Warmtebouw Utrecht: toonaangevend in duurzaamheid
9 augustus 2017
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Dat er in de regio Utrecht veel belangstelling is voor groene, gezonde en slimme kantoren blijkt wel uit het recordaantal inzendingen voor de Healthy Urban Office Challenge 2017. Maar liefst 32 inzendingen en in totaal 7000 publieksstemmen die leidden tot 10 finalisten waaruit Warmtebouw op 24 mei als winnaar gekozen werd. Warmtebouw  mag zich een jaar lang verheugen met het unieke feit dat zij beschikt over de meest inspirerende en duurzame kantooromgeving van de regio Utrecht als het gaat om groene, gezonde en slimme kantoren en heeft een prijs ontvangen ter waarde van € 20.000, bestaande uit een pakket producten en diensten variërend van een groen schilderij tot een QwikSense waarmee inzicht verkregen wordt in CO2, van composteermachine tot een elektrische deelauto, en verschillende quickscans die de winnaar helpen om verdere plannen en ambities te realiseren.

Juryvoorzitter Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Counsil sprak dan ook lovende woorden: “Warmtebouw Utrecht B.V. is een prachtig voorbeeld, dat energie en gezondheid bedrijfsbreed inzet en als MKB-bedrijf fors investeert in haar eigen pand en duurzame mobiliteit.” Tijd om eens een kijkje te nemen op de locatie aan de Middenwetering 1 in Utrecht.

Grote speler

Herman Schiltkamp is alweer zo’n 25 jaar directeur van Warmtebouw. Samen met Henk Overeem en Patrick van Echtelt vormt hij het dagelijks bestuur dat leiding geeft aan verschillende businessunits en stafleden. Duurzaamheid loopt daarbij als een rode draad door het hele bedrijf en dat zie je terug in elk onderdeel. Herman Schiltkamp: “Elke dag het beste resultaat nastreven en zorgen dat je de klant gelukkig maakt. Dat is de uitdaging waar we dagelijks voor staan.” Daarbij geeft hij zelf graag het goede voorbeeld. “Als directie stippelen we namens de eigenaren, de familie Hopman, de visie, normen en waarden van ons bedrijf uit. Daaraan valt niet te tornen. Roem begint met de R van relatie. Wij willen met elke klant een duurzame relatie opbouwen. Als je op een leuke en prettige manier samenwerkt, dan blijft er onder aan de streep voor iedereen wat over.” Relatiegestuurd werken dus. Schiltkamp: “Als familiebedrijf zijn we niet bezig met kortstondig winstbejag. Daarmee zul je het op de lange termijn nooit redden. Wij zijn juist geïnteresseerd in morgen, overmorgen en over tien jaar. Zorgen dat we voor onze klanten een fijne en betrouwbare partner zijn, maar ook een goede werkgever voor onze collega’s. Het succes van Warmtebouw is het succes van team Warmtebouw. We spreken dan ook het liefst over de Warmtebouw-familie.” En die familie telt inmiddels behoorlijk wat familieleden. Onder leiding van Herman Schiltkamp en zijn collega Henk Overeem is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een allround installatiebedrijf met acht businessunits en zo’n 200 medewerkers, gespecialiseerd in Duurzaam Advies, Grote Projecten, Klimaatsystemen, Sprinklertechniek & Brandbeveiliging, Retail, Exclusieve Woonprojecten, Prefab & Specials en Service & Energiebeheer. Met klanten als Stamhuis, Jumbo, Rabobank, Albert Heijn, Media Markt, ING, Ziggo Dome en het Thialf; schaatscentrum van de wereld mag Warmtebouw zich gerust een van de grotere spelers binnen de installatiebranche noemen. Kennis van binnenuit wordt naar buiten uitgedragen, en kennis die buiten opgedaan wordt, wordt waar mogelijk intern toegepast.

Very Good BREEAM-score

Warmtebouw heeft groen, gezond en slim ondernemen stevig verankerd in het beleid, met het eigen pand als voorbeeld. Het pand was van origine al duurzaam, maar na de renovatie scoort het pand een ‘Very Good’ BREEAM-score, onder andere door toepassing van PV-panelen op het dak die meer dan 40% van het energieverbruik opvangen, ledverlichting, warmteterugwinning en gebruik van stadsverwarming op basis van restwarmte. “Wij werken graag via het Cradle-to-Cradle principe en geloven in een circulaire economie waarbij hergebruik en hercirculatie een toonaangevende rol spelen”, aldus Schiltkamp. De ambitie is om in 2020 CO2-neutraal te zijn. “Voor het gebouw zelf is dat op zich niet zo heel erg moeilijk. Maar met het wagenpark van het bedrijf en de medewerkers zul je altijd een vorm van uitstoot behouden. Wij zijn er voorstander van om die waar mogelijk op een andere manier te compenseren. Bijvoorbeeld door in ontwikkelingslanden bij te dragen aan bewustwording en op een praktische manier daar nieuwe bossen aan te planten.”

