‘We zijn een voorbeeld voor onze opdrachtgevers’
14 januari 2016
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

‘Hoewel wij ons al geruime tijd inzetten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, willen we meer doen. Een energieneutraal kantoor voor onze tweehonderd medewerkers in Amsterdam moet een voorbeeld worden voor onze opdrachtgevers’, aldus directeur Frits Smedts van Royal HaskoningDHV (RHDHV). Daarom ondertekende hij samen met Eelco Ouwerkerk, programmamanager van Kantoor vol Energie onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt van deze samenwerking is onder andere een gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor.

Voor Frits Smedts is de keuze helder. Er is innovatie nodig als het gaat om het realiseren van een duurzame werkomgeving. ‘Het Kantoor vol Energie van Platform31/Energiesprong helpt ons om de vastgoedontwikkelaars anders te laten denken. Het mag niet beperkt blijven tot het aanpassen van een gebouw, waarbij alleen de euro’s tellen. Ook andere elementen vinden wij belangrijk. Zo moet bijvoorbeeld de gebruiker centraal staan’, benadrukt Smedts. Eelco Ouwerkerk: ‘Bij Kantoor vol Energie werken we aan de ontwikkeling van renovatieconcepten om te komen tot gegarandeerd comfortabele, gezonde en energieneutrale kantoren. In dit geval begeleiden we RHDHV bij het zoeken naar zo’n energieneutraal kantoor.’

Over de vraag van Royal HaskoningDHV zegt Ouwerkerk dat deze gekenmerkt wordt door hoge ambities, die aansluiten bij de behoefte en identiteit van het bedrijf. ‘Dat moet passen binnen de financiële en economische voorwaarden om rendabel te zijn. Huisvesting moet niet langer als een kostenpost worden gezien, maar als een bedrijfsmiddel. Uiteindelijk zal het geld opleveren. Bij renovatie van een gebouw, dringen wij er op aan om het in één keer goed te doen.’ Dat alles vergt volgens hem wel een andere vorm van samenwerken en een ander proces van vraag en aanbod. ‘Alleen het bordje langs de kant van de weg: 5.000 m2 kantoorruimte te huur, voldoet niet meer. Inmiddels hebben we al eerder verbluffende resultaten geboekt op het gebied van techniek, financiën en proces, die voor onmogelijk werden gehouden’, stelt Ouwerkerk vast.

Alles is mogelijk
‘De praktijk moet nog wel uitwijzen hoe ver men in de vastgoedmarkt gaat in energieneutraal’, zegt Smedts. ‘Technisch gezien is alles mogelijk. In ieder geval willen we als Nederlandse en internationale onderneming klanten en collega’s ontvangen in een kantoor dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, fiets en auto. In het kantoor moet flexibiliteit, openheid en samenwerking worden gefaciliteerd. Onze betrokkenheid bij de thema’s van de Urban Challenge moeten zichtbaar zijn in de huisvesting. Denk daarbij aan de groeiende wereldbevolking en de gevolgen voor onze stedelijke gebieden. Wij richten ons op de snelle ontwikkeling en groei van de stad, waarbij wij een prettige, veilige en gezonde omgeving willen maken om in te wonen, werken en leren. Daarom zoeken wij voor onze mensen een energieneutraal kantoor met hoge duurzaamheidprestaties, naast energieneutraliteit en gezondheid, ook slim ruimtegebruik en hergebruik van materialen.’

Uitgedaagd
RHDHV heeft de markt inmiddels met een concrete huisvestingvraag uitgedaagd om een energieneutraal aanbod te doen. Smedts: ‘Bij een standaardvraag, krijg je een standaard oplossing. Wij hebben een bijzondere vraag en willen een bijzondere oplossing.’ Ouwerkerk: ‘Energiesprong zorgt voor individuele begeleiding van het proces, waarbij de ambities en doelstellingen op het juiste niveau worden gewaarborgd. De meerwaarde voor RHDHV van energieneutrale huisvesting wordt kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk gemaakt.’ Inmiddels is er al een dialoogsessie geweest met enkele aanbieders van kantoren. Er worden verschillende concepten ontwikkeld, waarna het uiteindelijke concept dat voldoet aan de gestelde eisen, wordt gekozen. Het streven is om eind 2016 gehuisvest te zijn op de nieuwe locatie.