Vastgoed & Energie Congres 2013
11 november 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ENERGIENEUTRAAL STAAT VOOR NIEUWE BUSINESS
  
Op woensdag 27 november 2013 vond de tweede editie van hét Vastgoed & Energie Congres plaats in de Rotterdamse Cruise Terminal. De eerste editie was met 325 bezoekers uit de vastgoed- en energiesector een groot succes. De feedback was positief: ‘eindelijk een duurzaamheidscongres dat niet alleen over techniek gaat’. Het congres is dit najaar opnieuw groots opgezet. 
De vastgoed- en energiesectoren verkeren in een transitiefase, met een eigen dynamiek. Op het Vastgoed & Energie Congres worden deze twee werelden op strategisch niveau bij elkaar gebracht, worden business-kansen gedeeld en nieuwe zakelijke proposities gepresenteerd. Koplopers delen hun ervaringen en vertellen over hun motieven, hobbels en successen op weg naar extreme energiezuinigheid. Innovatieve nieuwkomers en bestaande marktpartijen presenteren de nieuwste ontwikkelingen. Cross-overs tussen verschillende industrieën worden gemaakt.
Het programma wordt ingevuld door inspirerende keynote-speakers. Zij spreken vanuit het perspectief van ambitieuze gebruikers en eigenaren. Daarnaast is er een presentatie van het Platform Duurzame Huisvesting, een paneldiscussie tussen koplopers en een start-up wedstrijd.
Het Vastgoed & Energie Congres is gratis en bestaat uit een middagvullend programma. Deelnemers worden ontvangen met een broodje en de afsluitende netwerkborrel wordt verzorgd door Vastgoedcafé Rotterdam. Het creëren van nieuwe business staat centraal bij het congres.

Voor wie?

Het Vastgoed & Energie Congres is bedoeld voor professionals die op strategisch of tactisch niveau actief zijn binnen de vastgoed- en/of energiesector en daarbij op zoek zijn naar vernieuwing. Doelgroepen zijn: vastgoedgebruikers, beleggers (particulier en institutioneel), woningcorporaties, energiebedrijven (klassiek en nieuw), beheerders, gemeenten, provincies, financiers, ontwikkelaars, bouwers, installatiebedrijven, makelaars, adviseurs, architecten, etc.
Dagvoorzitter:
Wytze Kuijper | bouwkundig ingenieur, voormalig media-entrepeneur, gefascineerd in wat mensen beweegt! Als ondernemer actief in het ontwikkelen van concepten voor het (her)gebruik van gebouwen waarbij het energie vraagstuk een belangrijke rol heeft. Hoe gaan we vitale werkomgevingen creëren die bijdragen aan het economisch resultaat van een onderneming.Onder andere werkzaam bij Platform31 – Energiesprong – kantoren bewegen naar energieneutraal.
Programma:
  • 13.00 – 13.30Inloop lunch
  • 13.30 – 13.45 Opening Vastgoed & Energie Congres 2013
   Alexandra van Huffelen, wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte van de gemeente Rotterdam
  • 13.45 – 14.15 Deal ‘De Stroomversnelling’
   Jan-Willem van de Groep, Programmaregisseur bij Platform31 (EnergieSprong)
  • 14.15 – 14.45 Visie Deutsche Bank op verduurzaming van de economie Nils Noack, CRES Business Partner CEE bij Deutsche Bank, verantwoordelijk voor renovatie van Oval Tower en hoofdkantoor Deutsche Bank Frankfurt
  • 14.45 – 15.15 Pauze
  • 15.15 – 15.45Competitie innovators YES!Delft
   Welke innovatie is het meest kansrijk in het maken van een grote stap van idee naar grootschalige toepassing?
  • 15.45 – 16.15 Platform Duurzame Huisvesting
   Alle leden benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen. Rob Boerée, directeur NL Energie en Klimaat van Agentschap NL: “Deze groep mensen staan normaal gesproken niet samen op een podium. Alleen dat al is bijzonder, want samen vertegenwoordigen zij de hele vastgoedketen.”
   Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities.
  • 16.15 – 17.00 Paneldiscussie Vastgoed en Energie Beraad
   Koplopers en ambitieuze partijen die de bestaande gebouwde omgeving in transitie willen brengen naar energieneutraal gaan onder leiding van Marcel van Miert met elkaar in discussie over de centrale vraag: Wat is nodig voor een snelle doorbraak om te komen tot nieuwe energieneutrale concepten?

Vastgoed Café Rotterdam
Vastgoedjournaal.nl heeft eerder zes Vastgoedcafés georganiseerd zoals in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Scheveningen. Velen van u hebben deze cafés bezocht.

Organisatie
De organisatie en de inhoudelijke invulling van het congres zijn in handen van Vastgoedjournaal, de Transitieformule (Marcel van Miert, Bureau Van Miert) en Energiesprong | Platform31 (Eelco Ouwerkerk).
Energiesprong | Platform31 en Platform Duurzame Huisvesting zijn de strategische partners die als hoofdsponsor commitment hebben uitgesproken voor de editie van 2013.
Gratis entree
Het congres gratis en bedoeld voor stakeholders van de vastgoed- en energiesector. Er is ruimte voor 300 personen. Stuur een mail met als onderwerp VASTGOED & ENERGIE naar info@vastgoedjournaal.nl Vermeld ook uw adresgegevens. U ontvangt vervolgens de bevestiging per post met daarin uw reserveringsnummer.
ps. Consumpties in het Vastgoedcafé na afloop van het congres zijn voor eigen rekening.
SPONSOREN VAN DEZE DAG