PILOT
Tesselschadestraat Leeuwarden
 
Visie & Motivatie

Renovatie moet lessen opleveren

Het transformeren van het kantoor aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden is voor
het Rijksvastgoedbedrijf echt een pilot. Immers, de aanpak en renovatie van het
gebouw naar een duurzaam en comfortabel kantoor moet het Rijksvastgoedbedrijf
vooral lessen voor de nabije toekomst opleveren.

Dat is ook noodzakelijk omdat het Rijksvastgoedbedrijf de komende jaren voor een
flinke opgave staat als het gaat om het energieneutraal maken van de
vastgoedportefeuille. Zo beschikt het momenteel over meer dan 7000 gebouwen.
In totaal gaat het om een slordige 12,6 miljoen vierkante meter en die meters hebben
gemiddeld Energielabel D. De Europese doelstelling is dat in 2050 de gebouwde
omgeving energieneutraal is. Om dat te halen moet het Rijksvastgoedbedrijf elk jaar
meer dan 200 gebouwen verduurzamen. Kortom, Rijksvastgoedbedrijf is naarstig op
zoek naar manieren om die verduurzaming op een slimme manier te versnellen.

Project informatie

Een gebouw op poten

Het Rijkskantoor aan de Tesselsschadestraat dateert uit 1969 en telt in totaal zeven
verdiepingen en heeft een uitkragend dak. Gewapend beton, staal en glas zijn de
voornaamste materialen die zijn gebruikt om het ontwerp van Zanstra, Gmelig
Meyling, De Clerq Zubli te realiseren. Het gebouw onderging in 1998 nog een
ingrijpende renovatie. Effectiever gebruik van de ruimte leidde tot een betere
dienstverlening en de mogelijkheid meer mensen te huisvesten.

De opgave

Het energielabel van het kantoor is nu G. Na de renovatie moet het kantoorgebouw
energieneutraal zijn. Uiteindelijk moet het gebouw geschikt zijn om er vier
Rijksdiensten in te huisvesten. Flexibel en duurzaam zijn de uitgangspunten. Ook is
het de bedoeling dat het gebouw na de renovatie nog zeker 15 tot 20 jaar in gebruik
kan blijven.

Gemeentelijk monument

Het kantoorgebouw is overigens een gemeentelijk monument. Reden voor een notering op de gemeentelijke monumentenlijst is dat het belastingkantoor van architectuurhistorisch belang is als een goed voorbeeld van een ontwikkeling in de naoorlogse bouwkunst. Dit vanwege de bijzondere constructie, de vormgeving, het materiaalgebruik en detaillering en vanwege de sterke samenhang tussen in- en exterieur. Het belastingkantoor onderscheidt zich van de nabij staande ‘zustergebouwen’ en andere wederopbouwarchitectuur in Leeuwarden, doordat het letterlijk ‘op poten’ is gezet.

FACTS

Leeuwarden

Huisvesting voor vier rijksdiensten

11.000 m2

Gemeentelijk monument

Effectieve werkomgeving

In verbinding met omgeving

AMBITIES

Energieneutraal

Toekomstgericht

Flexibel

PROJECT STATUS

Eind 2017 werd bekend dat RVB helaas moest stoppen met de Tesselschadestraat. De pilot is ingetrokken.