Werksessies voor gemeenten
6 maart 2015
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Kantoor vol Energie start een reeks van 4 opvolgende werksessies voor gemeenten die een initiërende rol willen spelen bij de verduurzaming van bestaande kantoren. De sessies zijn speciaal voor gemeenten die hun rol en invloed niet beperken tot de eigen organisatie en het eigen vastgoed bezit maar ook de verduurzaming van het kantoren bestand in hun regio willen bevorderen en faciliteren.

In 4 sessies worden de deelnemers meegenomen vanuit inspiratie, ambities en dromen naar concrete resultaten die leiden tot gezonde, productieve en energieneutrale kantoorhuisvesting. In een combinatie van inspiratie, workshops, zelfwerkzaamheid en creatie ontvangen de deelnemers:

  •  Instrumenten om handelingsperspectief te creëren om het eigen vastgoed en het vastgoed van private partijen naar energieneutraal te renoveren
  • Mogelijkheden om te ervaren, experimenteren en ontdekken hoe naast het bestaande beleid en de bijbehorende beleidsinstrumenten een andere aanpak leidt tot een forse bijdrage aan de voorgenomen klimaatdoelstellingen
  • Inzicht en hulpmiddelen om te ervaren hoe met vastgoed ingespeeld kan worden op het rendement van de eigen organisatie en om een ander gesprek te voeren met de markt over andere maatschappelijke waarden en opbrengsten, zoals gebiedskwaliteit en leegstand bestrijding.

Door deelname verbindt u zich bovendien aan een netwerk, en aan de kennis en ervaring van gemeenten die het voortouw willen nemen om de lokale kantoren markt toekomstbestendig te maken. Het is een nuttige en uitdagende reeks van 4 sessies die puur vanuit de praktijk ingaat op vragen als:

Hoe creëer je meervoudige toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en voor de vele aanpalende maatschappelijke en economische vraagstukken door de eigen huisvesting daarbij in te zetten? Hoe richt je het proces in om tot passende, energieneutrale huisvesting te komen die toekomstbestendig is? Wat zijn de werkelijke pijlers van deze ambities? Hoe kunnen medewerkers, management en bestuurders in de organisatie daarbij worden betrokken, zodat de doelen en ambities geborgd worden? Hoe kan een vraag in de markt uitgezet worden, zodat de markt in een concurrerend dialoog een betekenisvolle invulling van de gestelde ambities kan geven? Hoe kom je tot een innovatieve vraag aan de markt rekening houdend met de regelgeving zonder in te boeten op de ambities en maak je optimaal gebruik van innovaties uit de markt?

Het antwoord op deze vragen ontdekken en formuleren de deelnemers grotendeels zelf onder leiding van ervaren procescoaches. Samen met andere professionals doet u inspiratie op, leert u van de ervaringen, krijgt u speciaal ontwikkelde tools aangereikt om samen en zelf aan de slag te gaan om in de praktijk tot energieneutrale gemeentelijke kantoorhuisvesting te komen.

Voor wie is dit interessant?
De reeks is bedoeld voor alle managers, professionals en bestuurders  van gemeenten die willen ervaren en leren hoe je hoge duurzaamheidsambities voor kantoren kunt formuleren (duurzame huisvesting als bedrijfsmiddel) én realiseren. Dus voor betrokkenen bij:

  • De eigen huisvesting en het eigen vastgoed, zoals:
    Facilitair management, HR management, vastgoedmanagement, MVO management, ICT management, inkoopmanagement.
  • Beleid voor kantoren in de bebouwde omgeving, zoals:
    Stadsontwikkeling, duurzaamheid, klimaat, energie, economische zaken, bedrijventerreinen, leegstand.

De sessies starten op 30 april 2015 met een kickoff in de regio Utrecht, van 12.30 tot 16.00 uur, om zelf te ervaren, geïnspireerd te worden en inzicht en overzicht te krijgen in het proces dat doorlopen kan worden om daadwerkelijk tot uitvoer van energieneutrale ambities te komen.

De vervolgsessies vinden plaats op 21 mei, 11 juni en 2 juli. Op 3 september organiseren we een marktontmoetingsdag. Verdere details van de kick off en volgende sessies komen binnenkort beschikbaar. Voor eventuele vragen bel Mario Dingenouts: 06-51351268.

Meld je nu hier alvast aan, dan houden we je op de hoogte:

Voornaam*

Achternaam*

Bedrijf*

E-mail*

Voor eventuele vragen neem contact op met Mario Dingenouts via mario.dingenouts@kantoorvolenergie.nl of bel op 0651351268