MVO- Van baten naar value case: gaan facilitair en HRM samen optrekken?
15 mei 2014
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

-Verslag van derde bijeenkomst MVO Koplopers- 

true valueDe transitie naar energieneutrale kantoren is veel meer dan een energetisch vraagstuk. Daarvan is iedereen zich inmiddels wel bewust. Niet alleen hebben we te maken met verschillende soorten belanghouders; er zijn ook flink wat ‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien om de verandering aan te jagen. Imago, kernwaarden, werkplek, gezondheid, maatschappelijke bijdrage, comfort, diensten, productiviteit, investering, exploitatie, flexibiliteit… Veel mogelijkheden dus. Maar te veel mogelijkheden kunnen leiden tot bewegingloosheid. Een veel voorkomende vraag is dan ook: wat kies ik en hoe kwantificeer ik dat?

Een nieuw gezicht in het gezelschap van Kantoor vol energie: procescoach Jessica Curta. Zij gaat fris aan de slag met de deelnemers: iedereen krijgt de mogelijkheid zijn ballast af te werpen – druk, deadlines, volle agenda – om ook écht aanwezig te zijn en bewust en nieuwsgierig aan de slag te gaan met het thema van deze middag. Wytze Kuijper: “We willen naar energieneutrale huisvesting, omdat we allemaal voelen dat daar de waarde ligt. Maar hoe en waar laten we dat landen? We realiseren ons allemaal dat het vraagstuk groter is dan een facilitair vraagstuk. Hoe tillen we het van operationeel/tactisch naar strategisch niveau, zodat het ook echt geborgd wordt? Vandaag geven we daar meer inhoud aan.”

Handen ineen met HRM
Als voorbereiding op de derde bijeenkomst van de MVO-koplopers* hebben de deelnemers een baten-baathouders-overzicht ingevuld. Waar liggen binnen hun organisatie de voordelen van energieneutrale huisvesting en wie profiteren daar het meest van? We zien dat duurzaamheid voor een aantal ‘corporates’ een kosten gedreven item is: besparing. Voor de meesten is het een belangrijke imagodrager: het moet zichtbaar zijn. Vaak wordt gestuurd op een Breeam-certificering of label B: energieneutraal is in de meeste organisaties niet echt een gespreksonderwerp. Verder valt op dat de medewerkers – vaak omschreven als het kapitaal van de organisatie – in de regel de belangrijkste baathouders zijn bij een energieneutrale kantooromgeving. En dat maakt meteen duidelijk dat de afdelingen Facilitair en HRM meer de handen ineen kunnen slaan. Daar liggen mogelijkheden.

Meters maken
Maar al die andere waarden dan? Saskia Oranje van het Excellent Expertteam (EET): “Wij houden ons momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe value case. Hoe kunnen we op een andere manier gaan rekenen, als we energieneutrale huisvesting vanuit verschillende baten bezien? En hoe kunnen we al die baten en waarden aan elkaar verbinden in een model dat zichzelf blijft verbeteren? Heel belangrijk is daarbij de taxatiewaarde: kunnen we een duurzaam kantoor ook hoger taxeren, zodat het simpelweg beter verhuurbaar is dan dat van de buurman? Wie en wat hebben we daarvoor nodig?”

Machiel Karels vult aan: “Je moet straks wel met een stevig plan bij de RvB aan komen zetten. Je moet het hard kunnen maken om ook echt op strategisch niveau verschil te maken.” Karels geeft vervolgens aan, waarom het nu nog niet lukt. “Als je een doorsnee kantoor van 1800 m2 ongeveer 40% energiezuiniger wilt maken, heb je al snel twee ton nodig. De terugverdientijd is vervolgens 30-35 jaar. Huurtermijnen zijn veel korter en dat is een van de redenen dat we geen meters maken.”

Gezondheid
Leggen we echter de koppeling met gezondheid, dan wordt het verhaal meteen helemaal anders. Machiel Karels: “Het verband tussen energiezuinige huisvesting en gezondheid is aantoonbaar. Een kleine vijftig wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken tonen dat aan. En dan hebben we ineens iets heel interessants in handen: een lager ziekteverzuim. De kunst is nu om een dergelijk kwalitatief voordeel te kwantificeren en in de value case te plaatsen. De eerste voorzichtige rekenmodellen komen al uit op terugverdientijden van ruim onder de tien jaar. Vanuit het huurdersperspectief wordt het zo zeer interessant om de focus te verleggen van alleen energie besparen naar gezondheid en productiviteit.”
De presentatie van het EET brengt voelbaar energie in het gezelschap. De aantoonbare relatie met gezondheid en productiviteit biedt de deelnemers perspectief om anderen uit hun organisatie in het vraagstuk te betrekken. En zo worden er meerdere handvatten uitgereikt om daadwerkelijk inhoud te geven aan MVO en duurzaamheid, vanuit de ‘people’-kant van de organisatie.

De komende periode gaat het EET met de verschillende individuele baten en waarden aan de slag. Met als doel om, op basis van bestaand onderzoek, ‘zachte’ elementen (creativiteit, werkplezier, imago, comfort) hard te maken en te kwantificeren – en onderdeel te maken van een nieuwe value case. Met aan de horizon vitale gebouwen, voor vitale organisaties.

* ANWB, ATOS, BDO, PWC, TNO, USGPeople en VeBeGo

Dit is het verslag van de derde bijeenkomst van koplopers MVO, 24 april in de Observant in Amersfoort