People, Planet, Profit, Passie en Plezier

Als Herman Schiltkamp door het pand loopt wordt iedereen persoonlijk en bij de voornaam begroet. 200 werknemers of niet, iedereen is even belangrijk binnen de organisatie. “Winnen doe je nooit alleen”, benadrukt Schiltkamp. “We willen iedereen een betrouwbare en veilige werkomgeving bieden. Dan is het belangrijk dat je weet wat er leeft en speelt. Je moet interesse hebben in de mens. Problemen thuis kunnen doorwerken op de werkvloer en andersom. Wederzijds respect voor elkaar is erg belangrijk, al moet je elkaar ook op gezette tijden de waarheid kunnen zeggen als dat nodig is.” Het ziekteverzuim en personeelsverloop liggen ruim onder het landelijk gemiddelde en elke medewerker is opgewekt bezig op zijn werkplek. De energie spat er bijna tastbaar vanaf. Mocht een medewerker toch niet binnen het bedrijfsprofiel passen, dan wordt er samen gekeken naar een alternatief. Fietsen en E-bikes dragen bij aan slimme en gezonde mobiliteit en er is een start gemaakt om het wagenpark CO2-neutraal te maken. Maar daar blijft het niet bij. Herman Schiltkamp; “Bij veel bedrijven draait het om People, Planet en Profit. Wij voegen daar met het grootste plezier nog twee P’s aan toe; die van Passie en Plezier. Zonder dat is het plaatje niet compleet.”

Vooraan in de bus

Toch moet er ook geld verdiend worden. “We hebben een enorme drive om voorop te lopen en problemen of vraagstukken van klanten op te lossen. Met de bouw van de Ziggo Dome hebben we kunnen laten zien wat we allemaal in huis hebben. De klimaatregeling van deze megaconcertzaal was een grote uitdaging die we op een perfecte manier hebben weten te realiseren. Mede dankzij dat visitekaartje besloot de opdrachtgever van Thialf Heerenveen dat wij de juiste partij waren om ook die klus te klaren. Het was een bijzonder project waarbij we de kennis en kunde van de ijsmeester gedigitaliseerd hebben en letterlijk omgezet hebben in meet- en regeltechniek”, blikt Schiltkamp terug, om er lachend aan toe te voegen: “We hadden nog nooit een ijshal gedaan en voelden de druk van onze nationale schaatsploeg bijna letterlijk op onze schouders rusten.” Juist die drive om van elk uitdagend project iets moois te maken is tekenend voor Warmtebouw. We blijven elke dag leren. De uitvraag van HUOC was erg uitdagend. Toch waren wij ervan overtuigd dat wij hierop de juiste antwoorden hadden en dat we met ons eigen pand een goed voorbeeld  van een Healthy Urban Office voorhanden hadden. Gezonde competitie houdt je scherp en kennis delen is kennis vermenigvuldigen. We zitten nu eenmaal graag vooraan in de bus. Dat is de plek waar we mee kunnen sturen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Warmtebouw wil daarbij graag samenwerken met andere bedrijven uit de regio en is actief betrokken bij het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven om samen meer te kunnen betekenen in het verduurzamen van kantoor- en bedrijfspanden. Herman Schiltkamp: “Als je de wereld wilt verbeteren moet je vooroplopen en zelf de piketpaaltjes slaan. We hebben allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen door de manier waarop we werken, maar ook door de manier waarop je in het leven staat. We hebben deze aarde in bruikleen en moeten ervoor zorgen dat we de aarde door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.” Die betrokkenheid uit zich in een duurzame bedrijfsvoering, maar ook in projecten als Muziekids, waarbij Warmtebouw, geheel belangeloos, een Muziekids-studio wil realiseren in elk ziekenhuis. Een duurzame wereld begint bij jezelf. Iets dat Warmtebouw begrijpt als geen ander.