Aanbieders
 

Er zijn al veel marktpartijen die het vraagstuk voor het comfortabel en energieneutraal maken van kantoren hebben opgepakt. Partijen die consortia hebben gevormd om bijvoorbeeld concepten te ontwikkelen die het mogelijk maken om kantoorgebouwen op een betaalbare manier duurzaam te renoveren. Hieronder een overzicht van deze consortia en partijen.

 

Vitale Kantoren: Niet ieder mens en niet iedere organisatie is hetzelfde.

Wij vertegenwoordigen: Robert Sengers, John van der Spek, Liong Lie, Robert De Bourgraaf, Aniel Ramjanam, Florijn Vriend

Wat ons drijft:
Niet ieder mens en niet iedere organisatie is hetzelfde. Met het door ons ontwikkelde concept van klimaatzone diversiteit houden wij rekening met verschillende behoeften en belangen van betrokken stakeholders. Waarom? Op deze wijze hebben medewerkers een comfortabele en gezonde werkomgeving en gaan we zuiniger om met onze planeet. Twee zaken die in onze ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die verbeterd moeten worden ten opzichte van de huidige norm.

Wat ons onderscheidt:
Met een multidisciplinair team en een innovatief concept transformeren wij kantoren van energie gebruikers tot energie opwekkers. Voor ons betekent dit een energie neutraal kantoor waarbij de gebruikers zelf meer energie krijgen van hun dagelijkse werkomgeving. Wij zijn namelijk van mening dat niet ieder mens of bedrijf gelijk is en daarmee de behoefte naar een prettig klimaat varieert. Als antwoord hierop hebben wij het concept “klimaatzone diversiteit” ontwikkeld dat zowel de belangen van de eindgebruiker, als (financiële) belangen van de organisatie op unieke wijze vertegenwoordigd.