Status uitvraag Berkenrode Holding BV
6 maart 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Berkenrode Holding BV gaat binnen het programma van Kantoor vol Energie een uitvraag doen aan de markt voor energieneutrale kantoorhuisvesting voor een van haar bestaande panden in Groningen, waarvoor zij als beheerder optreedt. 

Interview met Gerard Bobeldijk, directeur Berkenrode Holding BV

Waarom gaat u uw kantoorpand verduurzamen?
Omdat ik denk dat de ontwikkelingen in de markt het nu mogelijk maken om dit te doen. En als je hierdoor op een haalbare en verstandige manier een doel kan nastreven waar een aantal partijen wat aan heeft, is dat voor iedereen een grote kans. Daarnaast is verduurzaming niet alleen onze wens maar ook de wens van de huurder, een overheidsgebruiker. Als eigenaar en beheerder moet je uiteraard kijken of je dit kunt faciliteren. De technologie maakt het nu mogelijk om dat stapje te maken door verstandig om te gaan met hulpbronnen en brandstoffen. Iedereen wordt daar beter van.

Uw kantoorpand aan de Paterswoldseweg in Groningen is gemiddeld genomen al een goed pand, waarom hier toch de lat hoger leggen?
Zoals gezegd hebben we hier een overheidsgebruiker als huurder. Zij stelt hoge eisen aan het eigen gebruik. De overheid moet en wil het voortouw nemen in verduurzaming. Maar in deze tijd zou ook een corporate huurder met een hoge ambitie de lat hoger leggen. Dus binnen de doelgroep ambitieuze gebruikers ligt wel een zekere marktdynamiek en -druk. De kansen en mogelijkheden liggen er nu. Daar spelen we als eigenaar graag op in.

U bent als eigenaar een voorloper, vindt u dat spannend?
Ik ervaar het niet zo dat ik vooroploop. Er zijn al zoveel partijen die hiermee bezig zijn. De voorbeelden die je in de markt tegenkomt  zijn allemaal specifieke projecten. Of het nu gaat om The Edge in Amsterdam, of om gebiedsontwikkeling in Buiksloterham (Amsterdam Noord) of om welke andere individuele ontwikkeling, daarvan denk ik niet, dat wil ik ook, maar het dient wel als inspiratie waardoor ik vertrouwen heb in die ontwikkeling. Je ziet dat mensen er op allerlei manieren mee bezig zijn. Dan ben ik toch geen voorloper?

Waarom bent u de samenwerking met Kantoor vol Energie aangegaan?
Kantoor vol Energie was al betrokken (via de Gemeente Groningen) bij de gebiedsontwikkeling van Corpus den Hoorn waar ons pand staat. Dus dan wordt je al een beetje in elkaars armen gedreven. Ik vind daarnaast Kantoor vol Energie een uitstekend initiatief omdat het de mensen bij elkaar brengt waarmee je iets voor elkaar kunt krijgen. Buitengewoon inspirerend dus. Maar het blijft een zoektocht, niet alleen voor ons maar ook voor Kantoor vol Energie. Want kun je ook koppelingen maken met andere eigenaren en panden bijvoorbeeld? Voor nu is dat nog even niet aan de orde maar wie weet wat de toekomst brengt.

Binnenkort gaat uw initiële uitvraag de markt in, wat zijn uw verwachtingen hiervan?
Vind ik moeilijk te zeggen. Tijdens De Ontmoeting op 28-11-14 heb ik al diverse invalshoeken gehoord die heel verrassend zijn. Dat hoop ik nu ook eigenlijk. Als dat nu ook gebeurt, is dat echt heel bijzonder, los van wat het ook gaat worden. De uitvraag doen op deze manier, met dus alleen een wens, is iets waar ik nog geen ervaring mee heb. Het aantal verwachte inschrijvingen? Geen idee. Ik weet dat veel marktpartijen hiermee bezig zijn maar of zij zich ook specifiek op ons pand gaan inschrijven, geen idee. Ik hoop het.

Hoe ziet de samenwerking met uw huidige huurder eruit?
We doen dit traject uiteraard zoveel mogelijk in overleg met huurder. De bedoeling is dat het aantrekkelijk wordt. De huurder moet het gevoel hebben dat er waarde geleverd wordt.

Binnenkort is op onze website meer informatie over de initiële vraag van Berkenrode Holding BV te bekijken en gaat de inschrijving van start. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Noor Huitema van Kantoor vol Energie via: noor.huitema@kantoorvolenergie.nl