Ronde tafels Kantoor vol Energie
4 juni 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

De transitie van bestaande kantoren naar gezond, comfortabel en energieneutraal is afhankelijk van veel factoren en veel stakeholders zullen gelijktijdig de juiste stappen in dezelfde richting moeten zetten. Het gaat niet over een beetje beter en anders doen, maar over de transitie van een systeem dat radicaal om moet. Daarom is het transitiepad dat Energiesprong bewandelt een multi-actor, multi-issue en synchroon proces. Alles en iedereen moet tegelijkertijd de zelfde kant op bewegen. Alleen dan heeft een transitie kans van slagen. Het startpunt van de transitie ligt bij de andere vraag van de eindgebruiker. Een energieneutrale huisvestingsvraag, die aantoonbaar aansluit bij hun primaire proces, leidt tot een andere kijk op techniek, investeringen, financiering, vastgoedwaarde, zekerheden en garanties, samenwerking, juridische zaken, etc.

De eerste ervaringen met een andere kijk op deze issues door verschillende actoren hebben we ervaren tijdens de ontmoetingen tussen vragers en aanbieders. Er hebben verschillende dialogen plaatsgevonden tussen de vragende programma deelnemers enerzijds en aanbiedende marktpartijen anderzijds. De aanbieders omarmen de andere vraag en zijn bereid om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe proposities met energieneutraal als uitgangspunt. Voor verschillende de vragende partijen geldt ondertussen dat zij intern ook een transitie doorlopen om anders met hun huisvestings- of vastgoedvraagstuk om te gaan. Dat proces is nog gaande, waarbij op alle niveaus in de organisatie, gelijktijdig drempels genomen moeten worden om een stevig fundament te leggen onder hun ambities. Wij verwachten dat meerdere vragers deze fase rond de zomer afronden, waarna hun definitieve, energieneutrale huisvestingsvraag gedeeld kan worden met de markt.

Ondertussen zijn er een aantal issues herkend, die generiek zijn voor alle opgaves. Kantoor vol Energie wil daarom vooruitlopend op de definitieve vraag de markt uitnodigen om voor de zomer enkele van deze issues te agenderen in drie ronde tafel bijeenkomsten.

  • De taxatiewaarde van gezonde, comfortabele en bovendien energieneutrale kantoren

Taxeren van vastgoed is sterk gericht op het waarderen van vaste cashflows en op het inschatten van risicoscenario’s. Vergelijkingsmateriaal uit het verleden is daarbij van belang als richtlijn en ter verificatie van de uitkomst. Hoe doe je dat wanneer de cashflow afhankelijk wordt van de gebouwprestaties en van de toegevoegde waarde voor het primaire proces van de eindgebruiker? Welke betekenis hebben taxaties uit het verleden nog, als het systeem van afrekenen per vierkante meter wordt ingewisseld voor een systeem dat afrekent op basis van prestaties?

  • Hospitality overeenkomst in plaats van een standaard verhuurcontract

Eindgebruikers zien huisvesting als bedrijfsmiddel en niet als kostenpost. Zoals alle bedrijfsmiddelen moet ook huisvesting een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen van de eindgebruiker. Hoe definieer je deze toegevoegde waarde, maak je deze meetbaar en gegarandeerd en hoe leg je deze vast in een overeenkomst? Het ROZ contract is daarvoor ongeschikt en een Green Lease overeenkomst lijkt ook niet de uitkomst.

  • Voorspelbaarheid en garanties op gebouwprestaties

Eén van meest gehoorde belemmeringen om te investeren in verduurzaming en in energiebesparing is de onzekerheid over de toekomstige opbrengsten. Door de inzet van de juiste techniek, gebruik van bestaande data, software en andere samenwerkingsvormen nemen de voorspelbaarheid en zekerheden toe. Welke beloftes kunnen de aanbieders doen aan de eindgebruikers en hoe krijgen zij zekerheid over de opbrengsten?

Er zijn meerdere actoren betrokken en de oplossingen en kansen kunnen alleen synchroon ontstaan. Ben jij out-sider, ervaringsdeskundige of game changer en wil je een bijdrage leveren aan de transitie van het systeem, meld je dan aan voor één van deze ronde tafels.

Meer informatie en de data van de ronde tafels vind je hier