PILOT
Royalhaskoning DHV Amsterdam
 
Visie & Motivatie

Zoektocht naar een geschikte locatie

Royal HaskoningDHV is voor haar vestiging in Amsterdam op zoek gegaan naar een nieuwe locatie waarin een sterke relatie is gelegd met de thematieken waar het advies- en ingenieursbureau zich dagelijks mee bezig houdt. De focus ligt bij het vinden van nieuwe oplossingen die bijdragen aan wereldwijde uitdagingen. Zij heeft dit bereikt met behulp van het doorlopen van een uitvraagproces waarin het aangaan van een partnerschap met een partij die deze locatie kan vinden, realiseren en exploiteren centraal staat.

Aanpak
Voor het vinden van een geschikte locatie zijn in het uitvraagproces de volgende aandachtspunten meegegeven:
• Voor de Urban Challenge is de verbinding met de stad heel wezenlijk. Zorg dat de business doorgevoerd is in het gebouw én de omgeving.
• Wij willen als organisatie flexibele werkgemeenschappen creëren vanuit onze projecten.
• Het is belangrijk om een kantoor te hebben dat past bij de cultuur van Royal HaskoningDHV. Niet een nieuw kantoor op de Zuid-As, maar een bestaand kantoor met een verhaal.
• Aanvullend: de omgeving hoeft niet in totaal van ons te zijn, maar moet wel “voelen” als eigen, de sfeer en identiteit van de organisatie uitstralen.

Het moet een stimulerende omgeving voor innovatie zijn met een lerend effect. Vitaliteit, samenwerking en transparantie vormen de basis. Hospitality, ontmoeten en samenwerken zijn dan ook de kernwoorden die voor het nieuwe gebouw gelden. De exploitatie van de faciliteiten is niet perse in handen van Royal HaskoningDHV en kan dus ook worden uitgevoerd door een derde partij.

Project informatie

Plek voor 180 medewerkers

In totaal moeten 180 medewerkers in de nieuwe Amsterdamse huisvesting een plek krijgen. Deze medewerkers zijn niet altijd aanwezig op kantoor. Op basis van bezettingsmetingen dienen er ca. 130 werkplekken te worden gerealiseerd, waarbij de mogelijkheid tot samenwerking en (spontane) ontmoeting maximaal wordt gefaciliteerd.

Royal HaskoningDHV denkt tussen de 1.500 en 1.800 m² verhuurbaar vloeroppervlak nodig te hebben waarvan een groot deel in open verbinding met elkaar staat ter bevordering van samenwerking en (spontane) ontmoeting. Het minimaal aantal benodigde parkeerplaatsen betreft 30 stuks. Marktpartijen worden uitgedaagd om hierin te optimaliseren. Royal HaskoningDHV vraagt de markt om met verrassende werkomgevingsconcepten te komen. Ook dient er aandacht te zijn voor het facilitair concept wat van bovengemiddelde kwaliteit dient te zijn.

De activiteiten die voor het vervullen van deze opdracht minimaal uitgevoerd moeten worden door een multidisciplinair ontwerp- en bouwteam, zijn:

• een visie neerzetten op de nieuwe huisvesting, in combinatie met de identiteit van Royal HaskoningDHV, de Urban Challenge en de ambities, binnen de randvoorwaarden;
• een bestaand (kantoor)pand aanbieden (incl. gebouweigenaar) waarin bovenstaande visie kan worden gerealiseerd;
• het vertalen van de visie in het bouwkundige-, interieur architectonische- en installatietechnische ontwerp van de huisvesting;
• een integraal ontwerp realiseren waarbij ook rekening wordt gehouden met een optimale exploitatie van het gebouw;
• het leveren van de gewenste (integrale) diensten tijdens de exploitatie.

FACTS

Amsterdam

Energieneutraal

Passend bij cultuur van de organisatie

Bestaand kantoorgebouw

1.500 m2 - 1.800 m2

180 werkplekken

AMBITIES

Energieneutraal

Gezond

Circulair

Slim en multifunctioneel ruimtegebruik

PROJECT STATUS

Het project is inmiddels afgerond. Het gebouw is door Royal HaskoningDHV in gebruik.