aanwezigen zijn (mede) verantwoordelijk voor de vastgoedstrategie of het facility management binnen hun organisatie: mensen die verschil kunnen maken als het gaat om huisvestingvraagstukken. En dus ook in de transitie naar een kantorenwereld waar comfortabel, productief en energieneutraal de nieuwe norm vormen. De vraag is hoe we daar komen. Welke richting kiezen we als koplopergroep en vanuit welke visie maken we onze keuzes? En hoe beïnvloeden we onze omgeving?

Place to be
Gloedvolle betogen van dwarsdenker Glenn van de Burg (“Wanneer krijgen mensen de beste ideeën? Onder de douche. Niet op kantoor.”) en Phlip Boswinkel (“Hak de gebruiksduur van een gebouw in stukken en kijk wie voor welk deel verantwoordelijk is.”) moeten de toon zetten voor het vervolg. Het gaat om anders durven en wíllen denken. De aanwezigen zijn echter voorzichtig. Een brainstormrondje, waarin de aanwezigen de baten formuleren van een gezonde, energieneutrale werkomgeving, levert resultaten op als ‘meer arbeidsproductiviteit’, ‘kostenbesparing’ en ‘minder ziekteverzuim’. Enig aandringen brengt meer tot de verbeelding sprekende baten op, zoals creativiteit, innovatie en plezier. Het kantoor als place to be. De vraag is nu welke van die baten de aanwezigen daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. En of daar ‘laaghangend fruit’ bij is: resultaten die al vanaf morgen geboekt kunnen worden.

Voor wie
Een andere denkexercitie gaat over: voor wie doen we dit? Wie zijn de baathouders van een energieneutrale kantooromgeving en wie van hen is het belangrijkst? Shareholders, beleggers, bestuur, klanten, medewerkers, hun thuisfront?
Twee flapovers staan inmiddels boordevol kleurige post-its. Daar staan nog geen antwoorden op. Ze brengen het krachtenveld van belangen en belanghouders in beeld. En vormen zo de eerste input voor een nieuwe value case. Waarin huisvesting transformeert van kostenpost tot bijdrage. Bijdrage aan een onderneming, haar mensen en haar omgeving.
Als wegbereiders van die transformatie worden de koplopers de komende maanden ondersteund door het Excellente Expertteam van Kantoor vol Energie.  Bovendien krijgen de MVO-koplopers een procescoach toegewezen, die hen coacht bij het creëren van draagvlak en meewind in hun eigen onderneming en voor het uitwisselen van bevindingen en ervaringen tussen de koplopers onderling.

Meer informatie: Wytze Kuijper 06-22968568 | Kantoor vol energie – Energiesprong