Werksessies voor gebruikers van kantoren
6 maart 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energiesprong – Kantoor vol Energie start een reeks van 4 opvolgende werksessies voor gebruikers van kantoorhuisvesting, voor hen die huren of zelf eigenaar zijn van hun kantoor en hun huisvesting willen omzetten van kostenpost naar bedrijfsmiddel. De sessies zijn speciaal bedoeld voor organisaties die inzien dat huisvesting veel meerwaarde kan leveren bij het bereiken van de organisatiedoelen, daarvoor praktische handvatten en tools aangereikt willen krijgen en ondertussen actief aan de slag willen zijn.

In 4 sessies worden de deelnemers meegenomen vanuit inspiratie, ambities en dromen naar concrete resultaten die leiden tot gezonde, productieve en energieneutrale kantoorhuisvesting. In een combinatie van inspiratie, workshops, zelfwerkzaamheid en creatie ontvangen de deelnemers:

  • Instrumenten om handelingsperspectief te creëren om de huisvesting naar energieneutraal te renoveren en de toegevoegde waarde daarvan expliciet te maken
  • Mogelijkheden om te ervaren, experimenteren en ontdekken hoe je intern het draagvlak borgt om hoge ambities rondom comfortabele, gezonde en energieneutrale huisvesting mogelijk te maken
  • Inzicht en hulpmiddelen om aan te tonen dat huisvesting een grote bijdrage levert aan het rendement van de eigen organisatie
  • Een ander gesprek met andere kantoorgebruikers en marktpartijen over de meerwaarden en extra opbrengsten en de mogelijkheden die daardoor ontstaan. 

Deelname versterkt het imago van de organisatie en verbindt organisaties die stappen willen zetten om toekomstbestendig te ondernemen.

Een nuttige en uitdagend reeks van 4 sessies die puur vanuit de praktijk ingaat op vragen als:

Hoe creëer je meervoudige toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en voor de vele aanpalende maatschappelijke en economische vraagstukken door de eigen huisvesting daarbij in te zetten? Hoe richt je het proces in om tot passende, energieneutrale huisvesting te komen die toekomstbestendig is? Wat zijn de werkelijke pijlers van deze ambities? Hoe kunnen medewerkers, management en bestuurders in de organisatie daarbij worden betrokken, zodat de doelen en ambities geborgd worden? Hoe kan een vraag in de markt uitgezet worden, zodat de markt in een concurrerend dialoog een betekenisvolle invulling van de gestelde ambities kan geven? Hoe kom je tot een innovatieve aanbesteding rekening houdend met de regelgeving zonder in te boeten op de ambities en maak je optimaal gebruik van innovaties uit de markt?

Het antwoord op deze vragen ontdekken en formuleren de deelnemers grotendeels zelf onder leiding van ervaren procescoaches. Samen met andere professionals doet u inspiratie op, leert u van de ervaringen, krijgt u speciaal ontwikkelde tools aangereikt om samen en zelf aan de slag te gaan om in de praktijk tot energieneutrale kantoorhuisvesting te komen.

Voor wie is dit interessant? 
De reeks is bedoeld voor bestuurders, managers en professionals die willen ervaren en leren hoe je het huisvestingsvraagstuk anders kunt aanpakken, die duurzame bedrijfshuisvesting als bedrijfsmiddel willen inzetten, die bijvoorbeeld actief zijn op het terrein van Facilitair management, HR management, CSR management, MVO management, ICTmanagement, Inkoop management of anderzijds belang hebben bij de huisvestingsopgave.

De sessies starten op 23 april 2015 met een kickoff in de regio Utrecht, van 12.30 tot 16.00 uur, om zelf te ervaren, geïnspireerd te worden en inzicht en overzicht te krijgen in het proces dat doorlopen kan worden om daadwerkelijk tot uitvoer van energieneutrale ambities te komen.

De vervolgsessies vinden plaats op 12 mei, 4 juni en 25 juni. Op 3 september organiseren we een marktontmoetingsdag. Verdere details van de kick off en volgende sessies komen binnenkort beschikbaar. Voor eventuele vragen bel Wytze Kuijper: 06-22968568.

Meld je nu hier alvast aan, dan houden we je op de hoogte

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijf*

E-mail*

Voor eventuele vragen neem contact op met Wytze Kuijper via wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl   of bel op 0622968568.