Vastgoed & energie: Shoot for the moon
29 november 2013
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Duurzaamheid gebruiken om gebouwen sexy te maken, al verdienen beleggers daar soms geen cent extra aan. Dat was een van de conclusies van het zeer drukbezochte congres Vastgoed en Energie dat woensdag in Rotterdam werd gehouden. Topsprekers uit de sector deelden daar hun kennis over de noodzaak tot het vergroenen en comfortabeler maken van gebouwen. “Als een poster met een mooi uitzicht de arbeidsproductiviteit al stuwt….”

Het congres werd afgetrapt door dagvoorzitter Wytze Kuiper (conceptueel planoloog en Strategisch Transitie archineer en projectleider Kantorenteam Energiesprong | Platform31). Hij meent dat verduurzaming geen zin heeft als gebouweigenaren zich niet als gastheer opstellen.

Paula Verhoeven, director sustainability van de gemeente Rotterdam weet uit ervaring dat het sluiten van nieuwe verbanden en een open houding de sleutel is tot succes van duurzame initiatieven. Verduurzaming is belangrijk voor de inwoners van de Maasstad, zegt zij. Vergroening begint volgens haar met het zoeken naar en vervolgens plukken van het laaghangend fruit. Daarna kunnen grotere stappen worden gemaakt. “De aanloop is lang en daarna moet je gewoon volhouden.”

Slimheid ontsluiten

Greenspirator Jan Willem van de Groep (programmaregisseur Energiesprong | Platform 31) hield een prachtig betoog met als conclusie: shoot for the moon. “Met een woonbundel prikkel je mensen om binnen hun woonkostenbundel te blijven. Dat sturen op woonlasten kan ook vertaald worden naar kantoren.” Volgens hem wordt de bouwsector dé grote concurrent van de energiebedrijven. “De focus op techniek mag wel wat verschuiven naar meer aandacht voor procesinnovatie en marktinnovatie. Als bedrijf moet je slimheid ontsluiten: de meeste slimme mensen zitten niet in uw bedrijf, maar erbuiten.”

Vervolgens nam Jan van der Hogen van de Duitse belegger Deka Immobilien de deelnemers van het congres mee op herontwikkelingsreis. De businesscase van de Oval Tower in Amsterdam Zuidoost diende als voorbeeld: Hoe krijg je een klant van de Zuidas naar Zuidoost? Hij schokte de zaal enigszins door te stellen dat beleggers er eigenlijk niets mee opschieten door gebouwen te verduurzamen. “Geld verdienen aan verduurzaming van kantoren is een mooi sprookje. Kantoortransformatie vraagt visie. Een A-label is onbruikbare flut in de grote wereld.” Hij stelde ook dat Greenlease alleen leuk is voor gebruikers: “beleggers zien geen upswing in de balanswaarde.”

Selina Roskam van Platform Duurzame Huisvesting stelde echter dat je wel mee moet doen aan de groene golf. “Geen vooruitgang is achteruitgang: brown discount.” Zij preekte het belang van samenwerking in de huisvestingsketen om tot verduurzaming van vastgoed te komen. Samen met VastgoedBelang gaf zij beheerders een schop onder hun achterste om werk te maken van energiebesparing: “70% van de installaties is verkeerd ingeregeld. Daar is al heel veel te winnen.” Roskam riep huurders op om te vragen naar een energielabel en pareerde de kritiek dat de enorme checklist om energieverbruik inzichtelijk te krijgen niet fijn is voor verhuurders. “Daar zijn professionals voor.”

Baksteen van de overheid

Het discussiepanel bestond uit Maarten Dansen (Platform Duurzame Huisvesting), Jaap Wiedenhoff (Arup Group), Bram Adema, (CFP), Guus Berkhout (Triodos Vastgoedfonds), Eelco Ouwerkerk (Platform31) en Jan van den Hogen (Deka Immobilien). Zij gaven kort hun eigen view op de verduurzaming van huisvesting. Daarbij kwam ook de rol van de overheid om de hoek: “Hoe kunnen we de duurzaamheidsrace ooit winnen als je altijd maar weer die baksteen van de overheid om je enkels krijgt.”

Zij merkten ook op dat de bedrijfsmakelaars wel een lesje duurzaamheid konden gebruiken. Zij dienen immers als salespersoon van kantoren. “De beroepsgroep dient het uithangbord van duurzaam vastgoed te zijn. De rol die zij nu spelen is veel te klein.”

De middag werd afgesloten met een cabaretstuk. Een congres-experimentje dat niet bij iedereen in de smaak viel. Die groep luidde alvast met bier, wijn en bitterballen de aansluitende netwerkborrel in het ‘Vastgoedjournaalcafé’ in.

©VastgoedJournaal 29-11-2013 Barbara Sanders