Veiligheid stabiliteit kantoorpanden

In de bouw is het van groot belang om stabiliteit en veiligheid van gebouwen te kunnen waarborgen, en zo ook van kantoorpanden. Om deze veiligheid en stabiliteit te kunnen meten zijn er veel verschillende manieren, die allemaal kunnen worden ingezet. De ene manier meet bepaalde waarden, met de andere wordt er gecontroleerd op kwaliteit. Ze verschillen, maar zijn toch allen van groot belang wanneer het gaat om veiligheid en stabiliteit van kantoorpanden. We vertellen je graag meer over deze verschillende technieken; lees met ons mee!

Constructie analyse

Bij een analyse van een constructie, worden de effecten van belastingen en krachten op bepaalde constructies (zoals een gebouw of object) in kaart gebracht. Hiermee kunnen ingenieurs of ontwerpers ondervinden of een constructie of gebouw veilig zal zijn wanneer deze gebruikt wordt.

Deze analyse wordt vaak tijdens het ontwerpen uitgevoerd, maar kan ook naderhand worden ingezet om te checken of alles nog oké is. Bij de analyse wordt niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld een gebouw als geheel, maar ook naar de individuele elementen in het gebouw. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan muren, of balken.

Trillingsmetingen

Soms zelfs zonder dat je het door hebt, komen er de hele dag door trillingen langs. Hierbij kan je denken aan trillingen die veroorzaakt worden door een zware vrachtwagen op het wegdek, door een trein die langsrijdt of door een verbouwing die verderop plaatsvindt. In ergere state kan je uiteraard denken aan de aardbevingen in Groningen.

Deze soort trillingen kunnen allemaal zorgen voor verlies van kwaliteit van gebouwen. Derhalve is het van groot belang om trillingsmetingen uit te voeren, zo weet je of de trillingen eventueel invloed hebben op de kwaliteit van jouw gebouw en of je daar iets aan moet doen. Je wilt natuurlijk voorkomen dat het kantoorpand het opeens begeeft.

Inspectie en onderhoud

Last but not least at all… de inspectie en onderhoud. Klinkt natuurlijk logisch, maar het moet niet worden verzaakt en zeker uitgevoerd blijven worden! De kwaliteit en stabiliteit van bijvoorbeeld een kantoorpand kan worden gewaarborgd als de inspecties op de juiste momenten worden uitgevoerd, en de adviezen die hieruit voortkomen ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Daarnaast is het raadzaam onderhoud uit te blijven voeren aan het pand; niet alleen vanuit inspectie adviezen, maar af en toe puur een onderhoudscheck te doen en dit onderhoud dan ook direct tot stand te brengen!

Wil je graag zeker weten dat jouw gebouw helemaal veilig is? Schakel dan een professional in, die het helemaal voor je zal uitpluizen!